Category Archives: Uncategorized

Nieuwe dienstregeling buurtbus

Informatie voor passagiers die gebruik maken van buurtbus Bruchterveld-Ebbenbroek 598.

Vanaf 17 februari 2019 gaat de nieuwe dienstregeling in van Syntus/Keolis.

Wat blijft er gelijk vanaf 17 februari 2019:

 • Reizen kan met de ov-chipkaart.
 • Reizen kan met Buurtbus kaartjes.
 • Reizen met Buurtbus kaartjes is goedkoper dan het ov-tarief.
 • Kaartjes gekocht voor 17 februari blijven geldig.

Wat gaat er veranderen vanaf 17 februari 2019:

 • De tarieven zijn aangepast, reizen gaat nu per zone.
 • Voor ov-tarieven zie internet.
 • De route is iets gewijzigd, op het station komen we nog steeds rond .30uur aan.
 • Voor details van de route zie onze website

www.BuurtbusBruchterveld.nl onder dienstregeling/route haltetijden 18-2-19.

 • In de bus kan niet meer met cash geld worden betaald.
 • Betalen is alleen mogelijk met een betaalpas via pinnen.

Kaart tarieven in de Buurtbus Bruchterveld-Ebbenbroek:

 • Onze buurtbus (route 598) kent maximaal 3 zones, dit valt onder een korte route.
 • Een korte route (rit t/m 3 zones) kost € 2,00.
 • Een voordeel strippenkaart kost € 17,50 en heeft 25 strippen. Bij het afstempelen worden 2 strippen gestempeld, 1 strip opstarttarief en 1 strip voor t/m 3 zones, dus € 1,40 per rit.
 • Kinderkaartje, kinderen van 4 t/m 11 jaar met een betalende volwassen begeleider voor €1,00 
 • Overstappen met een buurtbuskaartje is niet mogelijk.

Belangrijke wijzigingen op de route door Bruchterveld:

 • We rijden niet meer over de Kuilenweg en Kanaalweg op de heenreis naar Hardenberg.
 • i.p.v. de Kuilenweg/Kanaalweg wordt gereden over de Kerkweg, Emtenbroekerdijk.
 • We rijden niet meer over het deel kruising Wijkstraat/Broekdijk naar Kanaalweg, zowel op de heenweg als terugweg.
 • Opgenomen in de route is een korte rit over bedrijventerrein Broeklanden.

Heeft u nog vragen over de veranderingen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Buurtbus, Ed Vink, 0523 232797.

Nieuwsbrief december 2018

Hieronder vindt u de nieuwsbrief (PDF) van december 2018.

http://www.broekernieuws.nl/wp-content/uploads/2018/12/nieuwsbrief PB december 2018.doc.pdf

Dutch Dental Care

Geachte heer/ mevrouw,

In februari vertrek ik naar Kenia om daar met stichting Dutch Dental Care tandheelkundige zorg te verlenen aan kinderen die geen toegang tot zorg hebben, wat voor ons zo vanzelfsprekend is.

Toen ik hoorde over stichting Dutch Dental Care en na wat contact over en weer was ik meteen enthousiast om mijn beroep als tandartsassistente op deze bijzondere manier te mogen uitoefenen. Het is prachtig om te zien hoe de stichting de tandheelkundige problematiek in ontwikkelingslanden serieus wil aanpakken. Een geweldig mooi initiatief dat goed past bij het van betekenis zijn voor mens en maatschappij, overal ter wereld, want overal ter wereld is het belangrijk er voor elkaar te zijn, een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg. Juist voor diegenen voor wie zorg niet direct toegankelijk is, daarom zijn  sponsoren hard nodig voor dit initiatief. Wat is er nu mooier dan de mondhygiëne én daarmee de algemene gezondheid van kinderen in Zuid-Kenia te verbeteren? Do Good Together, grenzeloos.

Zou u willen sponsoren? Alvast bedankt!

Hartelijke groeten,

Suzanne Altena

Nieuwsbrief juli 2018

Hieronder vindt u de nieuwsbrief (PDF) van juli 2018.

http://www.broekernieuws.nl/wp-content/uploads/2018/08/nieuwsbrief PB juli 2018.pdf

Open tuindagen Groei en Bloei

De jaarlijkse open tuindagen van Groei en Bloei worden gehouden op 15, 16 en 17 juni a.s.

De tuinen zijn open van 10.00u tot 17.00u.

In Bruchterveld staan 2 tuinen open om te bezichtigen.

Beide tuinen zijn aan de Hongerdijk.

U bent  van harte welkom om de tuinen te komen bezoeken bij:

 

Ineke Kruize Hongerdijk 6 

Gea Hein en Jan Altena Hongerdijk 1

 

De koffie staat klaar!

 

 

 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van Plaatselijk Belang Bruchterveld nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering.

Datum : 24 april 2018
Locatie : Dorpshuis “De Heujmansbelt” Bruchterveld, Wijkstraat 2a.
Aanvang : 20.00 uur

Agenda.

1. Opening.

2. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering dd 03-04-2017.

3. Jaarverslag 2017.

4. Financieel jaarverslag 2017.

5. Verslag kascontrolecommissie.

6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.

7. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Joke Muis, secretaris.
Het bestuur stelt aan u voor: Sandra Hofsink, Kuilenweg 9, 7695 TL, Bruchterveld.
Er is een vacature voor de functie van voorzitter.
Namen van tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij Joke Muis, Broekdijk 79, 7695TC, Bruchterveld, of per e mail pbbruchterveld@gmail.com

8. Mededelingen.

9. Rondvraag

10. Sluiting van het officiële deel van de ledenvergadering.

Pauze
Na de pauze zal er aandacht besteed worden aan de doorontwikkeling van de dorpsvisie. De 4 werkgroepen zullen in een korte presentatie aangeven wat hun speerpunten zijn. Er is volop gelegenheid om je reactie en ideeën aan te geven voor de komende jaren, zodat we er voor kunnen blijven zorgen dat Bruchterveld-Ebbenbroek leefbare dorpen blijven op alle gebieden

Wij hopen u allen te ontmoeten op deze ledenvergadering.

Bestuur Plaatselijk Belang Bruchterveld.
Joke Muis (secretaris),Christiaan Kuiper (penningmeester), Chantal Grote Beverborg, Albert Jan Altena, Alien Potgieter en Willem Greidanus.

Hebt u zich al aangemeld voor de digitale nieuwsbrieven via www.broekernieuws.nl?

Uitnodiging 4 mei herdenking

Het 4-mei comité nodigt u uit om op vrijdag 4 mei de herdenking bij te wonen.
De herdenking vindt, zoals gebruikelijk, plaats bij het monument aan de Broekdijk bij de PKN kerk de “Ark”.
Het landelijke thema van dit jaar is:
2018 Jaar van Verzet

Gedicht van Sterre Huijers (16 jaar) uit Amsterdam.

Laten we

Laten we denken…
Zullen we samen nadenken?
Terugdenken aan de dingen uit een andere tijd
Zolang we nog herdenken,
raakt dit nog niet kwijt.

Zullen we samen herinneren?
Bedenken hoe het verleden onze toekomst bepaalt.
Het altijd blijven proberen,
ook als we zijn verdwaald.

Zullen we samen niet vergeten?
Niet meer wegdenken wat er is gebeurd.
Maar leren beseffen te weten,
tot ons verleden verkleurt.

Laten wij samen denken, leven in de stilte.
Laten we naar elkaar luisteren, leven met onze tranen.
Laten we samen hopen, dat wij hier altijd stil bij blijven staan.

Hondenbeleid gemeente Hardenberg

In Bruchterveld zijn 2 hondenuitlaatstroken; bij het Ebbenpad en bij de Dwarsweg. Een verzoek aan de hondenbezitters om hier gebruik van te maken.


Gemeente zet bestaande hondenbeleid voort (persbericht februari 2018)
De gemeente Hardenberg heeft de hondenbelasting verlaagd. Hiermee heeft de gemeente gehoor gegeven aan een wens van veel hondenbezitters. Daarnaast zet de gemeente het bestaande hondenbeleid voort. Dat houdt in dat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor een hondenpoepvrije openbare ruimte, maar dat de gemeente zorgt voor uitlaatstroken.
In samenwerking met Plaatselijke Belangen zijn in de meeste kernen hondenuitlaatstroken aangewezen. Deze uitlaatstroken bestaan inmiddels al vele jaren. Kenmerk van een uitlaatstrook is, dat men de hond hier mag laten poepen, zonder zelf de ontlasting te hoeven opruimen. Een aantal keren per jaar wordt de uitlaatstrook door de gemeente gereinigd met behulp van de hondenpoepzuiger.
Resultaten enquête hondenbeleid
In de zomer van 2016 heeft de gemeente een enquête gehouden over het hondenbeleid. Hiermee wilde de gemeente nagaan of er aanpassingen aan het huidige hondenbeleid nodig zijn. De gemeente wilde onder andere weten of ze moet doorgaan met de uitlaatstroken die door de gemeente worden gereinigd, of dat de gemeente moet overstappen op het plaatsen van poepbakken.
De enquête is destijds ingevuld door 1.291 inwoners, waarvan 80% hondenbezitter is. Uit de antwoorden komt geen duidelijke voorkeur voor een van beide varianten: uitlaatstroken of poepbakken. De uitlaatstroken voorzien duidelijk in een behoefte, hoewel veel hondenbezitters het liefst een uitbreiding van de uitlaatvoorzieningen en/of het onderhoud daarvan zou zien.
Geen aanpassing hondenbeleid
Een veelgenoemde wens is dat de voorzieningen in verhouding moeten staan tot de hoogte van de hondenbelasting.
Omdat in de enquête geen duidelijke voorkeur naar voren komt voor uitlaatstroken of in plaats daarvan poepbakken, wordt het huidige hondenbeleid in stand gehouden. Wel wordt erop gewezen, dat opgeruimde hondenpoep ook in de reguliere afvalbakken mag worden gedeponeerd.
Verlaging hondenbelasting
Met ingang van 2018 is de hondenbelasting verlaagd. Dit was een uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad, waarmee ook is tegemoetgekomen aan de wens die veel hondenbezitters in de enquête hadden aangegeven.
• Het tarief hondenbelasting voor de eerste hond is van € 66,45 verlaagd naar € 54.
• Het tarief voor de tweede en volgende hond is van € 99,50 verlaagd naar € 85.
• Het kenneltarief blijft gehandhaafd op € 467.
Initiatieven van bewoners en hondenbezitters
Hoewel de gemeente het bestaande beleid handhaaft, is er binnen dat beleid soms nog wel wat maatwerk mogelijk. Niet in alle gebieden is ruimte voor aanleg van een hondenuitlaatstrook. Soms is de loopafstand naar een dergelijke uitlaatstrook te groot. Dan is het ook toegestaan om de hondenpoep met een zakje op te ruimen en in een gewone afvalbak te gooien.
Als ook geen afvalbak aanwezig is, zal de gemeente eerst proberen dit op te lossen door het verplaatsen van een bestaande afvalbak. Desnoods zal er een extra bak worden geplaatst. De gemeente staat welwillend tegenover particuliere initiatieven, bijvoorbeeld om ergens een hondenspeelveld te realiseren.
Op dezelfde manier als de uitlaatstroken destijds tot stand zijn gekomen – dat wil zeggen: in samenspraak met Plaatselijk Belang – kunnen deze eventueel ook worden gewijzigd. Voorwaarde is wel dat deze initiatieven kunnen rekenen op de steun van omwonenden en dat deze met beperkte middelen kunnen worden gerealiseerd. Inwoners kunnen hiervoor contact opnemen met de heer Bakkenes van de afdeling Openbaar Gebied.
Handhaving
Buiten de aangewezen uitlaatstroken geldt voor de hondenbezitter wel de verplichting om zelf meteen de poep op te ruimen. Dat geldt op alle openbare plaatsen. Het is daarom handig om altijd een zakje of schepje mee te nemen als men met de hond gaat wandelen. Het poepzakje kan thuis in de afvalcontainer of in een gewone afvalbak langs de route.
Bovendien is het verboden om de hond te laten verblijven of te laten lopen op speelveldjes en kinderspeelplaatsen. Met de nieuwe APV (Algemene Plaatselijke Verordening) die onlangs is vastgesteld, zijn die regels opnieuw bekrachtigd en de toezichthouders van THV gaan daar weer geregeld op handhaven. De boete die staat op het niet opruimen van de uitwerpselen of voor het laten verblijven van de hond op een speelplaats of speelweide bedraagt € 140.

Maandelijks inloopspreekuur voor senioren over OV-chipkaart in Hardenberg

Maandelijks inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het openbaar vervoer in opdracht van de Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel

Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij?
De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat.
Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen.

Het eerstvolgende inloopspreekuur is op dinsdag 3 april 2018 van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Locatie: Buurtkamer Centrum, Burgemeester Bramerstaat 92, Hardenberg

We zien u graag.

OV-ambassadeurs
P/a YMCA
Peterskampweg 12
8031 LK Zwolle
tel. 038-4540130
e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl

Ondertekening convenant woningbouw

Albert Jan Altena en Gertie Rijkmans ondertekenden dit convenant namens de beide Plaatselijke Belangen Bruchterveld-Ebbenbroek

Albert Jan Altena en Gertie Rijkmans ondertekenden convenant woningbouw namens de beide Plaatselijke Belangen Bruchterveld-Ebbenbroek