Category Archives: Uncategorized

Wipkippen

Afgelopen zomer heeft PB Bruchterveld meegedaan aan de bananenactie van PLUS Alfring Bergentheim om te sparen voor twee wipkippen. Inmiddels zijn de wipkippen geplaatst in onze speeltuin. Namens PB Bruchterveld en de kinderen willen wij Marthijn Alfring van PLUS Alfring Bergentheim heel erg bedanken voor dit prachtige initiatief ! 

Fotografen Bruchterveld actief voor de postzegelclub

Op 28 september 2019 bestond Philatelistenvereniging Coevorden-Hardenberg 60 jaar. Ter gelegenheid hiervan zijn een postzegel, een stempel en een envelop uitgegeven.
De jubileumcommissie, bestaande uit Jan Bakker, Gerrit Jan Smit en Albert Hakkers, allen uit Hardenberg, kwamen met het idee om voor het jubileum een postzegel te ontwerpen.
Voor het ontwerp van de postzegel kreeg de fotoclub Bruchterveld de opdracht: “maak een foto waarin de verbinding tussen de steden Coevorden en Hardenberg zichtbaar wordt”. Dit resulteerde in een postzegel die verbindingen weergeeft via het spoor, het water en de weg.

Op de postzegel heeft de fotograaf staande vanaf sluis “De Haandrik” bij Gramsbergen alle drie verbindingen in één foto vastgelegd: in het midden kanaal Almelo-De Haandrik met aan de linkerzijde de weg Kanaalweg Oost en aan de rechterzijde de spoorlijn. Ter informatie: vanaf sluis De Haandrik richting Coevorden heeft het kanaal de naam: Coevorden-Vechtkanaal.

Ook is er een officieel PostNL stempel ontworpen in samenwerking met Birza Design, één van de ontwerpbureaus van PostNL. Het stempel bevat het logo van de vereniging dat ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de vereniging in 2009 was ontworpen. Het stempel is een impressie van de waterstromen (Vecht, Loodiep, Drostendiep, Schoonebeeker diep/Grenzaa, Radewijkerbeek en andere wateren en kanalen) rond Coevorden en Hardenberg.
De postzegel en het stempel zijn samengevoegd op een gelegenheidsenvelop. Bij de presentatie van postzegel, stempel en envelop ontvingen Jan Ooms (voorzitter van de fotoclub) en Gerrit Huisjes (fotograaf van de winnende foto) uit handen van Jan Bakker een exemplaar van deze envelop.wp-content/uploads/2019/10/Postzegel3.png

Op de postzegel heeft de fotograaf staande vanaf sluis “De Haandrik” bij Gramsbergen alle drie verbindingen in één foto vastgelegd: in het midden kanaal Almelo-De Haandrik met aan de linkerzijde de weg Kanaalweg Oost en aan de rechterzijde de spoorlijn. Ter informatie: vanaf sluis De Haandrik richting Coevorden heeft het kanaal de naam: Coevorden-Vechtkanaal.

Ook is er een officieel PostNL stempel ontworpen in samenwerking met Birza Design, één van de ontwerpbureaus van PostNL. Het stempel bevat het logo van de vereniging dat ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de vereniging in 2009 was ontworpen. Het stempel is een impressie van de waterstromen (Vecht, Loodiep, Drostendiep, Schoonebeeker diep/Grenzaa, Radewijkerbeek en andere wateren en kanalen) rond Coevorden en Hardenberg.
De postzegel en het stempel zijn samengevoegd op een gelegenheidsenvelop. Bij de presentatie van postzegel, stempel en envelop ontvingen Jan Ooms (voorzitter van de fotoclub) en Gerrit Huisjes (fotograaf van de winnende foto) uit handen van Jan Bakker een exemplaar van deze envelop.


Op de postzegel heeft de fotograaf staande vanaf sluis “De Haandrik” bij Gramsbergen alle drie verbindingen in één foto vastgelegd: in het midden kanaal Almelo-De Haandrik met aan de linkerzijde de weg Kanaalweg Oost en aan de rechterzijde de spoorlijn. Ter informatie: vanaf sluis De Haandrik richting Coevorden heeft het kanaal de naam: Coevorden-Vechtkanaal.

Ook is er een officieel PostNL stempel ontworpen in samenwerking met Birza Design, één van de ontwerpbureaus van PostNL. Het stempel bevat het logo van de vereniging dat ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de vereniging in 2009 was ontworpen. Het stempel is een impressie van de waterstromen (Vecht, Loodiep, Drostendiep, Schoonebeeker diep/Grenzaa, Radewijkerbeek en andere wateren en kanalen) rond Coevorden en Hardenberg.
De postzegel en het stempel zijn samengevoegd op een gelegenheidsenvelop. Bij de presentatie van postzegel, stempel en envelop ontvingen Jan Ooms (voorzitter van de fotoclub) en Gerrit Huisjes (fotograaf van de winnende foto) uit handen van Jan Bakker een exemplaar van deze envelop.


Meer uitgebreide informatie is te vinden op de website van de vereniging. Ook zijn de items verkrijgbaar bij de vereniging. Zie hiervoor www.pzvcoevorden-hardenberg.nl.

Nieuwsbrief Juli 2019

Hieronder vindt u de nieuwsbrief (PDF) van Juli 2019.

http://www.broekernieuws.nl/wp-content/uploads/2019/08/nieuwsbrief PB juli 2019.pdf


Landbouwdag 2019

Boerin zijn, das mooi man!

Zaterdag 17 augustus van 10 :00 tot 16:00 staan onze boerinnen uit Bruchterveld en Bergentheim met hun eigen stand op de landbouwdag in het centrum van Hardenberg. Het thema van dit jaar is voeding. De boeren hebben het zwaar. Het weer zit niet mee en ze krijgen over al de schuld van. Toch produceren ze 7 dagen in de week een prachtig natuur product en dat willen ze laten proeven en over vertellen. “Dat yoghurt goed is om diabetes te voor komen, weet iedereen, maar zuivel bevat nog zoveel meer goede stoffen. De koe heeft ook een unieke rol bij het omzetten van afvalstromen uit de voedingsmiddelen industrie tot hoog waardig voedsel.” Verder hebben de boerinnen een quiz om je eigen kennis over de landbouw te testen en je kunt meedoen met een wedstrijdje melken. 

Reden genoeg om onze boerinnen op te zoeken in Hardenberg!

Uitnodiging 4 mei herdenking

Het 4-mei comité nodigt u uit om op zaterdag 4 mei de herdenking bij te wonen.

De herdenking vindt, zoals gebruikelijk, plaats bij het monument aan de Broekdijk bij de PKN kerk de “Ark”.

Het landelijke thema van dit jaar is:

In vrijheid kiezen

Gedicht;

twee minuten 

stilte voor hun 

voor jou 

voor mij 

opdat we altijd 

vrij mogen zijn 

even twee minuten 

samen stil staan 

Tegen oorlog 

Voor vrede vrij gaan..

en vrij staan 

vrijheid voortaan 

dankzij hun 

die ons voor zijn gegaan 

een gevecht voor vrijheid 

en vrede welke in ons 

en onze toekomst 

voort zal blijven bestaan

Uitnodiging ledenvergadering

Het bestuur van Plaatselijk Belang Bruchterveld nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering.

Datum                       : 16 april 2019
Locatie                      : Dorpshuis “De Heujmansbelt”  Bruchterveld, Wijkstraat 2a.
Aanvang                   : 20.00 uur

Agenda.

 

 1. Opening.
 2. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering dd 24-04-2018.
 3. Jaarverslag 2018.
 4. Financieel jaarverslag 2018.
 5. Verslag kascontrolecommissie.
 6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
 7. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Albert Jan Altena (alg. bestuurslid), Willem Greidanus (alg. bestuurslid), Christiaan Kuiper (Penningmeester), Het bestuur stelt aan u voor: Jolanda Richterink, Jorick Muis, Richard Huigen, Janine Lamberink
 8. Onze AED is aan vervanging toe.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting van het officiële deel van de ledenvergadering.

Pauze

Wethouder Martijn Breukelman gaat het e.e.a. vertellen over zijn 1e jaar als gebiedswethouder.

De 4 werkgroepen zullen in een korte presentatie aangeven waar ze mee bezig zijn. Er is volop gelegenheid om je reactie en ideeën aan te geven voor de komende jaren, zodat we er voor kunnen blijven zorgen dat Bruchterveld-Ebbenbroek leefbare dorpen blijven op alle gebieden.

Wij hopen u allen te ontmoeten op deze ledenvergadering.

 

Bestuur Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Sandra Hofsink (secretaris),Christiaan Kuiper (penningmeester), Chantal Grote Beverborg, Albert Jan Altena, Alien Potgieter en Willem Greidanus.

 

Hebt u zich al aangemeld voor de digitale nieuwsbrieven via www.broekernieuws.nl?

 

Buddyproject nieuwsbrief

Klik hier om de nieuwsbrief van het Buddyproject Hardenberg te bekijken.

Nieuwe dienstregeling buurtbus

Informatie voor passagiers die gebruik maken van buurtbus Bruchterveld-Ebbenbroek 598.

Vanaf 17 februari 2019 gaat de nieuwe dienstregeling in van Syntus/Keolis.

Wat blijft er gelijk vanaf 17 februari 2019:

 • Reizen kan met de ov-chipkaart.
 • Reizen kan met Buurtbus kaartjes.
 • Reizen met Buurtbus kaartjes is goedkoper dan het ov-tarief.
 • Kaartjes gekocht voor 17 februari blijven geldig.

Wat gaat er veranderen vanaf 17 februari 2019:

 • De tarieven zijn aangepast, reizen gaat nu per zone.
 • Voor ov-tarieven zie internet.
 • De route is iets gewijzigd, op het station komen we nog steeds rond .30uur aan.
 • Voor details van de route zie onze website

www.BuurtbusBruchterveld.nl onder dienstregeling/route haltetijden 18-2-19.

 • In de bus kan niet meer met cash geld worden betaald.
 • Betalen is alleen mogelijk met een betaalpas via pinnen.

Kaart tarieven in de Buurtbus Bruchterveld-Ebbenbroek:

 • Onze buurtbus (route 598) kent maximaal 3 zones, dit valt onder een korte route.
 • Een korte route (rit t/m 3 zones) kost € 2,00.
 • Een voordeel strippenkaart kost € 17,50 en heeft 25 strippen. Bij het afstempelen worden 2 strippen gestempeld, 1 strip opstarttarief en 1 strip voor t/m 3 zones, dus € 1,40 per rit.
 • Kinderkaartje, kinderen van 4 t/m 11 jaar met een betalende volwassen begeleider voor €1,00 
 • Overstappen met een buurtbuskaartje is niet mogelijk.

Belangrijke wijzigingen op de route door Bruchterveld:

 • We rijden niet meer over de Kuilenweg en Kanaalweg op de heenreis naar Hardenberg.
 • i.p.v. de Kuilenweg/Kanaalweg wordt gereden over de Kerkweg, Emtenbroekerdijk.
 • We rijden niet meer over het deel kruising Wijkstraat/Broekdijk naar Kanaalweg, zowel op de heenweg als terugweg.
 • Opgenomen in de route is een korte rit over bedrijventerrein Broeklanden.

Heeft u nog vragen over de veranderingen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Buurtbus, Ed Vink, 0523 232797.

Nieuwsbrief december 2018

Hieronder vindt u de nieuwsbrief (PDF) van december 2018.

http://www.broekernieuws.nl/wp-content/uploads/2018/12/nieuwsbrief PB december 2018.doc.pdf

Dutch Dental Care

Geachte heer/ mevrouw,

In februari vertrek ik naar Kenia om daar met stichting Dutch Dental Care tandheelkundige zorg te verlenen aan kinderen die geen toegang tot zorg hebben, wat voor ons zo vanzelfsprekend is.

Toen ik hoorde over stichting Dutch Dental Care en na wat contact over en weer was ik meteen enthousiast om mijn beroep als tandartsassistente op deze bijzondere manier te mogen uitoefenen. Het is prachtig om te zien hoe de stichting de tandheelkundige problematiek in ontwikkelingslanden serieus wil aanpakken. Een geweldig mooi initiatief dat goed past bij het van betekenis zijn voor mens en maatschappij, overal ter wereld, want overal ter wereld is het belangrijk er voor elkaar te zijn, een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg. Juist voor diegenen voor wie zorg niet direct toegankelijk is, daarom zijn  sponsoren hard nodig voor dit initiatief. Wat is er nu mooier dan de mondhygiëne én daarmee de algemene gezondheid van kinderen in Zuid-Kenia te verbeteren? Do Good Together, grenzeloos.

Zou u willen sponsoren? Alvast bedankt!

Hartelijke groeten,

Suzanne Altena