Locatie:

Holtropstraat

Contact:

Kijk op de Facebookpagina voor meer informatie. 

IJsbaan 2011 (Small)De ijsbaan  “De Schieve Schaatse” maakte al jaren onderdeel uit van de gemeenschappen Bruchterveld en Ebbenbroek. 

Naast dat er bij voldoende vorst geschaatst kan worden, organiseert de vereniging ook andere activiteiten. 


Geschiedenis
:

In het verleden kon men achter de winkel van G. Noppers een baantje trekken, maar vanaf 1962 was deze grond niet meer beschikbaar.
Op initiatief van Plaatselijk Belang werd in februari 1976 een ijsclub opgericht.

De volgende personen vormden het eerste bestuur: H.P. Corporaal (voorzitter), J. Botter (secr.), G. Langius (penm.), J. Jonkeren, J. Hamberg,
A. Weiden en A. Muis. Er werd ook meteen een naam gekozen: “De Schieve Schaatse”.

Het vinden van een locatie vormde een groot probleem. Pas in 1983 kon na heel veel zelfwerkzaamheid de huidige baan worden gerealiseerd bij het voetbalveld.