Monthly Archives: mei 2014

Dodenherdenking

Het 4 mei comité is erg blij met de grote opkomst bij de dodenherdenking op zondag 4 mei jl. Fijn dat zoveel mensen de moeite nemen samen te komen om stil te staan bij alle oorlogsslachtoffers.

Zeer gevaarlijke situatie fietsers

Plaatselijk Belang Bruchterveld kreeg een email namens transportbedrijf Compass Transport dat is gevestigd op het industrieterrein de Broeklanden, Denemarkenweg 5 in Hardenberg. Daar is een zeer gevaarlijke situatie ontstaan met betrekking tot de fietsers die richting Hardenberg gaan. Het probleem is dat de fietsers bij hen over het terrein fietsen en zo vlak voor en achter rijdende vrachtwagens fietsen. Dit is al een paar keer op een haar na goed afgelopen.
Dit probleem is heel eenvoudig op te lossen door niet meer over het terrein te fietsen. Compass heeft al contact gehad met de gemeente, maar die kunnen helaas niets betekenen. Wel hebben ze geadviseerd om borden rondom het terrein te plaatsen met de tekst: Verboden toegang en betreden op eigen risico. Dit is inmiddels ook gebeurd.

Hieronder een foto met de situatie:

compass

De groene lijn is een veilige route.
De rode lijn is de gevaarlijke route.

Wij hopen dat U de situatie onder de aandacht wil brengen bij al uw bekenden en vooral ook bij schoolgaande kinderen om zo ongelukken te voorkomen. Want als het om deze manier doorgaat zijn wij bang dat het vroeg of laat echt een keer verschrikkelijk misgaat.

Stichting Werkervaring en Dagbesteding Vechtdal

De Stichting heeft als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek te bieden. Vandaar gaan we deze mensen begeleiden en coachen naar een reguliere baan.
Mensen die niet of nauwelijks nog inpasbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt krijgen zo een kans om binnen een beschermde en veilige omgeving werkervaring op te doen. Hier kunnen ze weer arbeidsritme op bouwen en eigen initiatieven ontplooien. Zo kunnen ze weer iets betekenen binnen de samenleving. Het motto van de Stichting is “Meedoen naar vermogen”
Ook mensen die te maken krijgen met de Participatiewet en vanuit de bijstand aan het werk moeten kunnen hier werkervaring op doen.
De Stichting doet dit door eenvoudig werk aan te bieden in de (hout)werkplaats. Tevens wil de Stichting met hulp van ervaren vrijwilligers allerlei werkzaamheden gaan verrichten. We gaan beginnen met een Groenteam en een Klussendienst, later gaan we dit uitbreiden met een Kledingatelier, een Kringloopbedrijf, Fietsreparatie en een Computerafdeling.
De Stichting wil in samenspraak met Plaatselijk Belang Bruchterveld hun deelnemers werkzaamheden laten verrichten voor verenigingen en particulieren in het dorp en regio. Hiermee kunnen we huidige vrijwilligers ondersteunen en ontlasten. Dit werk kan bestaan uit klein onderhoud in het groen en gebouwen, kleding wassen bij de voetbal schoonmaakwerkzaamheden, e.d. Er zal een inventarisatie plaats gaan vinden met alle verenigingen in het dorp om samen te kijken waar behoefte nodig is en volgt er een plan van aanpak.
Binnen de Stichting is Personal Coaching beschikbaar voor wie daar behoefte aan heeft of men kan een individueel re-integratie traject volgen (IRO). Zo kunnen we vanuit een veilige en vertrouwde werksituatie mensen begeleiden naar een reguliere baan. Met name in de voor ons liggende periode is er voor een steeds groter wordende groep een dringende behoefte aan een werkervaringsplek. De Stichting biedt ook plek voor dagbesteding voor mensen met een beperking.