Het is nu of nooit glasvezel voor de inwoners van het buitengebied Hardenberg!!

Het is nu of nooit voor de inwoners van het buitengebied van Berkelland, Hardenberg, Salland Noord, Twenterand en Winterswijk. Want binnenkort wordt duidelijk of 50%

Extra aanvraagavonden tbv Glasvezel

In overleg met Cogas heeft TRTC Telecom Center besloten om drie extra aanvraagavonden in hun winkels te houden. Tijdens deze avonden kunnen zij de laatste

Tijdelijke aangepaste route buurtbus ivm wegwerkzaamheden

Busroute aanpassing in de periode 18 mei 2016 t/m 8 juni 2016 Let op: - De buurtbus komt nog maar 1 maal per uur in

Verslagje werkgroepen dorpsvisie bijeenkomst dd 03-05-2016

Verslagje werkgroepen dorpsvisie bijeenkomst dd 03-05-2016 Locatie Heujmansbelt Albert Jan Altena opent de avond en houdt een korte inleiding waarom we bij elkaar zijn. Clemens

Bustoer Salland, Krachttoer

De krachttoer Overijssel bleek in 2014 en 2015 een schot in de roos, de deelnemers waren bijzonder enthousiast. Vanwege dit enthousiasme gaat deze toer met

Presentatie ambassadeursavond Glasvezel Buitenaf 20 april 2016

Cogas is bezig met een campagne “glasvezel buitenaf”. Hierop vooruitlopend wilden ze alvast graag met de ambassadeurs in gesprek. Deze informatieavond vond plaats op 20

Wijziging locatie bijeenkomst Dorpsvisie 3 mei!

In plaats van de locatie “ons Gebouw” te Ebbenbroek wordt de bijeenkomst met betrekking tot de Dorpsvisie op 3 mei gehouden in Dorpshuis “de Heujmansbelt”!!!

Nieuwsbrief ‘Dorpsvisie Ebbenbroek-Bruchterveld’ april 2016

Vanuit de beide Plaatselijke Belangen Ebbenbroek en Bruchterveld is een werkgroep samengesteld ter voorbereiding voor het opstellen van een Dorpsvisie. Deze werkgroep bestaat uit de

Uitnodiging 4 mei herdenking

Het 4-mei comite nodigt u uit om op woensdag 4 mei de herdenking bij te wonen. De herdenking vindt zoals gebruikelijk plaats bij het monument

Jaarlijkse algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Bruchterveld

Het bestuur van Plaatselijk Belang Bruchterveld nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering. Datum : maandag 18 april 2016 Locatie : dorpshuis “De