Category Archives: Uncategorized

Uitnodiging 4 mei herdenking

Het 4-mei comité nodigt u uit om op zaterdag 4 mei de herdenking bij te wonen.

De herdenking vindt, zoals gebruikelijk, plaats bij het monument aan de Broekdijk bij de PKN kerk de “Ark”.

Het landelijke thema van dit jaar is:

In vrijheid kiezen

Gedicht;

twee minuten 

stilte voor hun 

voor jou 

voor mij 

opdat we altijd 

vrij mogen zijn 

even twee minuten 

samen stil staan 

Tegen oorlog 

Voor vrede vrij gaan..

en vrij staan 

vrijheid voortaan 

dankzij hun 

die ons voor zijn gegaan 

een gevecht voor vrijheid 

en vrede welke in ons 

en onze toekomst 

voort zal blijven bestaan

Uitnodiging ledenvergadering

Het bestuur van Plaatselijk Belang Bruchterveld nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering.

Datum                       : 16 april 2019
Locatie                      : Dorpshuis “De Heujmansbelt”  Bruchterveld, Wijkstraat 2a.
Aanvang                   : 20.00 uur

Agenda.

 

 1. Opening.
 2. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering dd 24-04-2018.
 3. Jaarverslag 2018.
 4. Financieel jaarverslag 2018.
 5. Verslag kascontrolecommissie.
 6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
 7. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Albert Jan Altena (alg. bestuurslid), Willem Greidanus (alg. bestuurslid), Christiaan Kuiper (Penningmeester), Het bestuur stelt aan u voor: Jolanda Richterink, Jorick Muis, Richard Huigen, Janine Lamberink
 8. Onze AED is aan vervanging toe.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting van het officiële deel van de ledenvergadering.

Pauze

Wethouder Martijn Breukelman gaat het e.e.a. vertellen over zijn 1e jaar als gebiedswethouder.

De 4 werkgroepen zullen in een korte presentatie aangeven waar ze mee bezig zijn. Er is volop gelegenheid om je reactie en ideeën aan te geven voor de komende jaren, zodat we er voor kunnen blijven zorgen dat Bruchterveld-Ebbenbroek leefbare dorpen blijven op alle gebieden.

Wij hopen u allen te ontmoeten op deze ledenvergadering.

 

Bestuur Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Sandra Hofsink (secretaris),Christiaan Kuiper (penningmeester), Chantal Grote Beverborg, Albert Jan Altena, Alien Potgieter en Willem Greidanus.

 

Hebt u zich al aangemeld voor de digitale nieuwsbrieven via www.broekernieuws.nl?

 

Buddyproject nieuwsbrief

Klik hier om de nieuwsbrief van het Buddyproject Hardenberg te bekijken.

Nieuwe dienstregeling buurtbus

Informatie voor passagiers die gebruik maken van buurtbus Bruchterveld-Ebbenbroek 598.

Vanaf 17 februari 2019 gaat de nieuwe dienstregeling in van Syntus/Keolis.

Wat blijft er gelijk vanaf 17 februari 2019:

 • Reizen kan met de ov-chipkaart.
 • Reizen kan met Buurtbus kaartjes.
 • Reizen met Buurtbus kaartjes is goedkoper dan het ov-tarief.
 • Kaartjes gekocht voor 17 februari blijven geldig.

Wat gaat er veranderen vanaf 17 februari 2019:

 • De tarieven zijn aangepast, reizen gaat nu per zone.
 • Voor ov-tarieven zie internet.
 • De route is iets gewijzigd, op het station komen we nog steeds rond .30uur aan.
 • Voor details van de route zie onze website

www.BuurtbusBruchterveld.nl onder dienstregeling/route haltetijden 18-2-19.

 • In de bus kan niet meer met cash geld worden betaald.
 • Betalen is alleen mogelijk met een betaalpas via pinnen.

Kaart tarieven in de Buurtbus Bruchterveld-Ebbenbroek:

 • Onze buurtbus (route 598) kent maximaal 3 zones, dit valt onder een korte route.
 • Een korte route (rit t/m 3 zones) kost € 2,00.
 • Een voordeel strippenkaart kost € 17,50 en heeft 25 strippen. Bij het afstempelen worden 2 strippen gestempeld, 1 strip opstarttarief en 1 strip voor t/m 3 zones, dus € 1,40 per rit.
 • Kinderkaartje, kinderen van 4 t/m 11 jaar met een betalende volwassen begeleider voor €1,00 
 • Overstappen met een buurtbuskaartje is niet mogelijk.

Belangrijke wijzigingen op de route door Bruchterveld:

 • We rijden niet meer over de Kuilenweg en Kanaalweg op de heenreis naar Hardenberg.
 • i.p.v. de Kuilenweg/Kanaalweg wordt gereden over de Kerkweg, Emtenbroekerdijk.
 • We rijden niet meer over het deel kruising Wijkstraat/Broekdijk naar Kanaalweg, zowel op de heenweg als terugweg.
 • Opgenomen in de route is een korte rit over bedrijventerrein Broeklanden.

Heeft u nog vragen over de veranderingen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Buurtbus, Ed Vink, 0523 232797.

Nieuwsbrief december 2018

Hieronder vindt u de nieuwsbrief (PDF) van december 2018.

http://www.broekernieuws.nl/wp-content/uploads/2018/12/nieuwsbrief PB december 2018.doc.pdf

Dutch Dental Care

Geachte heer/ mevrouw,

In februari vertrek ik naar Kenia om daar met stichting Dutch Dental Care tandheelkundige zorg te verlenen aan kinderen die geen toegang tot zorg hebben, wat voor ons zo vanzelfsprekend is.

Toen ik hoorde over stichting Dutch Dental Care en na wat contact over en weer was ik meteen enthousiast om mijn beroep als tandartsassistente op deze bijzondere manier te mogen uitoefenen. Het is prachtig om te zien hoe de stichting de tandheelkundige problematiek in ontwikkelingslanden serieus wil aanpakken. Een geweldig mooi initiatief dat goed past bij het van betekenis zijn voor mens en maatschappij, overal ter wereld, want overal ter wereld is het belangrijk er voor elkaar te zijn, een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg. Juist voor diegenen voor wie zorg niet direct toegankelijk is, daarom zijn  sponsoren hard nodig voor dit initiatief. Wat is er nu mooier dan de mondhygiëne én daarmee de algemene gezondheid van kinderen in Zuid-Kenia te verbeteren? Do Good Together, grenzeloos.

Zou u willen sponsoren? Alvast bedankt!

Hartelijke groeten,

Suzanne Altena

Nieuwsbrief juli 2018

Hieronder vindt u de nieuwsbrief (PDF) van juli 2018.

http://www.broekernieuws.nl/wp-content/uploads/2018/08/nieuwsbrief PB juli 2018.pdf

Open tuindagen Groei en Bloei

De jaarlijkse open tuindagen van Groei en Bloei worden gehouden op 15, 16 en 17 juni a.s.

De tuinen zijn open van 10.00u tot 17.00u.

In Bruchterveld staan 2 tuinen open om te bezichtigen.

Beide tuinen zijn aan de Hongerdijk.

U bent  van harte welkom om de tuinen te komen bezoeken bij:

 

Ineke Kruize Hongerdijk 6 

Gea Hein en Jan Altena Hongerdijk 1

 

De koffie staat klaar!

 

 

 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van Plaatselijk Belang Bruchterveld nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering.

Datum : 24 april 2018
Locatie : Dorpshuis “De Heujmansbelt” Bruchterveld, Wijkstraat 2a.
Aanvang : 20.00 uur

Agenda.

1. Opening.

2. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering dd 03-04-2017.

3. Jaarverslag 2017.

4. Financieel jaarverslag 2017.

5. Verslag kascontrolecommissie.

6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.

7. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Joke Muis, secretaris.
Het bestuur stelt aan u voor: Sandra Hofsink, Kuilenweg 9, 7695 TL, Bruchterveld.
Er is een vacature voor de functie van voorzitter.
Namen van tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij Joke Muis, Broekdijk 79, 7695TC, Bruchterveld, of per e mail pbbruchterveld@gmail.com

8. Mededelingen.

9. Rondvraag

10. Sluiting van het officiële deel van de ledenvergadering.

Pauze
Na de pauze zal er aandacht besteed worden aan de doorontwikkeling van de dorpsvisie. De 4 werkgroepen zullen in een korte presentatie aangeven wat hun speerpunten zijn. Er is volop gelegenheid om je reactie en ideeën aan te geven voor de komende jaren, zodat we er voor kunnen blijven zorgen dat Bruchterveld-Ebbenbroek leefbare dorpen blijven op alle gebieden

Wij hopen u allen te ontmoeten op deze ledenvergadering.

Bestuur Plaatselijk Belang Bruchterveld.
Joke Muis (secretaris),Christiaan Kuiper (penningmeester), Chantal Grote Beverborg, Albert Jan Altena, Alien Potgieter en Willem Greidanus.

Hebt u zich al aangemeld voor de digitale nieuwsbrieven via www.broekernieuws.nl?

Uitnodiging 4 mei herdenking

Het 4-mei comité nodigt u uit om op vrijdag 4 mei de herdenking bij te wonen.
De herdenking vindt, zoals gebruikelijk, plaats bij het monument aan de Broekdijk bij de PKN kerk de “Ark”.
Het landelijke thema van dit jaar is:
2018 Jaar van Verzet

Gedicht van Sterre Huijers (16 jaar) uit Amsterdam.

Laten we

Laten we denken…
Zullen we samen nadenken?
Terugdenken aan de dingen uit een andere tijd
Zolang we nog herdenken,
raakt dit nog niet kwijt.

Zullen we samen herinneren?
Bedenken hoe het verleden onze toekomst bepaalt.
Het altijd blijven proberen,
ook als we zijn verdwaald.

Zullen we samen niet vergeten?
Niet meer wegdenken wat er is gebeurd.
Maar leren beseffen te weten,
tot ons verleden verkleurt.

Laten wij samen denken, leven in de stilte.
Laten we naar elkaar luisteren, leven met onze tranen.
Laten we samen hopen, dat wij hier altijd stil bij blijven staan.