Monthly Archives: april 2015

Update glasvezel buitengebied

cogas
In februari heeft u een update ontvangen, waarin we aangaven dat wij omstreeks deze periode duidelijkheid wilden geven over de planning en de verdere werkzaamheden met betrekking tot de uitrol van glasvezel in het buitengebied.

Achter de schermen wordt veel werk verzet. We maken goede voortgang op alle belangrijke onderdelen van het project, zoals de financiering, het ontwerp van het netwerk en de wijze van aanleg. Het laatste wordt ook besproken met de verschillende gemeenten. We voeren constructieve gesprekken, maar de definitieve goedkeuring is er nog niet.
Ook zijn we in overleg met de verschillende dienstaanbieders om een zo goed mogelijk aanbod te verkrijgen. Daarnaast hebben we u geïnformeerd door een toelichting te geven op de jaarvergaderingen van de verschillende Plaatselijke Belangen.

In ons enthousiasme rekenden we erop u in deze periode concrete informatie te kunnen geven over het aanbod en de planning. Helaas is dit niet het geval. We hebben er alle vertrouwen in dat we overgaan tot aanleg, maar kiezen ervoor u te informeren zodra ook de details zijn uitgewerkt.

De uitrol van glasvezel in het Twentse en een deel van het Sallandse buitengebied is een uniek project en vergt een grote investering. In dit project is een zorgvuldige en gedegen voorbereiding erg belangrijk, een goed begin is immers het halve werk. We gebruiken de komende periode om o.a. afspraken te maken met de gemeenten, het ontwerp verder te verfijnen en het productportfolio vast te stellen.
We begrijpen dat u uitziet naar het moment dat de schop in de grond gaat en glasvezel aangelegd wordt in het buitengebied. Ook wij zien uit naar dit moment en verwachten u snel te kunnen informeren over de verdere voortgang.

Met vriendelijke groet,
Piet Grootenboer,
Directeur Cogas Kabel Infra B.V.

Vrijwilligers gezocht voor maken routeapps Landschap Overijssel

Landschap Overijssel is bezig met de ontwikkeling van routeapps in Overijssel voor wandel-, fiets- en ruiterroutes. Deze apps willen wij samen met vrijwilligers maken. Daarvoor zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en omwonenden die het leuk vinden om zelf routes samen te stellen en/of routes willen ‘aankleden’ met (natuurhistorische) informatie, (streek)verhalen en beeldmateriaal.
Voor de instructie van de vrijwilligers hebben we twee informatieavonden gepland, op 14 en 15 april

Overijssel beleven met app