Locatie:

Wijkstraat 4, 7695 TJ,  Bruchterveld

Contact:

Telefoon: 0523-231210
Website: www.cbsdewiekslag.nl
Email: [email protected]

Geschiedenis:

Op 28 augustus 1905 houden  21 mannen ten huize Bruchterwieke ca 1922 (Small)van Lambert van den Berg een oprichtingsvergadering  voor een School met de Bijbel in Bruchterveld. Ds. Schot van Hardenberg leidt de vergadering.
Er wordt besloten een Chr. Schoolvereniging op te richten, die zich zal aansluiten bij het Christelijk Nationaal Schoolverband, het C.N.S.

Intussen zijn er statuten opgemaakt en goedgekeurd. Vervolgens moet er een stuk bouwterrein komen. Dit wordt ‘het geschiktst geacht op het land van Meijerink, daar dit zowat in het midden ligt’. Meijerink is wel genegen een gedeelte van zijn grond te verkopen.
Op 10 november 1906 wordt het bouwterrein toegezegd en gekocht.

Op 16 maart 1912 wordt besloten om tot het bouwen van een school over te gaan. De advertentie tot aanbesteding verschijnt op 26 april 1912 in het  “Sallands Volksblad”. In tien maanden tijd lukte het om een school met twee lokalen en een onderwijzerswoning te realiseren.
Twee predikanten uit de regio hebben hiertoe veel bijgedragen t.w. ds. Schot uit Hardenberg en ds. Goris uit Bergentheim. Zij adviseren zelfs bij de bouw! Op 11 oktober 1912 wordt tot hoofd benoemd meester Rintjema uit Dokkum. Tevens wordt op deze dag de eerste steen gelegd door beide genoemde predikanten.

Dan breekt de grote dag aan! We schrijven maandag 3 februari 1913. De vlag wappert.
De ingang is met groen versierd.
De eerste leerlingen (61 totaal) gaan naar binnen. De school is geopend!

Algemene informatie:

De school wordt in stand gehouden door de “Vereniging tot oprichting en instandhouding van een school met de Bijbel te Bruchterveld”.