In de gemeente Hardenberg zijn ruim 1500 hulpverleners aangemeld bij HartslagNu. De meeste van deze hulpverleners hebben zich individueel aangemeld bij HartslagNu en kennen elkaar doorgaans niet. Veel hulpverleners weten dus ook niet wie er in hun omgeving nog meer hulpverlener is. Vaak is er wel de behoefte om dat te weten. Soms om even een praatje mee te kunnen maken, of om te weten wie ze nog meer kunnen verwachten bij een eventuele oproep. Ook hebben hulpverleners soms vragen waar zij niet direct mee bij HartslagNu aankloppen. HartveiligHardenberg is als partner van Hartslagnu actief in de gemeente Hardenberg op het gebied van beschikbare AED’s maar ook ten behoeve van de hulpverleners. HartveiligHardenberg heeft in de wijken en buurten naast toezichthouders voor de AED’s ook coördinatoren.

Deze coördinatoren zijn de ogen en oren in de buurten en wijken. Ze houden oog op de hulpverleners in hun buurt of wijk zodat ze bijvoorbeeld na een inzet eens even kunnen navragen hoe het gaat, of een bijeenkomst voor hulpverleners in de wijk kunnen organiseren voor wie dat wil. Ook kan er bij hen aangeklopt worden als er vragen zijn. Die vragen kunnen gaan over de beschikbare AED’s in de wijk, over een alarmering die in de wijk is geweest of over de sms berichten of de app van HartslagNu. Ook houden de coördinatoren contact met de toezichthouders van de AED’s.  Kortom, zij zijn de verbindende factor binnen de hulpverlening in een wijk, de knooppunten in het netwerk.

Voor Bruchterveld is Hartveilig op zoek naar een nieuwe coördinator, aanmelden kan via de mail [email protected]

Hartveilig Hardenberg