Groot onderhoud Broekdijk

Vanaf eind april/medio mei wordt er groot onderhoud gepleegd aan de Broekdijk. Hierbij zal de Broekdijk in overleg met de aanwonenden een grootscheepse update krijgen. Bent u geïnteresseerd wat er gaat gebeuren?

De tekeningen zijn te vinden op de website van de gemeente: https://www.hardenberg.nl/inwoners/wonen/wonen-vervolg/groot-onderhoud-broekdijk.html

We gaan u via onze website en facebookpagina zoveel mogelijk op de hoogte houden van het project.