Monthly Archives: maart 2015

Project 4 en 5 mei 2015

Mijn naam is Anne van den Hoek en samen met mijn collega Carla Kampman bedenken wij regelmatig culturele activiteiten voor kinderen in onze gemeente en zo ook dit nieuwe project rondom 4 en 5 mei. Wij werken veelal in opdracht van de Cultuur Koepel Vechtdal.

Wij bieden alle kinderen tussen de 8 en 13 jaar een workshop aan (kosten € 2,50 per kind) op de woensdagmiddag en de zaterdag ochtend of middag in een bibliotheek locatie in de buurt. De kinderen gaan onder begeleiding van Fer Elzinga strips / catroons met een verhaal over wat de kinderen vinden van vrijheid en dan met name wat zij vinden van hun vrijheid. Alle werken van de kinderen zullen door heel gemeente Hardenberg worden tentoongesteld.

project 4 en 5 mei superstart

T: 06-83171141
E: info@superstart-hardenberg.nl
www.superstart-hardenberg.nl

POSTER – Project 4-5 mei CORR

60+ reis 2014 op woensdag 10 September

Om 13.00 uur vertrokken bij `Ons Gebouw` in Ebbenbroek naar De Laarman –Sallands Landbouwmuseum – te Luttenberg
Aan het einde van de middag stond er een geheel verzorgde barbecue klaar in het`Ons Gebouw`
Het bleef nog lang gezellig.

De foto’s kunt u vinden onder het kopje ‘foto’s’ op de beginpagina van de site.

Bakclub voor kinderen

Project ‘Ik…Jij..?? Sámen!’ in Hardenberg.
Een project waarbij we kinderen met en zonder beperking meer met elkaar in contact willen laten komen.
Samen met de Baalderborg groep hebben we in de locatie het Grasklokje afgelopen weken een Bakclub gehad. Ze hebben samen allerlei lekkere dingen gemaakt en dit was een succes. Er zijn andere Baalderborg locaties die dit ook graag willen uitvoeren met kinderen uit de wijk.
We willen deze bakclubs graag bij de kinderen onder de aandacht brengen zodat ze zich hiervoor kunnen aanmelden.

flyer bakclub (2)

Uitnodiging ledenvergadering PB Bruchterveld 14.04.2015

Logo definitief

Uitnodiging:

Ledenvergadering Plaatselijk Belang Bruchterveld 2015.
Datum : dinsdag 14 april 2015
Plaats : Heujmansbelt Bruchterveld
Aanvang: 20.00 uur

Agenda.
1. Opening.
2. Notulen ledenvergadering 22 april 2014.
3. Jaarverslag 2014.
4. Financieel jaarverslag 2014.
5. Verslag kascontrolecommissie.
6. Benoeming lid kascontrolecommissie.
7. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar: Albert Krikken, Bert Lubbers en Jan Schepers
Het bestuur stelt in deze vacatures aan u voor:
– Albert Jan Altena, G.Arendsweg 10, 7695 TK, Bruchterveld
– Willem Greidanus, Kuilenweg 20, 7695 TM, Bruchterveld
– Christiaan Kuiper, ‘t Lijntje 30, 7695 SC, Bruchterveld

Namen van tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij Joke Muis, Broekdijk 79, 7695TC, Bruchterveld.
8. Mededelingen
9. Rondvraag
10. Sluiting van de algemene ledenvergadering.
Na de vergadering zullen de medewerkers van Samen Doen Zuid, mevrouw Dieneke Kloppenburg en mevrouw Corine Bosch , een presentatie houden over “Samen Doen”. Zij zijn werkzaam op het gebied van werk, welzijn, wonen en zorg.
Vanaf 1 januari 2015 is hierin voor de gemeente een belangrijke rol weggelegd. Een interessant en belangrijk thema.

Mocht u vooraf al vragen willen doorgeven aan het Samen Doen Team, dan kunt u uw vraag indienen bij een van de bestuursleden van Plaatselijk Belang.

Tot ziens op de Algemene Ledenvergadering.
Bestuur Plaatselijk Belang Bruchterveld.
Benno Veltink (voorzitter)
Joke Muis (secretaris).
Jan Schepers (penningmeester)
Hilda Smit (bestuurslid)
Gerda Withaar(bestuurslid)
Bert Lubbers (bestuurslid)
Albert Krikken (bestuurslid)