Monthly Archives: februari 2016

College bezoekt Bruchterveld en Ebbenbroek

Vrijdag 5 februari bezocht het college van Burgemeester en Wethouders in het kader van de maandelijkse werkbezoeken Bruchterveld en Ebbenbroek.

In dorpshuis “de Heujmansbelt” kreeg het college een film te zien met de ontwikkelingen die zich de afgelopen vier jaar in Bruchterveld en Ebbenbroek hebben afgespeeld. Plaatselijk Belangen van Bruchterveld en Ebbenbroek lieten zien hoe belangrijk vrijwilligers voor hen zijn; in Bruchterveld werden onder andere het gebouw van de voetbalclub, de kerk en de Heujmansbelt met hulp van vrijwilligers opgeknapt. Beide Plaatselijk Belangen starten binnenkort gezamenlijk met het ontwikkelen van een toekomstvisie, die ook praktisch kan worden opgepakt en uitgevoerd.

Het college kreeg een rondleiding door de Heujmansbelt en vertrok vervolgens naar de naastgelegen basisschool “de Wiekslag”, waar de schooldirecteur en de voorzitter van het schoolbestuur het college informeerden over de school en de kinderopvang en over de toekomstplannen van de school, die graag zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven. Na een rondrit door de omgeving, waar nog extra werd stilgestaan bij de staat van de bermen, werd koers gezet naar loonbedrijf Altena. De heer Altena vertelde over zijn bedrijf dat mais, aardappelen en graan verbouwt en transport verzorgt van o.a. mest. Tenslotte werd het speelveld op de hoek Emtenbroekerdijk/Grote Kattendijk bekeken,een speelveld dat voornamelijk wordt gebruikt en onderhouden door eigen inwoners.

Gebiedswethouder Jannes Janssen concludeerde aan het eind van het bezoek dat ‘de kracht van gewoon doen’ zeker van toepassing is op de Plaatselijk Belangen van Bruchterveld en Ebbenbroek, omdat er veel met behulp van vrijwilligers, soms met enige ondersteuning vanuit de gemeente, wordt gerealiseerd.