Monthly Archives: september 2013

Bestemmingsplan Kuilen III

De Kuilen III – Ontwerp

Vanaf donderdag 15 augustus 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Bruchterveld, woongebied De Kuilen III’ gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 25 september 2013.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied ten noorden van de Meester van Engbrinkstraat en de Juffrouw Schefferstraat in Bruchterveld en voorziet in de realisatie van een nieuwe woonbuurt.

Voor verdere info kunt u terecht op de website van de gemeente Hardenberg.

Klik hiervoor op onderstaande link:

http://www.hardenberg.nl/wonen-leven/ruimtelijke-plannen/bestemmingsplannen/bruchterveld/de-kuilen-ii-ontwerp