Jaarverslag 2013 PB Bruchterveld

In de periode van April 2013 tot April 2014 zijn wij als bestuur van PB Bruchterveld 11 keer bij elkaar geweest.
In Maart is er overleg geweest met de gebiedswethouder Jannes Janssen en met de contactambtenaar Jan de Vries.

De volgende zaken zijn binnen de bestuursvergaderingen regelmatig besproken.

Woningbouw.
PB heeft zich altijd erg betrokken gevoeld bij de woningbouw in Bruchterveld. Speciaal voor de jeugd is het belangrijk dat ze hun plannen voor een huis kunnen verwezenlijken, zeker in tijden van crisis is het van belang dat plannen en voornemens omgezet kunnen worden in daden. Dit is goed voor de werkgelegenheid in de bouw en aanverwante bedrijven, en zeker ook voor de leefbaarheid van een dorp.
In het verleden heeft PB Bruchterveld twee enquete’s gehouden naar de behoefte aan nieuwbouw in Bruchterveld. Daar is naar voren gekomen dat er zeker behoefte bestaat naar nieuwe woningen en ook starterswoningen.
Het woningplan De Kuilen 3 is klaar en onlangs is er een begin gemaakt met de bouw. Er komen 11 nieuwe woningen, en het trapveldje is verplaatst.
Er worden geen huurwoningen gebouwd omdat daar weinig behoefte aan is.

Voormalige winkelpand.
In het voormalige winkelpand is tijdelijk een klussendienst gestart voor wajongers. Henk Luisman zal ons daar straks het e.e.a. over vertellen.

Verenigingen.
Er is in samenspraak met PB een initiatief op touw gezet vanuit de bevolking van Bruchterveld om met alle verenigingen en instellingen en kerken tot een samenwerking te komen waar iedereen voordeel van heeft. Te denken valt aan bijv. kalender afstemmen op geplande activiteiten, maar ook gezamenlijk naar buiten treden naar de gemeente om dingen te realiseren.
Er zijn ondertussen verschillende bijeenkomsten geweest waar van iedere verenigingen iemand vertegenwoordigt was. Deze plannen worden het komende jaar verder uitgewerkt.

Seniorenreisje.
Het seniorenreisje ging dit jaar naar de Veluwe en werd zoals gebruikelijk georganiseerd door de plaatselijk belangen van Ebbenbroek en Bruchterveld.

Dorpshuis.
Het kan jullie niet ontgaan zijn maar het Dorpshuis heeft een grondige opknapbeurt gehad. Dit is gerealiseerd met behulp van heel veel vrijwilligers. Het resultaat mag er wezen. De opening heeft plaatsgevonden op 19 April jl.