Monthly Archives: mei 2016

Tijdelijke aangepaste route buurtbus ivm wegwerkzaamheden

Busroute aanpassing in de periode 18 mei 2016 t/m 8 juni 2016

Let op:
– De buurtbus komt nog maar 1 maal per uur in Bruchterveld.
– Op de Broekdijk vanaf het Kanaal tot de Wijkstraat wordt niet
gereden
– Op de Kerkweg en Kuilenweg wordt niet gereden

Route vanaf Hardenberg / Duitslandweg
– Broeklandenweg
– Kanaalweg-oost
– Hoopsteeweg
– Links naar Geert Arendsweg
– Links Broekdijk op
– Links Wijkstraat in (Haltetijd ongeveer 2-5 minuten over het uur)
Verder de gebruikelijke route naar Kloosterhaar.

Route vanaf Kloosterhaar / Broekdijk
– Bij Loonbedrijf Altena, rechts Emtenbroekerdijk
– Emtenbroekerdijk tot aan de Duitslandweg
– Links Duitslandweg op naar Hardenberg
Verder de gebruikelijke route naar Hardenberg

Verslagje werkgroepen dorpsvisie bijeenkomst dd 03-05-2016

Verslagje werkgroepen dorpsvisie bijeenkomst dd 03-05-2016
Locatie Heujmansbelt

Albert Jan Altena opent de avond en houdt een korte inleiding waarom we bij elkaar zijn.
Clemens Knispel van De Stuw vertelt over het belang van een dorpsvisie.
De 4 werkgroepen formeren zich rondom een tafel. Elke werkgroep heeft 6-10 leden. Niet alle leden konden deze avond aanwezig zijn. In elke werkgroep zit een bestuurslid van een van beide plaatselijke belangen.
De 4 werkgroepen zijn:
– Buitengebied, Landbouw en Veiligheid
– Wonen en Zorg
– Ondernemerschap (vh Economie en Detailhandel)
– Leefbaarheid en Promotie
Elke werkgroep stelt een eigen voorzitter en notulist aan.
Vervolgens wordt op een flapover in het kort de speerpunten geschreven, waarmee de werkgroep de komende periode mee aan de slag wil. Deze speerpunten worden aan het eind van de avond middels een korte presentatie van elke werkgroep aan alle aanwezigen gedeeld.
Het blijkt dat er hier en daar wat overlappingen zijn, o.a. wat te doen met het oude winkelpand? Dit item wordt in bijna elke werkgroep genoemd. Hierin zal onderlinge afstemming met de werkgroepen moeten zijn, wie gaat wat oppakken.

Elke werkgroep plant begin juni een vervolgavond om verdere stappen te nemen.

logo pb ebbenbroek

Logo definitief