Author Archives: Evertjan

Uitnodiging informatieavond mobiele bereikbaarheid Bruchterveld

Wanneer: 14 oktober

Tijdstip: 20 uur

Waar: Dorpshuis Heujmansbelt boven

Al meerdere jaren zijn plaatselijk belang en de werkgroep leefbaarheid & promotie in gesprek met diverse betrokken partijen om de mobiele bereikbaarheid in Bruchterveld en Ebbenbroek te verbeteren.

Uit de enquête die in 2019 is gehouden onder de inwoners is zeer duidelijk naar voren gekomen dat ongeacht de provider of het merk van de telefoon de ontvangst en gesprekskwaliteit zeer matig is in ons dorp. Tevens kwam hier ook naar voren dat het een grote wens is dat de mobiele bereikbaarheid verbeterd gaat worden.

In 2020 hebben we op een bijeenkomst georganiseerd door Gemeente Hardenberg van KPN de toezegging gekregen dat er mast in Bruchterveld zal worden geplaatst om de bereikbaarheid te verbeteren.

Door ontwikkelingen in het telefonie landschap, beschikbaarheid van componenten en corona ging de vooruitgang erg langzaam.

We staan echter nu op het punt dat de plaatsing van een zendmast van KPN dichterbij komt. Na onderzoeken door INNSO, hebben ze twee mogelijke locaties vastgesteld. Deze worden hieronder weergegeven.

Daarom faciliteert Plaatselijk Belang en werkgroep leefbaarheid & promotie een informatieavond waar INNSO, KPN en de Antennebureau (onafhankelijk partij) aanwezig zullen zijn om informatie te geven en uw vragen te beantwoorden. We houden ons aan de RIVM richtlijnen en verzoeken een ieder om thuis te blijven indien u klachten heeft. Er is geen coronatoegangsbewijs nodig. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn en wel vragen willen stellen aan één van deze partijen, kunt u deze ook via [email protected] doorgeven.

Van Plaatselijk Belang en Werkgroep leefbaarheid en promotie

Buurtbus zaterdag 2 oktober

Op 2 oktober gaat de buurtbus voor 1 zaterdag rijden.

Op die datum is er in Tubbergen het evenement Glasrijk Tubbergen.

We hebben toestemming om al de passagiers die dag gratis vervoer aan te bieden tussen Hardenberg en Tubbergen.

Onze bus gaat vanaf 10.24 uur starten bij de PKN kerk in Bruchterveld richting Hardenberg.

We volgen die dag onze route en tijden zoals gebruikelijk zij het dat we om 17.14 uur de laatste rit uit Bruinehaar naar Bruchterveld rijden.

Onze bus sluit aan op de buurtbus van Twents in Bruinehaar, ook zij bieden gratis vervoer van en naar Tubbergen aan.

Algemene ledenvergadering 2021

Het bestuur van Plaatselijk Belang Bruchterveld nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering.

http://www.broekernieuws.nl/wp-content/uploads/2021/09/2021-9-29 uitnodiging ALV.pdf

Veilig en gezond op weg met ‘Het Nieuwe Fietsen’ in de gemeente Hardenberg

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert voor inwoners (60+) van de gemeente Hardenberg de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’. Ook de ervaren fietser merkt weleens dat het fietsen anders is geworden. Het fietsen met de e-bike gaat sneller en het verkeer wordt drukker en ingewikkelder. Centraal staat hoe de deelnemers ervoor kunnen zorgen dat zij zich veilig voelen op de fiets en nog heel lang kunnen blijven fietsen. In de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ delen deelnemers ervaringen met elkaar en geeft de adviseur van VVN gerichte tips en adviezen om zo lang mogelijk te kunnen genieten van het fietsen.

`Het Nieuwe Fietsen` is heel anders dan een traditionele fietscursus. Het is geen verkeersles of fietscursus. Het gaat vooral om het delen van elkaars ervaringen en het bespreken van tips over de eigen veiligheid en hoe deelnemers daar zelf iets aan kunnen doen. Aan de hand van feiten, informatieve filmpjes, foto’s en stellingen komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals:

  • Hoe ga ik om met anderen op het fietspad?
  • Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad?
  • Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om goed te fietsen?
  • Wat moet ik weten van de fiets of een e-bike?

Deelname is gratis. De workshop wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Ommen en vindt plaats op

woensdag 27 oktober 2021 van 09.30 tot 12.00 uur in

Kerkelijk Centrum De Schakel, Lage Doelen 5,

7772 BL  Hardenberg

Afbeelding met buiten, fiets, rijden, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving
Aanmelden
Inwoners uit de gemeente Hardenberg die geïnteresseerd zijn in de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ kunnen zich aanmelden via www.vvn.nl/opfriscursussen of door een e-mail te sturen naar [email protected] o.v.v. VVN Het Nieuwe Fietsen Hardenberg. Vermeld in de e-mail je naam, geboortejaar en telefoonnummer. Neem gerust je buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee, mits vooraf aangemeld.

—————————————————————————————————————————————-

Noot aan de redactie: Indien u als pers(fotograaf) bij de VVN Opfriscursus ‘Het Nieuwe Fietsen ’aanwezig wilt zijn en/of op zoek bent naar meer informatie, dan kunt u contact opnemen met VVN, Jan Hommes T 06-21287382. Het bijgeleverde beeldmateriaal is bij publicatie rechtenvrij te gebruiken.

Nieuwsbrief juli 2021

NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG BRUCHTERVELD         Juli 2021

Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Algemene Ledenvergadering PB

Omdat we graag een fysieke ledenvergadering willen houden, hebben we als bestuur besloten om onze ledenvergadering te verplaatsen naar het najaar op woensdag 29 september om 20.00 uur in de Heujmansbelt. De uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering kunt u begin september van ons verwachten.

Verkeersveiligheid

De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP). Daarom is er dit voorjaar aan alle inwoners en plaatselijk belangen de vraag gesteld om gevaarlijke situaties aan te geven. Ook wij hebben hier op gereageerd, de komende tijd zal dit plan verder uitgewerkt gaan worden.

Broeklanden Zuid

Op het industrieterrein de Broeklanden Zuid wordt op dit moment gewerkt aan het 2e deel van het bouwrijp maken van het terrein, onderdeel hiervan is een ontsluitingsweg naar de Broekdijk.

Mobiele Bereikbaarheid

De uitrol van 5G is in volle gang en zal naar verwachting eerste helft van 2022 uitgerold worden in ons gebied. Dit zal de dekking in Bruchterveld wat verbeteren – maar de verwachting is niet dat het probleem opgelost zal zijn. Daarom blijven wij aandacht vragen voor een goede oplossing en is er een vergadering hierover belegt met de 3 grootste operators, gemeente en Plaatselijk Belang. Na de zomer hopen we een inloopavond te organiseren. Daarnaast is er vanuit de OVKK (Overijssels Vereniging voor Krachtige Kernen) het probleem aangekaart in Den Haag en in de vaste Kamercommissie zal dit punt besproken worden. Het is momenteel onduidelijk wanneer dit zal plaatsvinden. Verder is er een onderzoeksgroep (vanuit Hogeschool Windesheim i.s.m. RTV Oost) bezig met dit onderwerp. Het is de bedoeling dat zij de komende tijd de media zullen gaan opzoeken over dit probleem.

Voor nu is de tip om wifi bellen aan te zetten op je mobiele telefoon. Mits je goede wifi in huis hebt, kan dit het bellen in huis verbeteren. 

Broekdijk Renovatie

Begin mei is er een start gemaakt met de NUTS voorzieningen. Gas, water, glasvezel hebben we kunnen bundelen in dit project. De renovatieplanning zal duren tot ongeveer 3 weken na de bouwvakvakantie.

In het najaar hopen we dan verder te kunnen met de straten rondom het MFC. Hier ligt al een mooi conceptplan klaar dat met de betreffende bewoners is gedeeld; hier konden de bewoners hun reactie op geven. Per straat zijn er ook al bijeenkomsten geweest en er volgen nog een aantal om zo de aanwonenden actief bij de plannen te betrekken.

Voetpad centrum dorp naar de Wingerd

Vanuit een aantal inwoners kwam een verzoek bij Plaatselijk Belang binnen om m.b.t. de verkeersveiligheid te onderzoeken of er een voetpad aangelegd kan worden van het centrum dorp naar de Wingerd. We hebben uit het project Broekdijk stoeptegels en bandjes kunnen verkrijgen. Vervolgens gaan we nu een plan indienen bij de gemeente om hier subsidie voor aan te vragen, zodat ook dit plan wellicht op termijn gerealiseerd kan worden.

Mooi schoon en groen Bruchterveld

Onderdeel van de werkzaamheden aan de Broekdijk en de straten rondom het MFA is ook het groen; we willen graag meer groen in ons mooie dorp. Aansluitend hierop hebben we tijdens de coronaperiode van veel mensen gehoord dat ze zich storen aan de rommel in de bermen. Enkele inwoners zijn tijdens een wandelingetje al aan het opruimen geslagen, super goed, bedankt! We hebben in samenspraak met de ROVA en gemeente een aanvraag ingediend voor opruimsetjes. Een opruimsetje bestaat uit een grijper aan een stok, een groene vuilniszak, veiligheidshesje. De groene vuilniszak mag in de blikvangers gegooid worden. Ondertussen hebben we de grijpers en hesjes binnen gekregen. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u een setje lenen. De setjes staan onder de Carpot bij de fam. Potgieter Mr. Van Engbrinkstraat 32. (let op! kinderen onder begeleiding) De grijper en het hesje na gebruik altijd retourneren.

Zonnebloemactie

Hoe gaat het met de zonnebloemen? We hopen medio augustus van veel inwoners een foto met de hoogte van hun zonnebloem te ontvangen. De prijsuitreiking van de hoogste zonnebloem is op zaterdag 28 augustus. De foto’s mogen naar [email protected]. Graag inzenden voor 21augustus.

Delta glasvezel

Actie bloembakken voor het MFA heeft € 1150,- opgebracht. De cheque is begin juli door Deltafiber overhandigd aan de voorzitter van het dorpshuis. Het is de bedoeling dat hiermee de entree van het dorpshuis gezelliger gemaakt wordt.

Berichten uit de werkgroepen

  • Duurzaamheid

Ondanks de Corona pandemie zijn wij op de achtergrond bezig om Bruchterveld te verduurzamen. In de afgelopen jaren zijn er 2 informatieavonden georganiseerd door de werkgroep. Morrenhof-Jansen uit Dalfsen heeft tijdens deze avonden 50 offertes uitgebracht waarvan er 21 opdracht zijn geworden. Inmiddels heeft Morrenhof-Jansen 333 pv-panelen mogen plaatsen die goed zijn voor bijna 110kWP oftewel 100.000 kWh terug-geleverde energie.

Bruchterveld kon ook mee profiteren van de regeling die is opgesteld door Groenleven. Deze partij heeft de zonnepanelen op de Balderhaar mogen installeren. Bij inschrijving en realisatie kon een subsidie worden verkregen van € 25,- per paneel en € 200,- voor een omvormer.

De werkgroep is eveneens bezig met het verduurzamen van de voetbal vereniging. Er zijn gesprekken geweest met een aantal partijen om de mogelijkheden in kaart te brengen voor het terugdringen van de energiekosten. Daarnaast is er onderzoek gedaan waar de grote kostenposten zitten van het verbruik. Denk hierbij aan de centrale verwarming, douche gebruik of sluimerverbruik van koelkasten/vriezers.

Het proces rondom de windmolens tussen Bergentheim-Kloosterhaar en Sibculo ligt volledig stil  door de Corona pandemie. Vanuit de gemeente bent u hiervan enige tijd geleden met een brief op de hoogte gesteld. De doelstelling is om de draad in september weer op te pakken.

  • Leefbaarheid en Promotie

Ondanks dat er weinig vergaderd kon worden door de inmiddels welbekende omstandigheden heeft de werkgroep niet stil gezeten. 

Begin dit jaar lag er nog een dik pak sneeuw en kon er geschaatst worden. Via onze facebook pagina hebben we een wedstrijd uitgeschreven wie de mooiste sneeuwpop kon maken. Dit was wel een uitdaging met de harde bevroren sneeuw. Eran Muis wist ondanks de taaie omstandigheden een mooie sneeuwpop te maken en werd beloond met een mooi prijsje.

Om ook in corona tijd in beweging te blijven hebben we een Bruchterveld/Ebbenbroek groep aangemaakt via de Ommetje app. Een mooie groep Bruchtervelders en Ebbenbroekers lopen regelmatig een blokje om met behulp van deze app. Op deze manier zijn al heel wat kilometers gelopen.

Inmiddels zullen al veel Bruchtervelders en Ebbenbroekers de zonnebloemzaadjes hebben gezaaid die zijn rondgebracht door de werkgroep. We zijn erg benieuwd wie de beste zonnebloemteler van het dorp gaat worden. 

De afgelopen periode stond natuurlijk voornamelijk in het teken van de glasvezel campagne. U heeft vast de spandoeken, facebook-posts en brief gezien die we bij alle Bruchtervelders hebben bezorgd. Het bleef tot het laatste moment spannend, maar ook Bruchterveld krijgt binnenkort glasvezel. Inmiddels heeft ook ruim 35% van de Bruchtervelders een abonnement afgesloten bij een beschikbare aanbieder op het Deltafiber netwerk. Tot nu toe hebben ook 23 Bruchtervelders een abonnement afgesloten via de clubactie van Caiway/Delta. Dit levert het Plaatselijk Belang € 1150 op die wordt gebruikt om het MFA aan te kleden met bloembakken en planten. 

Naast glasvezel zijn we bezig om nieuwe plattegrondborden te maken voor het dorp. Deze zullen medio juli gereed zijn.

Site www.broekernieuws.nl

Voor actuele en uitgebreide info over diverse onderwerpen verwijzen we u graag naar onze website www.broekernieuws.nl. Op deze site kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u mailen naar het adres: [email protected].

Bent u nog geen lid, maar wilt u het PB Bruchterveld (hun activiteiten) ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website of bij een van de bestuursleden (voor maar € 7,50 p/jr,  per woonadres). http://www.broekernieuws.nl/invullijst/

Het bestuur van PB Bruchterveld wenst u allen een fijne vakantie toe.

Personeel gevraagd

Ons Gebouw in Ebbenbroek is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om mee te helpen in de voorbereiding en bediening bij bijvoorbeeld een feestje of bijeenkomst.

Je kunt uitgaan van ongeveer 12 keer per jaar. Uiteraard staat er een vrijwilligersvergoeding tegenover.

Ervaring in de horeca is niet strikt noodzakelijk.

Belangstelling? Neem contact op met Astrid Veltink-Zijlstra

06 34967201

Herdenking 4 mei 2021

Beste inwoners van Bruchterveld en Ebbenbroek,

Helaas kunnen we dit jaar opnieuw niet samenkomen voor de 4-mei herdenking bij het monument bij De Ark.
Wij hebben, met medewerking van een spreker, enkele basisschoolleerlingen en een muzikant, de herdenking opgenomen.
Op 4 mei vanaf 19.00 uur staat de herdenking online en kan deze bekeken worden  via www.pgbruchterveld.nl  en op www.kerkomroep.nl (zoeken op Overijssel/ Bruchterveld, de Ark).
Voor mensen die graag bloemen willen leggen bij het monument, is dit mogelijk vanaf 4 mei  ’s avonds. 

De klok zal luiden van 19.45-20.00 uur en de vlag zal halfstok hangen bij het monument.
In Indonesië zijn bloemen gelegd op de graven van dhr. E.H. Meijerink en dhr. J.H. van den Berg. 

Wij willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan deze herdenking in aangepaste vorm.

Vriendelijke groet,
4 mei comité Bruchterveld/Ebbenbroek

Het jaarthema van 2021 is: ‘Na 75 jaar vrijheid’.
Vrijheid    (gedicht van Eva Pronk, 16 jr., voorgedragen tijdens de herdenking in 2020 op De Dam)

De oude man verstopte joden op zijn zolder,
drukte illegale kranten en hielp Engelse piloten.
Hij loog voor het leven
Hij loog voor de vrijheid

De vrouw in de kelder liet wanneer de vliegtuigen overvlogen
bange mannen, vrouwen en kinderen schuilen voor de bommen.
Zij stond voor het leven
Zij stond voor de vrijheid

De jongen net achttien
opgeroepen om te vechten aan het front
nam afscheid van zijn moeder en zou haar nooit meer zien.
Hij vocht voor zijn leven
Hij vocht voor de vrijheid

Deze helden.
Gewone mensen zoals jij en ik.
Kozen ervoor te vechten
Voor de vrijheid.

Als een van deze helden
hier niet voor had gekozen.
was mijn opa dan geboren?
had ik dan geleefd?

Mobiele bereikbaarheid

Wat gebeurt er eigenlijk op het gebied van mobiele bereikbaarheid? De uitrol van 5G is in volle gang en zal naar verwachting de eerste helft van 2022 uitgerold worden in ons gebied. Dit zal de dekking in Bruchterveld wat verbeteren – maar de verwachting is niet dat het probleem opgelost zal zijn. Daarom blijven wij aandacht vragen voor een goede oplossing en binnenkort wordt een vergadering hierover belegt met de 3 grootste operators, gemeente en Plaatselijk Belang. Daarnaast is er vanuit de OVKK (Overijssels Vereniging voor Krachtige Kernen) het probleem aangekaart in Den Haag en in de vaste Kamercommissie zal dit punt besproken worden. Het is momenteel onduidelijk wanneer dit zal plaatsvinden. Daarnaast is er een onderzoeksgroep (vanuit Hogeschool Windesheim i.s.m. RTV Oost) bezig met dit onderwerp. Het is de bedoeling dat zij de komende tijd de media zullen gaan opzoeken over dit probleem. Inmiddels is er al een artikel geplaatst op TV Oost: https://www.rtvoost.nl/nieuws/1538876/Slecht-mobiel-bereik-Plaatselijk-Belang-Slagharen-overweegt-eigen-zendmast-te-plaatsen

Voor nu is de tip voor ons, om wifi bellen aan te zetten op je mobiele telefoon. Mits je goede wifi in huis hebt, kan dit het bellen in huis verbeteren. 

Ga voor glasvezel en nieuwe bloembakken voor het MFA!

€ 50 voor het plaatselijk belang én zelf ook nog eens € 25 verdienen? Meld je dan aan via Plaatselijk belang Bruchterveld.

Juist nu in deze tijd als veel mensen thuiswerken en we steeds vaker met elkaar videobellen, ervaren we hoe belangrijk een stabiele en snelle internetverbinding is. Het houdt ons, jong en oud, verbonden met elkaar.

Daarom is wat de werkgroep leefbaarheid en promotie Bruchterveld/Ebbenbroekbetreft straks ook Bruchterveld, klaar voor de toekomst! Dat kan als 35% van de inwoners van Bruchterveld voor 21 April ‘JA’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk. Een mooie aanwinst voor Bruchterveld, laten we met zijn allen zorgen dat we dat gaan behalen! Zonder 35% deelname gaat de schop niet in grond en krijgt Bruchterveld geen glasvezel.

Gratis aansluiting

De glasvezelaansluiting is helemaal gratis als u zich voor 21 april aanmeld. Het enige dat je betaalt zijn de abonnementskosten. Dit betekent over het algemeen dat je niet duurder uit bent dan nu, maar wel alle voordelen van glasvezel hebt. Daarnaast zorgt een glasvezelaansluiting vaak voor een meerwaarde van je woning. Een slimme keuze dus! Bekijk het exclusieve welkomstaanbod via gavoorglasvezel.nl.

Samen gaan voor een mooi bedrag voor ons dorp en glasvezel

Met deze actie van DELTA en Caiway kun je € 50,- voor het plaatselijk belang en € 25,- voor jezelf verdienen. De opbrengsten voor het plaatselijk belang zullen worden besteed aan de aankleding van het MFA met mooie bloembakken. Hoe werkt het?  Heel simpel! Schrijf je in voor een glasvezelabonnement van Caiway via http://aklam.io/5YCQ11 of DELTA via http://aklam.io/uxjXg6 . Doen! Laten we samen gaan voor ons dorp en glasvezel.  

We zouden het waarderen als u dit bericht zou willen delen. Bedankt.

Boterkoekactie muziekvereniging

Beste dorpelingen,

Ook dit jaar is er weer de Boterkoekactie van de muziekvereniging.

In onderstaande afbeelding kunt u zien hoe u de bestelling kunt doorgeven, het wordt dan bezorgd aan huis (alleen in Bruchterveld en Ebbenbroek)

We wensen u fijne paasdagen toe.

Vriendelijke groet,
CMV Hardenberg