Monthly Archives: november 2014

Wijziging buurtbus route en routetijden per 1 dec 2014

Het bestuur van Buurtbusvereniging Bruchterveld – Ebbenbroek heeft onlangs besloten de route van de buurtbus iets te wijzigen.
Omdat hierdoor de vertrektijden van de Buurtbus anders worden gaat men de inwoners van Bruchterveld en Ebbenbroek via een schrijven hiervan op de hoogte stellen.
2014 Flyer nieuwe route Buurtbus
Onder ‘instellingen – buurtbus’ vindt u de alle informatie mbt de buurtbus.

Vermindering bladhekken

Plaatselijk Belang Bruchterveld is geïnformeerd door de gemeente over het verminderen van bladhekken in de gemeente Hardenberg, deze wijziging gaat in per 2015:
logo gemeente hardenberg
Nadat inwoners omstreeks 2001 voor het ledigen van de groene container moesten gaan betalen, heeft de gemeente besloten om bladhekken te plaatsen. Deze hekken kwamen nabij locaties waar grote gemeentelijke bomen langs particuliere kavels staan. Hiermee wilde de gemeente voorkomen dat inwoners met gemeentelijke bomen naast hun kavel moesten betalen voor het “gemeentelijke afval”. Vanaf dit najaar gaat de gemeente het aantal bladhekken weer verminderen.
Per januari 2014 is het ledigen van de groene container gratis. Daarnaast kan er elke dag (uitgezonderd zon- en feestdagen) gratis tuinafval worden gestort bij Bovenveld. De gemeente verwacht verder met deze aanpassing bij te dragen aan het reduceren van kosten op de inzameling van bladafval.
Voor Bruchterveld betekent dit dat er geen bladhekken meer geplaatst worden aan de Mr Holtropstraat, parkeerplaats sportpark.

Pleidooi voor de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Noppenweide

HARDENBERG – Een nieuw tennispark op sportpark De Boshoek, een kunstgrasveld op sportpark Noppenweide in Bruchterveld en de renovatie van het openluchttheater in Gramsbergen.

Deze wensen zijn op tafel gelegd bij de Hardenbergse gemeenteraad. Die zal moeten kijken of daar financiële ruimte voor is in de begroting 2015 of in het investeringsprogramma voor de jaren daarna.

De tennisclubs TOGO, dat haar banen moet vervangen (kosten 200.000 euro) en TVO hebben fusieplannen en willen dan naar een nieuw tennispark op De Boshoek met acht banen die het hele jaar door bespeeld kunnen worden. De aanlegkosten worden geraamd op 750.000 euro. De tennisverenigingen vroegen bij monde van Jan Heuver de gemeenteraad om een half miljoen euro bij te dragen.

Namens de voetbalvereniging, plaatselijk belang en de school hield Jan Bakker een pleidooi voor de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Noppenweide in Bruchterveld, een van de drie sportparken die nog geen kunstgras heeft. Bij overvloedige regenval kan er nu nauwelijks worden gevoetbald en ook de schoolgymnastiek vaart wel bij kunstgras, zo betoogde Bakker.

Stichting ProGram uit Gramsbergen heeft de gemeenteraad in een brief gevraagd om 33.000 euro bij te dragen in het 99.000 euro kosten herstel van het openluchttheater in het Gramsberger Bosje.

Verschillende fracties lieten doorschemeren dat de in het verleden gedane toezeggingen ten aanzien van de kunstgrasvelden nagekomen moeten worden. Wethouder Douwe Prinsse zet nu alle sportwensen op een rij en komt in het voorjaar terug bij de raad. Duidelijk is al wel dat Hardenberg niet zwemt in het geld. Ook al lijken de cijfers over dit jaar gunstig uit te vallen, is er voor volgend jaar een sluitende begroting en stijgt de reservepositie naar ruim 18 miljoen euro door spaarpotjes voor verschillende bestemmingen op te heffen. In de begroting zijn al wel de in het coalitieakkoord gemaakte afspraken verwerkt.

Nog dit jaar 60-kilometerzones in het buitengebied

Logo gemeente

Nagenoeg alle wegen in het buitengebied worden aangewezen als 60-kilometerzone. De eerste 60-kilometerborden worden vanaf eind november geplaatst. Alleen de wegen die de verschillende kernen met elkaar verbinden, houden een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

De erftoegangswegen in het buitengebied zijn vaak smal en worden vaak alleen gebruikt door lokaal (landbouw)verkeer en fietsers. Te hoge snelheden op deze wegen, waar gemotoriseerd verkeer zich mengt met langzaam (fiets)verkeer, kunnen verkeersonveilige situaties opleveren. Om de verkeersveiligheid in het buitengebied te vergroten, worden nagenoeg alle wegen in het buitengebied aangewezen als 60-kilometerzone.

Bebording
In een 60-kilometerzone wordt het begin en eind van de zone aangeduid met duidelijke bebording in de vorm van 60-kilometerzoneportalen. Verder wordt bij het begin van een 60-kilometerzone een dwarsmarkering op het wegdek aangebracht. Ook wordt de tekst ‘60’ bij het begin van de zone op het wegdek aangegeven. Enkele specifieke wegen krijgen vanwege hun functie en de manier waarop de weg is ingericht en wordt gebruikt ook een zogenaamde 60-kilometer belijning. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bredere wegen die een belangrijke school-thuisroute zijn. Op de meeste wegen worden echter geen aanvullende ‘fysieke’ maatregelen genomen.

Voorrangssituatie
Verkeer van rechts heeft in een 60-kilometerzone voorrang. Dit betekent dat eventuele afwijkende voorrangsregelingen met het invoeren van de 60-kilometerzone worden opgeheven. Op een aantal wegen worden op kruisingen markering aangebracht die de weggebruiker attenderen op de gelijkwaardigheid van de kruisingen. Ook worden weggebruikers op de gewijzigde situatie geattendeerd door middel van tijdelijke (gele) bebording.

Planning
De verkeersbesluiten die het instellen van een 60-kilometerzone mogelijk maken, liggen vanaf 12 tot 24 november 2014 ter inzage. Het inrichten van de eerste wegen in het buitengebied als 60-kilometerzone start eind november en is naar verwachting voor de zomer van 2015 afgerond.

Het inrichten van het buitengebied van de gemeente Hardenberg als 60-kilometerzone is mede mogelijk dankzij een BDU-subsidie van de provincie Overijssel.

Zie ook het bijgevoegde persbericht.

Met vriendelijke groet,

Carina van der Veen
Communicatieadviseur
Afdeling Dienstverlening | Team Communicatie & Marketing
Tel. 0523-289274 of 06-22467879
Carina.vanderVeen@ommen-hardenberg.nl

Bezoekadressen:
Chevalleraustraat 2, 7731 EE Ommen
Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg
Tel. 14 0529 of 14 0523
Postadres:
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

www.ommen-hardenberg.nl

www.ommen.nl
www.hardenberg.nl