Monthly Archives: april 2014

WerkPlekPlus zoekt vrijwillige werkbegeleiders

wpp

Stichting Werkplekplus zoekt voor haar Werkervaringsbedrijf in Bruchterveld:

Vrijwillige Werkbegeleiders

Voor ons net opgestarte Werkervaringsbedrijf zijn wij op zoek naar mensen met een sociaal hart die hun kennis en ervaring in willen zetten om jongeren en/of ouderen met afstand tot de arbeidsmarkt een stap te laten zetten richting de arbeidsmarkt.
In ons bedrijf is het voor deze doelgroep mogelijk werkervaring op te doen en een arbeidsritme op te bouwen. Wij gaan starten met een houtwerkplaats, een klussendienst, en een groenteam. We gaan dit de komende tijd nog verder uitbreiden, dit hangt ook mede af van de aanmelding van medewerkers en vrijwilligers.

Welke kennis of vaardigheden zijn nodig?
De werkbegeleider heeft een technische opleiding en/of jarenlange ervaring in een technische functie. Hij/zij is in staat vanuit vakkennis met rust, geduld en liefde voor zijn/haar vak onze deelnemers de grondbeginselen van het vak bij te brengen. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan realistische en zinvolle opdrachten in ons bedrijf of voor onze opdrachtgevers.

Wat krijgt U ervoor terug?
 Werkplekplus biedt de mogelijkheid om uw opgebouwde vakkennis niet verloren te laten gaan, maar door te geven en een ander daar mee verder te helpen. Werkplekplus biedt een leuke en inspirerende omgeving, het is een sociaal, betrokken en informeel bedrijf. De medewerkers hebben hart voor de zaak, het werk en de doelgroep. Iedereen is gemotiveerd om de mensen een stapje verder te brengen en een veilige, sociale maar wel realistische omgeving te bieden.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?
Dat mensen, die zich om welke reden dan ook in een achterstandssituatie bevinden, binnen Werkplekplus een kans krijgen zich op hun vakgebied te ontplooien. Als vrijwilliger kunt u hier aan bijdragen door uw kennis van het vakgebied. Daardoor kunnen zij zich voldoende gesterkt op de arbeidsmarkt begeven.
Kennisoverdracht met een hart voor werk. Dit alles op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.

Na een oriënterend gesprek en een rondleiding wordt de inpasbaarheid in ons bedrijf bepaald. Bij voldoende motivatie en vakkennis kunt u bij ons als vrijwilliger starten.

Informatie of aanmelden:

Henk Luisman Tel: 06 33 37 33 76
Jan Hogenkamp Tel: 06 18 40 19 92

jan@werkplekplus.nl

www.werkplekplus.nl

Bruchterveld neemt vernieuwd dorpshuis officieel in gebruik

Hoewel er al enige tijd gebruik van werd gemaakt, is zaterdag het vernieuwde dorpshuis Heujmansbelt in Bruchterveld officieel in gebruik genomen.
Dat gebeurde door de vrijwilligers met het wegtrekken van een vlag die over de naam en het logo aan de buitenmuur was gehangen. De grote zaal is volledig vernieuwd, er is een nieuw dak op het gebouw gekomen, de bergruimte is vergroot, de keuken is deels vernieuwd en vergroot en er zijn nieuwe kleedkamers en douches voor het sportgebruik gebouwd.
Sinds september 2013, toen de sloop begon, is er vrijwel dagelijks door vrijwilligers gewerkt aan het nieuwe dorpshuis. De opknapbeurt, nodig omdat een nieuw mfc niet haalbaar bleek, kostte rond de 300.000 euro en werd gefinancierd door gemeente, provincie en enkele fondsen.
opening1

opening