Monthly Archives: februari 2015

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal
de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan er iets mis gaan. Dat geldt ook
voor vrijwilligerswerk. Om vrijwilligers voldoende te verzekeren, bieden VNG verzekeringen en
Centraal Beheer Achmea de VNG Vrijwilligersverzekering. De informatie in dit onderstaande link is
speciaal voor gemeenten, vrijwilligers en organisaties.

Brochure VNG Vrijwilligerspolis

Aangepaste route buurtbus per 1 maart 2015

Buurtbus Bruchterveld – Ebbenbroek

Aangepaste route per 1 maart 2015.

Broekdijk (SPIBO garage) 07:00*

Wijkstraat (Dorpshuis) 07:02

Hongerdijk
Breeslootdijk
Broekdijk / verlengde Broekdijk
Kloosterhaar, Dorpsstraat

Kloosterhaar, rotonde 07:10

Kloosterhaar, Dorpsstraat
Emtenbroekerdijk (hoek Altena)

Ebbenbroek (Dorpshuis) 07:15

Morgenroodweg
Broekdijk

PKN, Kerkweg 07:20
Kuilenweg

Etc. route en tijden zoals bekend

Op de terugweg naar Bruchterveld vertrekt de bus vanaf het station om 07:50 uur.
(Er zal zoveel als mogelijk op de trein van 07.50 (uit Zwolle) worden gewacht.)

*De genoemde tijden gelden uiteraard ook voor elk ander uur dat wij de route rijden.

WhatsApp Alert Bruchterveld

hardenbergalert

1. Aanleiding voor het project
Het toenemende aantal (woning)inbraken in de buurt zorgt
voor veel onrust in de buurt. Een oplossing hiervoor is het
vergroten van de sociale controle. Dit kan door het opzetten van een
groepsgesprek op WhatsApp. Hiermee kan eenvoudig een
bericht of foto naar meerdere personen gestuurd worden.
Doordat verdachte situaties via deze netwerken gesignaleerd
worden, is het aantal inbraken er met 70% gedaald.
2. Doel van het plan
Het doel van dit plan is het aanreiken van een concept waarmee het voor iedere
buurt of straat eenvoudig wordt om een groeps-WhatsApp op te
zetten.
Met een dergelijk groepsgesprek kan de sociale controle in de buurt of straat
vergroot worden en zal de mogelijkheid voor inbrekers om ongezien hun slag te
slaan, een stuk kleiner worden.
Eventuele verdachte situaties kunnen eenvoudig en snel aan de buurtbewoners
(met wijkagent) doorgegeven worden. Ook kan hierbij eenvoudig een foto
meegestuurd worden.
3. Resultaten
Het beoogde resultaat zal zijn dat het aantal inbraken af neemt, doordat
meerdere buurten een groepsgesprek opzetten. Inbrekers zullen hun activiteiten
daardoor verplaatsen naar wijken waar geen groepsgesprekken zijn.
4. Projectbetrokkenen
De projectbetrokkenen zijn:
• De beheerder van het groepsgesprek of chat (kan een buurtbewoner zijn);
• de buurtbewoners;
• de wijkagent / politie;
5. Opzetten project
Voor het opzetten van een groepsgesprek met de buurt zijn meerdere
alternatieven. Hieronder zullen de twee belangrijkste toegelicht worden.
WhatsApp:
Allereerst zal de beheerder in de buurt inventariseren welke buurtbewoners aan
het initiatief meedoen. Hierbij zal hij mobiele telefoonnummers van de
deelnemende buurtbewoners verzamelen en toevoegen aan zijn of haar
adresboek.
Hierna kan een nieuw groepsgesprek gestart worden en kunnen de
buurtbewoners aan de chat toegevoegd worden (maximaal 50 per chat).
Alle buurtbewoners, welke deelnemen aan het gesprek, kunnen berichten, foto’s
en reacties plaatsen. Deze zullen naar alle deelnemers gestuurd worden.
Enkel de beheerder kan nieuwe deelnemers toevoegen.

Voor meer info kijk ook eens op: https://www.facebook.com/HardenbergALERT