IJsclub “De Schieve Schaatse”

 

IJsbaan 2011 (Small)

Vaak kwamen we in krantenberichtjes tegen dat er in Bruchterveld geen mogelijkheden tot schaatsen zijn.
In het verleden kon men achter de winkel van G. Noppers een baantje trekken, maar vanaf 1962 is deze grond niet meer beschikbaar.
Op initiatief van Plaatselijk Belang wordt dan in februari 1976 een ijsclub opgericht.

De volgende personen vormden het eerste bestuur: H.P. Corporaal (voorzitter), J. Botter (secr.), G. Langius (penm.), J. Jonkeren, J. Hamberg,
A. Weiden en A. Muis. Er wordt ook meteen een naam gekozen: “De Schieve Schaatse”.
Het vinden van een locatie vormde een groot probleem. Pas in 1983 kon na heel veel zelfwerkzaamheid de huidige baan worden gerealiseerd bij het voetbalveld.

Locatie: Holtropstraat

Het bestuur bestaat (febr. 2013) uit:

……..