De Heujmansbelt is het gezellige en multifunctionele dorpshuis van Bruchterveld. Begin 2014 is de Heujmansbelt verbouwd met de hulp van vele vrijwilligers en de drie zalen zijn nu nog geschikter voor uw feestje of bijeenkomst. Ook de gymzaal is helemaal vernieuwd.

Locatie:

Wijkstraat 2a 7695 TJ Bruchterveld

Contact:

Website: www.heujmansbelt.nl
Telefoonnummer: 0523-231531 / 06-28282970
Email:[email protected]

Geschiedenis:

Jarenlang is er gesproken om te komen tot de oprichting van een dorpshuis. Op 6 februari 1925 werd er al op een ledenvergadering van de Chr. nat. school een commissie benoemd, die zou moeten komen tot de oprichting van een lokaal voor verenigingsactiviteiten. Het liep op niets uit. In 1962 werden er opnieuw plannen ontworpen, maar de provinciale plancommissie had bezwaren. Voor een dorpshuis was geen plaats in Bruchterveld. Dat herhaalde zich in 1965. Toen werd het schoolbestuur actief. Na contacten met burgemeester Slot en de inspecteur van lichamelijke opvoeding, de heer Van Koningsveld, werd op 29 november 1966 een stichting gevormd. Op 26 november 1968 verleent de gemeenteraad subsidie en 21 januari 1968 gevolgd door CRM. Maart 1970 kon dan eindelijk met de bouw worden begonnen. Vijfenveertig jaar na de eerste plannen in 1925, op 16 oktober van het jaar 1970,  kon de toenmalige burgemeester van Hardenberg, mr. L.A. van Splunder, het gebouw officieel openen!

De eerste voorzitter van de stichting was de heer K.K. van der Meer, voorheen hoofd der school in Bruchterveld. De bouwkosten bedroegen f. 163.886,37. Door het vele vrijwilligerswerk en de vele gaven uit de bevolking (in augustus 1967 bracht de bevolking f. 30.000,- bijeen!!)
Terecht kan over het dorpshuis worden gezegd: van, voor en door Bruchtervelders!

Bij de opening bestond het dorpshuis uit een grote en kleine zaal, een keukentje, twee kleedkamers en een berging voor de gymnastiektoestellen. Door meerdere verbouwingen en aanpassingen is het huidige pand ontstaan. Het gebouw fungeert tevens als gymlokaal voor de leerlingen van basisschool “De Wiekslag”. In de beginjaren kwamen zelfs de scholen uit Hoogenweg, Ebbenbroek en Radewijk voor hun gymnastiekles naar Bruchterveld.

De eerste 25 jaar wordt Siny Lubbers de beheerster. Ze weet nog heel goed dat een kopje koffie toen 65 cent kostte en dat de eerste snacks bitterballen waren. Na deze 25 jaar vindt ze het welletjes en geeft op zaterdag  21 oktober 1995 het stokje over  aan Bert en Hennie Lubbers (zwager en schoonzus van Siny). Dezen houden het 15 jaar vol en stoppen per 1 januari 2011. Ina Smid uit Hardenberg wordt de nieuwe beheerster. Na het overlijden van Ina Smid in 2011 wordt het dorpshuis volledig beheerd door vrijwilligers.