Bestuur PB Bruchterveld

 

 

Logo definitief

Op deze pagina vindt u informatie over de vereniging Plaatselijk Belang Bruchterveld.

De vereniging Plaatselijk Belang Bruchterveld is op 16 april 1935 opgericht o.l.v. meester Holtrop.
De naam zegt het al: men komt op voor de belangen van het dorp.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Voorzitter:               vacant
Secretaris:               Sandra Hofsink
Penningmeester:    Christiaan Kuiper
Commissarissen:    Chantal Grote Beverborg, Willem Greidanus, Albert-Jan Altena en Alien Potgieter

Correspondentieadres:
PBBruchterveld@gmail.com