Jaarverslag 2012.

 

In de periode mei 2012 tot april 2013 zijn wij als bestuur 10 keer in vergadering bij elkaar geweest.

Een aantal zaken waar wij als plaatselijk belang aandacht aan hebben geschonken zijn.

Woningbouw:

Naar aanleiding van de enquête gehouden in februari 2012 zijn er gesprekken geweest met woningstichting “Beter  Wonen” uit Hardenberg en “De Veste” uit Ommen.
Beide woningbouwstichtingen zijn van mening dat het bouwen van huurwoningen zal leiden tot toekomstige leegstand en ze hebben overduidelijk aangegeven geen huurwoningen te willen bouwen in Bruchterveld.

Op dinsdag 18 december is er een goedbezochte voorlichtingsavond van de gemeente geweest in het dorpshuis over de invulling van de Kuilen 3. Een vervolgbijeenkomst  hierop is gehouden 2 april jl.
Uit beide bijeenkomsten is gebleken dat er voldoende animo is om dit plan verder uit te werken.

Boek historie Bruchterveld.

Op 20 december heeft de werkgroep, bestaande uit Hotze Corporaal en Gerrit Huisjes,  het boek,  dat de geschiedenis beschrijft van Bruchterveld en Ebbenbroek,  na 3,5 jaar voorbereiding gepresenteerd.  Het boek kreeg de titel “Van  Hooimaatsbelt tot Broek”.  Bij deze presentatie waren afgevaardigden aanwezig van de plaatselijke verenigingen, – instellingen,
– ondernemers,  de gemeente Hardenberg en de regionale media.
Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Janny Zandman, secretaresse van het  PB Bruchterveld.   Op 21 en 22 december waren de eerste uitgifte dagen. Op de eerste dag werd al snel duidelijk dat de 400 gedrukte exemplaren van de 1e druk niet voldoende was.  Omdat er inmiddels alweer ruim 260 aanvragen zijn voor het boek is besloten een 2e druk uit te brengen.  Er worden 350 boeken bijgedrukt en de verwachting zijn deze binnen 14 dagen vanaf nu klaar zijn.

Pand Otten.

Er is een werkgroep “Centrumplan” in het leven geroepen, bestaande uit Henk Luisman, Geffrey Buld, Wim Otten, Albert Jan Altena, Frederike Oosterink (namens PB Ebbenbroek) en Gerrit Huisjes (namens PB Bruchterveld). Deze werkgroep gaat onderzoeken  of de plannen om het winkelpand Otten te slopen en er in samenwerking met de organisatie “Support en Co” een winkeltje te beginnen met mensen met een zorg indicatie haalbaar is. Er is ook overleg met de wethouder hierover geweest. De gemeente staat hier positief tegen over maar heeft nog wel wat vragen. Er is ook een gesprek geweest met projectontwikkelaar Hutten (de eigenaar van het pand) en een aantal belangstellende voor de huur- en/of koopappartementen.
Henk Luisman en Albert Jan Altena zullen tijdens deze ledenvergadering uitleg geven over dit plan.

 

MFA

De werkgroep MFA heeft in samenspraak met de gemeente het besluit genomen om niet verder te gaan met de plannen voor een multifunctionele accommodatie,. De voor een dergelijke voorziening noodzakelijke hoofdinvesteerders zijn uiteindelijk niet gevonden. Vooral de huidige economische situatie, in combinatie met de grootte van ons dorp was daarbij van doorslaggevende betekenis.

Groene en Blauwe diensten:

Op 5 juni is er in het dorpshuis een presentatie gehouden door de gemeente over de zgn blauwe en groene diensten. Met het programma Groene en Blauwe diensten geven gemeente, provincie Overijssel en anderen een vergoeding aan grondeigenaren voor het beheer en onderhoud van landschapselementen op hun grond.

Seniorenreis

Op 29 augustus was de senioren reis. Ongeveer 35 personen hebben met een luxe touringcar van de OAD een bezoek gebracht aan het gevangenismuseum in Veenhuizen. Tussen de middag werd er van een heerlijke warme maaltijd genoten in restaurant “de Ar”in Westerbork. Na de middag hebben ze een demonstratie glasblazen bijgewoond in Orvelte. Daarna was er tijd om rond te wandelen in dit museumdorp. Al met al een fantastische dag.

Overleg gemeente:

Op 12 december is er overleg geweest met gebiedswethouder Jannes Jansen en contactambtenaar Jan de Vries van de gemeente Hardenberg. Hierin zijn lopende zaken aan de orde gekomen.

Site Broekernieuws:

Er zijn de afgelopen periode erg veel problemen geweest met de website “Broekernieuws”.
Hij was niet te bereiken, er konden geen wijzigingen aangebracht worden, stukken tekst verdwenen, berichten werden niet doorgestuurd, etc. Daarom is besloten een nieuwe website te maken.
Gerrit Huisjes heeft zich hiermee bezig gehouden en inmiddels draait deze onder de naam www.pbbruchterveld.nl.  De domeinnaam “pbbruchterveld” zal binnenkort gewijzigd worden in “Broekernieuws”.  Op deze site staat informatie over zowel Bruchterveld als Ebbenbroek. Ook is een activiteitenkalender opgenomen. Het is de bedoeling dat hier alle activiteiten in komen te staan die er door verenigingen etc.  georganiseerd worden. Dit geeft direct een mooi overzicht en er kan mee voorkomen worden dat er op eenzelfde datum meerdere activiteiten worden georganiseerd.

Overleg besturen.

Vanuit het Plaatselijk Belang Bruchterveld wordt er een binnenkort een voorstel gedaan naar verenigingen/instellingen, zowel in Bruchterveld als in Ebbenbroek, om te kijken of we meer kunnen gaan samenwerken. Dus niet ieder voor zich maar samen. Weten waar iedereen mee bezig is zodat je misschien van elkaar kunt leren, elkaar kunt helpen. Samen sta je sterker.

 

 

Diversen.

  1. Afgelopen zomer is de Hongerdijk geasfalteerd. De bloembollen die op de kruising met de dwarsweg in 2011 geplant zijn hebben hierdoor het leven gelaten, maar zijn inmiddels weer vervangen door de aannemer.
  2. Er is een nieuwe hekwerk geplaats om de speelplaats aan de mr. van Engbrinkstraat.
  3. Er is een (officiële) speelplaatscommissie in het leven geroepen bestaande uit Hennie Jonkeren, Roelof Richterink en Gerda Withaar (als afgevaardigde uit het PB)
  4. Het PB heeft afgelopen Kerst een kerstboom geplaatst voor het voormalig pand Otten. Dit  gaf extra sfeer en veel positieve reacties.
  5. Op de Broekdijk is bij de dorpsentrees een grote 30 geplaatst om extra te accenturen dat men een 30 km/u zone binnenrijdt.
  6. Er is overleg geweest met het bestuur van de buurtbus over een aangepaste route.
  7. Er is overleg geweest met het schoolbestuur over de leefbaarheid/toekomstvisie in Bruchterveld. Wat hier zorgen baart is het teruglopende leerlingen aantal.

 

Zo zijn er het afgelopen jaar veel zaken de revue gepasseerd die onze aandacht hebben gevraagd en de komende tijd zullen blijven vragen.