Monthly Archives: maart 2016

Uitnodiging 4 mei herdenking

Het 4-mei comite nodigt u uit om op woensdag 4 mei de herdenking bij te wonen.
De herdenking vindt zoals gebruikelijk plaats bij het monument aan de Broekdijk bij de PKN kerk de ¨Ark¨.
Het landelijke thema van dit jaar is:

De vrijheid omarmd.

Het gedicht van Sterre Wolthers:

Monument
Mijn opa droeg een gele ster
en mocht plotseling niet meer
met zijn moeder naar het park

Mijn oma woonde in een kamp
en moest buigen voor Japanners
in de felle rode zon

Mijn opa deelde zijn kamer
met een Duitse soldaat
het pistool ligt nog op zolder

Mijn oma werd pas na de oorlog
geboren op een boerderij
precies een jaar na de bevrijding

Op haar twaalfde hoorde ze
hoe haar ouders in de oorlog
joden en piloten verstopten in de schuur

En in deze twee minuten
vraag ik me af
wat er gebeurd zou zijn
als die Duitser die nacht
bij een ander van die vier was ondergebracht
was ik er dan geweest?

Jaarlijkse algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Bruchterveld

Logo definitief

Het bestuur van Plaatselijk Belang Bruchterveld nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering.

Datum : maandag 18 april 2016
Locatie : dorpshuis “De Heujmansbelt” Bruchterveld
Aanvang : 20.00 uur

Agenda.
1. Opening.
2. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering dd 14 april 2015.
3. Jaarverslag 2015.
4. Financieel jaarverslag 2015.
5. Verslag kascontrolecommissie.
6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Gerda Withaar
Het bestuur stelt in deze vacature aan u voor:
Chantal Farjon-Grote Beverborg, Broekdijk 3, 7695 TB, Bruchterveld.
Namen van tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij Joke Muis, Broekdijk 79, 7695TC, Bruchterveld, of per e mail jokemuis@planet.nl

8. Aftredend bestuurslid wordt bedankt.
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting van het officiële deel van de ledenvergadering.

Pauze

Na de pauze zal Hr Klaas Oosterkamp, auteur van het boek “Van landarbeidersbelang tot mecenaat” de avond verder verzorgen.
Een korte toelichting op het boek: Het boek werd geschreven in opdracht van de Stichting Regiofonds “Dooze en Dorp”. In het boek is de geschiedenis vastgelegd van het ontstaan van de ‘voorlopers’ van de huidige stichting, vanaf 1919 tot aan heden. In 1918 trad de landarbeiderswet in werking, deze heeft geleid tot verbeterde levensomstandigheden en heeft de trek van de plattelandsbevolking naar de industriesteden afgeremd. Hierdoor bleef de landarbeider voor het platteland ‘behouden’. Het boek toont prachtige foto’s van de natuur en vele foto’s van landarbeidersplaatsjes van vroeger en nu in de regio Bruchterveld, Sibculo, Kloosterhaar, Bergentheim, Lutten, Slagharen, Schuinesloot en Rheezerveen.

Wij hopen u te ontmoeten op deze ledenvergadering.

Bestuur Plaatselijk Belang Bruchterveld.
Benno Veltink (voorzitter), Joke Muis (secretaris),Christiaan Kuiper (penningmeester), Hilda Smit, Gerda Withaar, Albert Jan Altena en Willem Greidanus.

Informatieavond Cogas mbt ‘Aanleg glasvezel buitengebied’

Op maandag 14-03-2016 is er in het gemeentehuis Hardenberg een informatie avond georganiseerd door Cogas waarbij alle PB uit gemeente Hardenberg zijn uitgenodigd met als onderwerp ‘aanleg van glasvezel in buitengebied van gemeente Hardenberg’.

Presentatie Glasvezel buitenaf Hardenberg 14-3-2016

Het volgende tijdspad is uitgezet,
– 2 mei persbericht
– 6 mei brief naar bewoners
– 12 tot 19 mei 5 informatie avonden voor inwoners
– 24 mei gezamenlijke mailing
– 24-05 tegelijkertijd campagne dienstaanbieders
– voor 18 juli moet meer dan 50% handtekening gezet hebben voor glasvezelaanleg, een dienstaanbieder hebben gekozen, inclusief een abonnement keuze hebben gemaakt.
– bij het behalen van meer dan 50%, gaat 3 weken later de eerste schop de grond in.

Kijk ook nog eens op www.glasvezelbuitenaf.nl
hier staan de dienstaanbieders vermeld met hun aanbod, 2 aanbieders voor bedrijven, 3 voor particulieren.
Kosten en abonnementen worden ook genoemd op deze site.

Cogas vraagt om ambassadeurs voor dit project. Wie heeft belangstelling?
Wat houdt dit in, ambassadeur worden?
– commitment glasvezel buitenaf
– actief de buurt benaderen en informeren over glasvezel
– je naam, telefoonnummer, emailadres wordt vermeld op de website van glasvezel/cogas
– je naam, telefoonnummer, e mailadres wordt meegestuurd in de mailing naar alle inwoners.
– een badge dragen tijdens de informatie avonden, zodat u zichtbaar bent als ambassadeur.
– cogas stuurt je wekelijks een mail met informatie die je kunt gebruiken naar je achterban
– je vermeldt belangrijke events bij Cogas om Glasvezel buitenaf te promoten.

Wil je ambassadeur worden, dan kun je dit doorgeven aan Joke Muis, jokemuis@planet.nl of bellen 0523-232359
de eerste avond is op 20 april, nadere info volgt hierover nog.

Paasvuur 2016

Op de zaterdagen 5, 12, 19 en 26 maart tussen 9.00-12.00 uur kunt u uw snoeihout brengen (geen boomstronken of bouwafval). Op overige dagen is de locatie afgesloten.
Er staat een melkbus voor een vrije gift, om de onkosten te dekken.

Locatie: Bouwland tegenover de inrit van Kuilenweg 28 A (J.Hulzebosch).

Op 2e Paasdag wordt rond 20.30 uur het vuur aangestoken

Ouders dienen zelf toezicht te houden op de veiligheid van hun
kinderen. Let op dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.
(bijv. kinderen geen nylon kleding)

Wilt u zoveel mogelijk op de fiets komen?

Wij bedanken de fam. Grote Beverborg voor het beschikbaar stellen van hun grond.

Plaatselijk Belang Ebbenbroek en Bruchterveld.
logo pb ebbenbroek
Logo definitief

M.m.v. Loonbedrijf Henk Lenters
logo henk lenters

Onder het kopje ‘foto’s’ vindt u alvast wat foto’s van de aanbouw van de bult