NBvP Vrouwen van Nu Ebbenbroek

Vrouwen 


 

2013

Dinsdag 17 december 2013 (afdelingsavond)
Om 19.00 uur zijn de leden van harte welkom in Ons Gebouw voor de viering van ons 50-jarig bestaan. Het programma is nog een verrassing. We sluiten de avond af met een hapje en een drankje.

2014

Dinsdag 7 januari 2014 (afdelingsavond)
Nieuwjaarsvisite met Bingo en Verloting.  Graag een prijsje meenemen voor de verloting.

Dinsdag 4 februari 2014 (afdelingsavond)
Tineke Slatman van de Wolkoker uit Coevorden gaat met ons babymutsjes breien. Deze zijn bestemd voor een project in Centraal Azië.  We vragen een bijdrage van 5,00 euro waarvan een deel dus naar het project gaat. Graag ook zelf breipennen meenemen (maat 3 – 3,5)

Dinsdag 4 maart 2014 (afdelingsavond)
Mevr.  Van der Meulen van Remedica komt vertellen over Osteoporose en over de Kunst van het genieten van het Leven.

Dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 maart 2014
Agrarische Excursiedagen, georganiseerd door de afdelingen Delden en Haaksbergen.

Dinsdag 1 april 2014 (afdelingsavond)
Muziekquiz met Aaltsje Ypeij uit De Wijk.

Woensdag 9 april 2014
Rondleiding door het nieuwe gemeentehuis in Hardenberg en bezoek aan het archief (v.a. 13.30 uur). Opgave op 1 april 2014.

Dinsdag 6 mei 2014 (afdelingsavond)
Ter afsluiting van het seizoen houden we een spelletjesavond met leuke prijsjes. Laat u verrassen!

Donderdag 12 juni 2014

Reis Vrouwen van Nu afd. Ebbenbroek

 

P E R S B E R I C H T

Jubileum met Olde Deerns en kookboek

Op dinsdag 17 december heeft de afdeling Ebbenbroek van de Vrouwen van Nu haar 50-jarig jubileum gevierd. Vanaf 19.00 uur was iedereen van harte welkom in Ons Gebouw in Ebbenbroek. Na een korte terugblik door voorzitter Rita Driehuis, werden de zeven leden die vanaf het eerste uur lid zijn, in het zonnetje gezet. Daarna volgde een optreden van de Drie Olde Deerns. Ter gelegenheid van dit jubileum was er een kookboek gemaakt waarvoor alle leden een recept hadden aangeleverd. Elk lid heeft die avond een exemplaar van het kookboek gekregen. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Vrouwen van Nu Jubilarissen

Uit de notulen van de eerste afdelingsavond (16 december 1963) blijkt dat het niet makkelijk was om bestuursleden te vinden. Uiteindelijk werd mevrouw Mollen de eerste voorzitster (ook wel presidente genoemd) van de afdeling Ebbenbroek. De vereniging, die toen nog Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen heette, begint met 16 dames maar meteen op de eerstvolgende bijeenkomst in januari 1964 melden zich al 8 nieuwe leden. En zo groeit het ledenaantal gestaag verder. Er is zelfs een jaar dat de vereniging maar liefst 80 leden heeft (1982).

De Vrouwen van Nu is een vereniging waar veel vrouwen uit Ebbenbroek en Bruchterveld in de loop der jaren lid van zijn geweest of nog steeds lid van zijn. Van september tot en met mei wordt er elke maand een afdelingsavond in Ons Gebouw in Ebbenbroek gehouden. Hiervoor wordt een interessante spreker uitgenodigd of er worden andere (creatieve) activiteiten ondernomen. Daarnaast worden er ook activiteiten georganiseerd, zoals excursies, bedrijfsbezoeken, kegelen, reizen, enz.

Vanuit deze vereniging is in 1987 een volksdansgroep opgericht, die vorig jaar haar 25-jarig jubileum vierde.

vrouwen1Nieuwe leden.

Op het ogenblik telt onze vereniging 39 leden. Wilt u misschien lid worden van onze vereniging, kom gerust een keer vrijblijvend naar een afdelingsavond vrijblijvend. Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij Brigitte van Laar, tel. 0523-232866.

Onze vereniging staat open voor alle gezindten en onthoudt zich van elke partijpolitiek.

Vrouwen van Nu, afdeling Ebbenbroek

november 2013