Goed nieuws in Bruchterveld. In Bruchterveld wordt hard gewerkt aan het nieuwbouwplan De Kuilen IV. Het stedenbouwkundig plan en bijbehorend BKP (beeldkwaliteitsplan) zijn ondertussen in goede samenspraak tussen de gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis in procedure gebracht.

https://roosdomtijhuis.nl/aanbod/project/de-kuilen-iv-te-bruchterveld