Monthly Archives: januari 2013

Van Hooimaatsbelt tot Broek

Van Hooimaatsbelt tot Broek.

Zoals iedereen hopelijk weet is het boek “Van Hooimaatsbelt tot Broek”, dat de geschiedenis van Bruchterveld en Ebbenbroek in 265 bladzijden beschrijft, inmiddels klaar.Lees verder…
De presentatie heeft plaatsgevonden op donderdag 20 december 2012. Lees verder ….
De eerste druk, 400 exemplaren, was binnen twee dagen volledig uitverkocht. Omdat er nog veel interesse is, is besloten een tweede druk te laten maken. Inmiddels zijn er al weer ongeveer 200 aanmelding voor deze tweede druk. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Hotze Corporaal, tel. 0523-233415. Bij boekhandel Heijink, Voorstraat 32 in Hardenberg ligt een boek ter inzage en kan een bestellijst ingevuld worden. De prijs zal wel iets hoger liggen dan de € 25,- van de eerste druk.

Om een indruk te krijgen over de opzet en de lay-out hebben wij een voorbeeld bijgevoegd. Omdat het voorbeeld als plaatje pdf is opgeslagen is de kwaliteit van de tekst niet optimaal, maar dat is straks in het boek natuurlijk wel goed. Klik hier om het voorbeeld te bekijken.

 

 

Hondenuitlaatstroken

Hondenuitlaatstroken.

De gemeente Hardenberg wil het grondgebied van de gemeente schoon houden. In dat kader heeft de gemeente vorig jaar een aantal maatregelen genomen om de overlast van hondenpoep in de openbare ruimte tegen te gaan door o.a. het aanwijzen van hondenuitlaatstroken op diverse plaatsen in de gemeente. Voor Bruchterveld zijn die gesitueerd aan de Dwarsweg en Ebbenpad.

 

Hondenpoep, een grote ergernis

Bij de toezichthouders van TVH (Toezicht Veiligheid Hardenberg) stromen de meldingen van overlast hondenpoep weer binnen nu de temperaturen weer omhoog gaan. Kinderen willen graag buiten spelen en komen regelmatig met de schoenen, of nog erger, de kleren onder de hondenpoep thuis. Het is niet bepaald een pretje om dat als ouder/verzorger schoon te moeten maken.
Wat kunt u als hondenbezitter hier aan doen?  Heel eenvoudig, de uitwerpselen van uw hond opruimen zodat anderen hier geen overlast van hebben.
De toezichthouders horen regelmatig de kreet: “Maar wij betalen toch hondenbelasting, laat de gemeente dat maar opruimen”. Echter, zo werkt het niet. De gemeente heeft voorzien in hondenuitlaatplaatsen. Daar wordt de hondenpoep door de gemeente opgeruimd. Mocht uw hond  buiten de hondenuitlaatplaats zijn behoefte doen dan dient u dit zelf op te ruimen. Doet u dit niet dan loopt u de kans dat u een boete krijgt. Deze boete bedraagt 120 euro + 6 euro administratiekosten. Voor dat bedrag kunt u heel wat plastic zakjes kopen.

De toezichthouders hebben de opdracht gekregen om op vermelde overlast extra te controleren. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn hiervoor al meer bekeuringen uitgeschreven dan in heel 2011. Een mooie kreet die ik ooit eens hoorde luidt als volgt: “Ik betaal rioolbelasting maar ik doe mijn behoefte toch ook niet op straat.” Laten we met zijn allen zorgen dat ( hier uw plaats/wijk vermelden) schoon blijft. U kunt daar als hondenbezitter in uw buurt ook uw steentje aan bijdragen.

Namens TVH,

Dineke Veenstra

Groene en blauwe diensten

 

Groene en blauwe diensten.

Het verhaal van vroeger.

Als agrariër of particuliere grondeigenaar kunt u een landschapselement op uw land hebben dat belangrijk is om te behouden. De elementen geven het landschap van Overijssel het streekeigen kleinschalige karakter. Dit landschap vertelt iets over de wijze waarop onze voorvaderen het land bewoonden en bewerkten. Misschien kent u bijvoorbeeld nog de verhalen over de heideplaggen die vroeger werden gebruikt om het land te bemesten. Daaraan hebben we de typerende steilranden langs de akkers te danken. Of over de kerkepaden die vroeger op zondag druk bezocht waren en soms nog aanwezig zijn. Ons landschap – en de elementen daarin – vertellen het verhaal van vroeger, een verhaal dat we moeten behouden voor generaties na ons.

Hoe mooi het verhaal van vroeger ook is, u hoeft niet altijd blij te zijn met het landschapselement op uw grond. Houtwallen en bomenrijen werpen schaduwen op uw land en kunnen lastig zijn bij de bewerking van het land. Bovendien, beheer van landschapselementen kost tijd en geld. Daar mag dus best iets tegenover staan!

Voordelen

Met de vergoeding van Groene en Blauwe Diensten draaien de grondeigenaren niet meer alleen op voor het behoud van de landschapselementen op hun land. Waar omwonenden, de toeristische sector, gemeente en provincie allemaal baat hebben bij het behoud van streekeigen landschap in Overijssel, mogen zij er ook allen aan bijdragen. Dat gebeurt met het nieuwe vergoedingssysteem. De Groene en Blauwe Diensten die u levert, worden betaald uit een fonds dat wordt gevuld door de provincie, gemeente, bedrijven en andere sponsors uit uw gemeente. Het voordeel voor u is: reële beloning voor het onderhoud voor een lange periode. Lees verder …..

AED

AED.

Een Automatische Externe Defibrillator (afgekort met AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand door ventrikelfibrilleren, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel een gestoord hartritme te stoppen, om zo de sinusknoop weer de kans te geven de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.  Een AED apparaat is te herkennen aan bovenstaand logo.

Het AED-apparaat, wat met behulp van financiële sponsoring van de verenigingen en kerken te Bruchterveld is aangeschaft door het Plaatselijk Belang Bruchterveld, is nu in functie.
Een 13-tal vrijwillige hulpverleners te Bruchterveld, hebben nu met behulp van hun pasjes toegang tot het apparaat en kunnen op die manier heel snel starten met hartmassage en defibrillatie.
Deze hulpverleners krijgen bij melding van een hartinfarct, een seintje via hun mobiele telefoon van de meldkamer te Zwolle en spoeden zich naar het AED-apparaat of naar de plaats des onheil en kunnen daar starten met hartmassage.

‘Ons’ AED apparaat hangt aan de zijmuur van de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk.

AED kast-wp

U kunt zich, via het Plaatselijk Belang Bruchterveld, aanmelden als hulpverlener ten behoeve van de AED bij:

Jan Flier
Coördinator AED hulpverlening
0523-233122
jan.flier@home.nl

Om goed in het systeem te komen is het van belang dat U zich ook aanmeldt via de volgende internetsite: www.aedlocator.eu
en uw mobiel bij de hand houdt. U komt dan in het systeem en bij een volgende uitdraai kan Jan Flier controleren of u inderdaad in het systeem staat. Wanneer dit niet het geval is krijgt men geen sms via de meldkamer en wordt men niet gewaarschuwd bij een evt. hartinfarct.

De registratie via www.aedlocator.eu kost € 1,50 en wordt uiteraard door het  PB vergoed.
Een voorwaarde om als AED hulpverlener op te mogen treden, is dat men  de cursus reanimatie- en AED-hulpverlener gevolgd heeft.
Aanmelding voor de cursus reanimatie- en AED-hulpverlener kan op www.reanimatiehardenberg.nl. De cursuskosten bedragen € 30,-
Een jaarlijkse, verplichte bijscholing kost € 10,-  Veel zorgverzekeraars vergoeden deze kosten.