Monthly Archives: december 2013

Sizani in de eindsprint

Sizani

Sizani in de eindsprint

Tot nu toe hebben we € 12.100,- ontvangen aan giften! Hartelijk dank daarvoor! Tot 31 december wordt € 15.000,- verdubbeld door stichting 2015 Hardenberg. Wilt u ons helpen? Dat kan nog net…………u kunt een gift overmaken op NL76RABO0152735275 t.n.v Stichting Sizani o.v.v gift December. Help ons bouwen aan de toekomst voor tienermoeders en hun kinderen Mabopane, Baie Dankie!

Saskia, Petra-Nelleke en Els

www.stichtingsizani.nl