Protestantse Kerk Bruchterveld

 

IMG_0412 (Small)

Locatie:

Broekdijk 35,  7695 TD  Bruchterveld

Contact:

Telefoon: 0523-233571
Kosters    : H. Eggengoor – van Nuil.  Tel. 0523-232491 | J. Ribberink – van Dijk. Tel. 0523-231781
Website  : www.pknbruchterveld.nl
email       : Roelof  Prins,  [email protected]

Geschiedenis:

Gereformeerd en Hervormd Bruchterveld bestaan niet meer.
Het heet nu: ProtestantseGemeente van Bruchterveld, aangesloten bij de PKN (Protestantse Kerken Nederland). Het toenaderingsproces begon eind jaren zeventig met de commissie “Kom Samen”. Veel is er sindsdien vergaderd, maar op 4 juli 2004 wordt het besluit tot vereniging door beide kerkenraden getekend. En op 31 augustus van datzelfde jaar passeert de akte van fusie de notaris.

Op zondagmorgen 5 september 2004 om 9.30 uur gaan gereformeerd en hervormd Bruchterveld als één gemeente naar de kerk, in dit geval de Ark, de voormalige gereformeerde kerk. ’s Middags is er nog een samenkomst in de Ichtus, de voormalige hervormde kerk.