Monthly Archives: maart 2014

Bruchterveldse jongeren aan het woord

Plaatselijk belangen in gesprek met hun jongeren

Inwoners van Ebbenbroek en Bruchterveld zetten zich in om het dorp leefbaar te houden. In het afgelopen jaar zijn belangrijke voorzieningen zoals het dorpshuis, de sportkantine en de kerk opgeknapt. Het Plaatselijk Belang van beide dorpen zijn nu aan het onderzoeken wat er nog meer moet gebeuren om plezierig te wonen in het dorp, nu en in de toekomst. Daarom hebben zij naast gesprekken met inwoners, samen met welzijnsinstelling De Stuw, een avond voor jongeren georganiseerd. Wat vinden zij belangrijk om het leuk in het dorp te hebben, wat maakt Bruchterveld aantrekkelijk. Vrijdagavond kwamen ongeveer 15 jongeren in het dorpshuis ‘de Heujmansbelt’ bij elkaar om het hier over te hebben.

Benno Veltink, voorzitter van het Plaatselijk Belang Bruchterveld, benadrukte in zijn welkomstwoord het belang van de mening van jongeren, “jongeren zijn de toekomst van het dorp”. In twee groepen is vervolgens uitvoerig gesproken over de vragen wat Bruchterveld leuk maakt, wat het nog leuker kan maken en wie daar het voortouw in kan nemen.
De oudere jongeren benadrukken dat het belangrijk is dat je in het dorp kunt blijven wonen. Veel jongeren willen wel blijven, maar kunnen geen geschikte woning vinden in het dorp. Een oplossing ligt voor de hand; kunnen er geen betaalbare huurwoningen komen waar zowel jongeren als ouderen kunnen wonen? Ook willen ze graag activiteiten in het dorpshuis die meer gericht zijn op jongeren. Die zijn er wel, maar graag vaker. En natuurlijk willen ze daar zelf ook een steentje aan bijdragen. Zij zien ook volop mogelijkheden om daarin samen te werken met andere organisaties in het dorp.
Wat voorzieningen betreft denken ze dat een combinatiesportplek mogelijkheden biedt, meer sporten op één plek waar je zowel in de zomer als de winter terecht kunt. Bijvoorbeeld in de zomer skaten en tennissen en in de winter schaatsen. Ook een supermarkt zou geweldig zijn, zowel voor de jongeren zelf, als voor ouderen die langer in het dorp willen wonen.

De jongste jongeren vinden vooral de voetbal erg belangrijk in Bruchterveld, naast dat het een leuke sport is om te doen, vinden ze het allemaal erg gezellig! Bij deze jongeren kwam dan ook al nadrukkelijk de wens voor een kunstgrasveld naar boven. Ook vinden ze de aanwezigheid van vrienden en familie erg fijn en belangrijk. De meeste jongeren tussen de 12 en 16 jaar vallen tussen wal en schip in het dorp. Ze gaan nog niet op stap, mogen nog niet mee doen aan het gezellige jaarlijkse Oranjefeest en ook vanuit de straatvereniging wordt er weinig voor deze doelgroep georganiseerd. De jongeren gaven aan wel wat meer activiteiten in het dorpshuis te willen; bijvoorbeeld een filmavond, een dropping, gamen, chillen, maar ook dat er uitjes voor ze georganiseerd worden. Zelf willen ze maar wat graag meedenken en meehelpen waar nodig. Naast gezellige activiteiten hebben de jongeren ook opmerkingen geplaatst bij de openbare verlichting in het dorp, hier en daar is het wel erg donker. Dat geeft geen veilig gevoel.

Benno Veltink kijkt tevreden terug op de avond. Hij heeft genoeg input waar het Plaatselijk Belang mee aan de slag kan. “Naast wensen die meer tijd kosten of moeilijk zijn te realiseren kwamen er ook concrete ideeën waar we direct mee aan de slag kunnen. En dat gaan we zeker doen”. Ook jongerenwerker Mindy Korvemaker van De Stuw ziet volop mogelijkheden: “Er kwamen zoveel ideeën op tafel, de jongeren willen daar graag mee aan de slag. Een volgende keer gaan we het uitwerken.”
Uit de gesprekken kwam naar voren dat Bruchterveld en Ebbenbroek al veel te bieden hebben. Vele verschillende sportactiviteiten, een goed dorpshuis, een actief verenigingsleven en men steekt met elkaar de handen uit de mouwen. Want voor Bruchterveld en Ebbenbroek geldt: “De kracht van gewoon samen doen”.

Jongeren Bruchterveld praten over toekomst

Bruchterveld – Bruchterveld heeft toekomst, net zoals de jeugd de toekomst heeft. Om in kaart te brengen wat de wensen van jongeren uit het dorp zijn, wordt er op vrijdag 21 maart een bijeenkomst gehouden in de Heujzolder.

De avond wordt georganiseerd door het Plaatselijk Belang Bruchterveld, Plaatselijk belang Ebbenbroek, bestuur van het Dorpshuis de Heujmansbelt en wordt ondersteund door De Stuw. Tijdens deze avond wordt er met jeugd gesproken over de toekomst van het dorp. Hoe is het wonen in Bruchterveld, zijn er voldoende sport voorzieningen, zijn er wensen op het gebied van werk of zijn er andere wensen en behoeftes?

Vele Bruchtervelders hebben laten zien dat je met inzet en hard werken veel kunt bereiken. De afgelopen tijd is er flink geïnvesteerd in het prachtige dorp. De PKN kerk De Ark heeft een opknapbeurt gehad, de voetbalkantine heeft een mooie nieuwe moderne uitstraling gekregen en er is hard gewerkt aan het vernieuwde Dorpshuis.

Meepraten over jouw dorp?

Kom jij uit Bruchterveld en ben jij tussen de 12 en 30 jaar en wil je graag meepraten en meedenken over de toekomst van het dorp? Meld je dan aan bij jongerenwerker Mindy Korvemaker via m.korvemaker@destuw.nl of bel naar De Stuw 0523-267478.

De bijeenkomst op 21 maart begint om 19.00 uur.