Excelsior 2011 (Small)

Aan de avond van de twintigste april 1923 fietste G.W. Otten met zijn vrouw, waarmee hij die dag was getrouwd, van Hardenberg naar Bruchterveld. Otten, die bij zijn vader in de bakkerij in Hardenberg de kneepjes van het vak had geleerd, ging zich met zijn vrouw in Bruchterveld vestigen. Van B.H. Valkman had hij een stuk grond gekocht en had daar een winkel-woonhuis met bakkerij op laten zettten. De maandag na de trouwdag werd de zaak geopend en zo begonnen ze samen aan een eigen bedrijf.

Als Otten zo daags bezig was in de bakkerij, dan gingen zijn gedachten nog wel eens terug naar Hardenberg en dan dacht hij niet alleen aan zijn familie en vrienden, maar ook vaak aan de muziekvereniging Halleluja. Omdat hij naar Bruchterveld was verhuisd, had hij bedankt als lid, maar hij miste de muziek wel!

Wat in andere plaatsen reeds een feit was, moest in Bruchterveld toch ook kunnen? En zo gebeurde het dat op 17 juli 1923 (bijna 3 maanden nadat Otten in Bruchterveld was gekomen) werd opgericht de “Christelijke Muziekvereniging Excelsior te Bruchterveld”. Voorzitter werd G.W. Otten en penningmeester A. Reints.

De muziekvereniging is is de loop der jaren uitgegroeid tot een bloeiende vereniging. Een samenwerking tussen de Eendracht en Excelsior maakt dat Bruchterveld ook een eigen fanafare-muziekvereniging heeft. 

Meer informatie kunt u vinden via www.excelsiorbruchterveld.nl .

Secretariaat.

Mw. D. Euverman
Kanaalweg west 28
7691 CJ  Bergentheim
0523-232567