Monthly Archives: mei 2015

Fietstocht zaterdag 6 juni

ons gebouw logo.jpg

logo pb ebbenbroek

Stichting “Ons Gebouw” Ebbenbroek en Plaatselijk Belang Ebbenbroek organiseren samen een gezellige fietstocht op zaterdag 6 juni a.s. en nodigt hierbij jong en oud uit. Vertrek tussen 13.00 -14.00 uur vanaf “Ons Gebouw” Ebbenbroek.
U kunt kiezen uit een mooie route van 25 km of 40 km, de bestemming blijft nog een verrassing.
De kosten (incl. koffie en limonade onderweg) zijn € 2.50 voor volwassenen, kinderen zijn gratis.
Bij terugkomst kunt u uw dorst lessen van alle inspanningen en uw trek stillen met een broodje hamburger. Kinderen kunnen gratis geschminkt worden.
Kunt u niet deelnemen aan de fietstocht dan bent u ook vanaf 16.00 uur welkom bij “Ons Gebouw”.

Fiets en geniet!

Graag tot ziens,
Bestuur Stichting “Ons Gebouw” Ebbenbroek
Bestuur Plaatselijk Belang Ebbenbroek

Vechtival 6 juni bij “de Koppel”

Op 6 juni vindt rondom De Koppel het 3e Vechtival plaats.
Bijgaand vindt u de poster.

Koppel 6 juni 2015

Dodenherdenking

Het 4 mei comité is erg blij met de grote opkomst bij de dodenherdenking van afgelopen 4 mei. Fijn dat zoveel mensen de moeite nemen samen te komen om stil te staan bij alle oorlogsslachtoffers.

Sluiting grensovergang Balderhaar per 1 juli 2015

Waarschijnlijk bent u bekend met de voorgenomen Duitse plannen om de zogenaamde “groene” grensovergang Balderhaar, nabij de zandput in Kloosterhaar, af te sluiten voor landbouwverkeer en gemotoriseerd verkeer. Het volgende wil ik u hierover melden:
Afgelopen week is er, na enkele eerdere voorgesprekken, op bestuurlijk niveau overleg geweest tussen de twee Duitse gemeenten en de gemeente Hardenberg. In dit gesprek hebben de burgemeesters van de gemeenten Wielen en Uelsen laten weten de grensovergang te gaan sluiten. De benodigde vergunning hiervoor is inmiddels door Kreis Nordhorn aan de gemeenten afgegeven.

De reden van afsluiting ligt in het feit dat de weg Balderhaar, op Duitse grond, al meerdere jaren kapot gereden wordt door met name grensoverschrijdend verkeer. De Duitse gemeenten Wielen en Uelsen zijn financieel niet (meer) in staat om deze weg in goede staat te houden. De weg verslechtert daardoor tot een onaanvaardbaar onderhoudsniveau, waardoor uiteindelijk de verkeersveiligheid niet meer is te waarborgen. Derhalve hebben beide Duitse buurgemeenten besloten de grensovergang te gaan sluiten.

De afsluiting houdt in dat de doorgang versmald zal worden zodat autoverkeer de grens niet meer kan passeren. Dit zal gebeuren door de betonnen poeren die nu op de grensovergang staan dichter naar elkaar toe te zetten. Ook de overgang voor de landbouwer aan Duitse zijde, de bypass, zal worden gesloten c.q. verwijderd. Deze bypass is destijds aangelegd voor de agrariër die aan de Duitse kant woont maar grond heeft in Nederland. Inmiddels kan deze agrariër zijn grond via eigen perceel bereiken.

De beslissing om de grensovergang te sluiten is een besluit van de Duitse gemeenten Wielen en Uelsen. De gemeente Hardenberg is hierin gekend maar heeft formeel geen beslissingsbevoegdheid in dit besluit.
Verkeer zal nu gebruik moeten maken van andere grensovergangen, zoals de “reguliere” grensovergang Duitslandweg bij Venebrugge.

De grensovergang Balderhaar zal per 1 juli a.s. worden afgesloten. De afsluiting zal ondersteund worden middels verkeersborden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u met ondergetekende contact opnemen.

Erwin Plasman
vakspecialist A verkeersveiligheid
Openbaar Gebied Infra, geb. en gr.
Tel. 0523-289586
Erwin.Plasman@ommen-hardenberg.nl

Oud-ijzeraktie LTO Noord afdeling Hardenberg voor The Farm of Hope and Dreams van Gini Pullen.

In de jaarvergadering van LTO Noord afdeling Hardenberg van 5 febr. j.l. is het plan gelanceerd om, Gini Pullen, een boerendochter uit Collendoorn, te helpen met het opzetten van een “Farm of Hope and Dreams”.
In Oeganda heeft Gini Pullen vanaf 2010 een kindertehuis gesticht: “The Hope of Home and Dreams”. Hier vangt zij kinderen op tussen de 0 en 1,5 jaar. Deze kinderen worden hier opgevoed, begeleid en krijgen onderwijs zodat zij vanaf hun 18-de jaar zelf hun bestaan kunnen opbouwen. Sinds 2014 is het tehuis zodanig verder uitgebreid dat er op termijn ruimte is voor maximaal 50 weeskinderen. (zie ook www.homeofhopeanddreams.org )
Gini heeft eerder aangegeven graag een “eigen” boerderij te willen starten.
Vlak naast het kindertehuis is ongeveer 2 ha grond te koop en hierop wil ze graag voedsel voor het kindertehuis verbouwen en ook dieren houden zoals geiten en kippen voor melk en eieren.
Hier is geld voor nodig! LTO Noord afd. Hardenberg heeft de handschoen opgepakt en heeft inmiddels via akties en sponsoring al een deel van het benodigde bedrag binnen, maar nog lang niet genoeg.
We organiseren nu een oud ijzeraktie onder alle boeren, burgers en buitenlui in de gemeente Hardenberg. Op ___ 6 juni 2015___ halen (bestuurs)leden van LTO Noord het oud ijzer op indien het klaar ligt op een gemakkelijk bereikbare plek. Het is tevens een prima gelegenheid e.e.a. op te ruimen, voor eigen plezier en uiteraard bovenstaand doel. Ligt er oud ijzer klaar, meld het ons, dan komen wij het ophalen op 6 juni voor het kindertehuis van Gini Pullen!
Graag opgeven bij:
Gerrit Kelder, tel. 06 51433254 , mail: gerritkelder@hotmail.com
Gert Jonkhans, tel. 06 13261246, mail: g.j.w.m.jonkhans@agroweb.nl

Schoolmarkt bij CBS de Wiekslag op vrijdag 29 mei

schoolmarkt affiche

De eikenprocessierups

De eikenprocessierups zie je vooral in eikenbomen. De brandharen van deze rups kunnen in de periode van mei tot september verschillende klachten veroorzaken.

rups

De eikenprocessievlinder legt voor de winter haar eitjes in de toppen van (vooral) eikenbomen. Eind april komen de rupsen uit de eitjes en tussen half mei en eind juni krijgen ze brandharen. In juli verpopt de rups zich tot een grijze nachtvlinder.
Het nest van de eikenprocessierups is een dicht web van vervellingshuidjes met brandharen en uitwerpselen. Van half mei tot september zijn de gezondheidsrisico’s het grootst. Met hun weerhaakjes dringen de brandharen gemakkelijk in huid, ogen en luchtwegen. De klachten die op kunnen treden zijn jeuk, huiduitslag, irritaties aan ogen of luchtwegen.
De gemeenten Ommen en Hardenberg bestrijden de rups in dichtbevolkte gebieden intensief. In natuurgebieden met voldoende natuurlijke vijanden worden de nesten niet verwijderd. De rups wordt alleen bestreden in gemeente bomen, bij overlast op particulier terrein kunnen de gemeenten u wel in contact brengen met een deskundig bestrijdingsbedrijf.
Vermijd contact met rupsen en nesten, zorg bij bezoek aan een gebied met eikenprocessierupsen dat uw hals, armen en benen goed bedekt zijn en ga niet op de grond zitten.
Komt u toch in contact met de rupsen, spoel de huid of ogen goed met water. Was kleding op 60°C. Klachten verdwijnen meestal binnen twee weken. Neemt u bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.
Een uitgebreide versie van deze tekst is te vinden op www.ommen.nl of www.Hardenberg.nl
Meer informatie (Ommen)
Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Ommen via telefoonnummer 14 0529 of meldpunt@ommen-hardenberg.nl

Meer informatie (Hardenberg
Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Hardenberg via telefoonnummer 14 0523 of meldpunt@ommen-hardenberg.nl

Oranje Fonds steunt Stichting Werkervaring en Dagbesteding Vechtdal met een financiële bijdrage!

Logo oranjefonds

wpp

Oranje Fonds steunt Stichting Werkervaring en Dagbesteding Vechtdal met een financiële bijdrage tot € 17.500,- !

Het Oranje Fonds ziet heil in de plannen van Stichting Werkervaring en Dagbesteding Vechtdal, verder genoemd WerkPlekPlus en ondersteunt dit door een financiële bijdrage van € 17.500,- toe te zeggen voor aanschaf van machines en gereedschap. Van dit bedrag is € 5.000,- afkomstig uit het Noaberschapsfonds. Deze subsidie gaan we inzetten voor de werkplaats en onze groenvoorzieningswerkzaamheden.

De Stichting is in mei 2014 officieel opgericht vanuit particulier initiatief van Jan Hogenkamp uit Ommen en Henk Luisman uit Bruchterveld. Beiden hebben jarenlang bij zorginstellingen gewerkt in diverse begeleidende functies. Jan en Henk zijn van mening dat er in de behandeling en begeleiding van cliënten te veel binnen kaders wordt gewerkt. Ze hadden sterk de behoefte om vanuit hun eigen visie en ervaringen een stichting op te richten waarbij ze de mogelijkheid zouden krijgen om buiten de protocollen om maatwerk te leveren welke naadloos aansluit op de wensen van de deelnemers.
De missie en visie die hieruit ontstond is: “We willen mensen mee laten doen in onze maatschappij op een manier die bij hen past en die goed is voor de samenleving. Een persoonlijk perspectief op zinvolle arbeid en economische zelfstandigheid van mensen bevorderen. We bieden mensen de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen. We stellen mensen in staat om op hun eigen niveau weer een actieve bijdrage te leveren en deel te nemen aan de werkmaatschappij. Meedoen naar vermogen voor iedereen is ons motto.”
De doelstelling van WerkPlekPlus is dan ook om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek en zinvolle dagbesteding te bieden. Indien mogelijk te activeren tot (hernieuwde) deelname aan de arbeidsmarkt.
De doelgroep van WerkPlekPlus bestaat uit schoolverlaters, werklozen en mensen met een lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking.
De toekenning van het Oranje Fonds geeft WerkPlekPlus de mogelijkheid om meer deelnemers een werkplek te bieden. De werkzaamheden betreffen hoofdzakelijk houtbewerking en groenvoorziening. Verder zijn we in ons pand bezig met het ontwikkelen van een kringloop, een verkooppunt van onze eigengemaakte producten en streekproducten.
Een ieder is welkom om onder het genot van een kop koffie een kijkje te komen nemen.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 28,7 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.
Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Rosanne Prinsen, adviseur pers en publiciteit, telefoon: 030 23 39 345.

Voor informatie over WerkPlekPlus neemt u contact op met:
Jan Hogenkamp

handtekening wwp

Tel: 06 18 40 19 92
info@werkplekplus.nl
www.werkplekplus.nl