Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk

 

Geref vrijgem kerk met pastorie (Small)
In de Gereformeerde kerk van Nederland ontstond in 1944 een conflict.
Naar aanleiding van dit conflict zijn de de Gereformeerde kerken vrijgemaakt ontstaan.

De Gereformeerde predikant ds. H. van der Haagen voegde zich bij de vrijgemaakte kerken.
Hij riep op zondag 1 juli 1945 de gemeente op om “het synodale juk” te verbreken.
Op zondag 8 juli 1945 ging de gemeente gescheiden. Wel hebben beide groepen ieder afzonderlijk in het bestaande kerkgebouw hun diensten gehouden.

In mei 1951 vraagt de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de provincie een bouwvergunning voor een eigen kerk. Deze vergunning komt er en reeds op 9 september van datzelfde jaar wordt de eerste steen gelegd door ds. K. de Hoop.

De pastorie wordt gebouwd in 1965 en de vergaderzaal “De Wijkstee” naast de kerk wordt op 5 november 1981 in gebruik genomen.

Adres    : Broekdijk 23
7595 TB   Bruchterveld
Koster  : fam. Wuite  tel, 0523-232851
Website: www.bruchterveld.gkv.nl

Scriba  : W.A. Welink-Huisman tel. 233612
email   : w.huisman@zonnet.nl

Predikant : ds. H.J. Visser tel. 231328