Logo definitief

Plaatselijk Belang Bruchterveld bestaat al sinds 1935. Zij heeft in de loop der jaren veel uiteenlopende belangen en doelen verwezenlijkt.

Het doel van de vereniging is:

  • Een aanspreekpunt zijn voor de inwoners en verenigingen van het dorp richting de gemeente.
  • Informatie vanuit de gemeente (of wijkagent) doorgeven aan de inwoners/verenigingen van het dorp.
  • De leefbaarheid van het dorp bevorderen, ( o.a. verkeersveiligheid, speelvoorzieningen, verfraaiing van het dorp en ontwikkeling woningbouw).

Op de website van het Plaatselijk Belang www.broekernieuws.nl  wordt u geïnformeerd over actuele zaken, informatie vanuit de gemeente en/of wijkagent en activiteiten. De website vermeldt ook contactgegevens van diverse verenigingen in het dorp.  Het publicatiebord aan de Mr Holtropstraat vermeldt ook de meest actuele informatie.

Het bestuur houdt maandelijks haar bestuursvergadering en 1x per jaar is er een ledenvergadering. 2x per jaar wordt er huis aan huis een nieuwsbrief verspreid.

Het Plaatselijk Belang heeft haar inwoners nodig om als vertegenwoordiging van het dorp te kunnen fungeren. Bij deze vragen we u dan ook om lid te worden van het Plaatselijk Belang.

Wilt u zich als lid aanmelden dan kan dat via een van de bestuursleden of via de site. De contributie is € 7,50 per jaar, dit wordt onder andere gebruikt voor kosten van activiteiten.

Bij vragen kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Bestuur Plaatselijk Belang Bruchterveld.