logo-plaatselijk-belang-bruchterveld

NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG BRUCHTERVELD December 2016
Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Glasvezel.
De aanleg van glasvezel is in volle gang. Eind januari zullen de aansluitingen plaatsvinden in Bruchterveld.

Informatie voorziening inwoners Bruchterveld.
Met enige regelmaat worden er huis aan huis nieuwsbrieven verspreid door PB. Vanaf augustus 2017 zal PB over gaan op digitale verspreiding. U kunt zich vanaf heden aanmelden voor deze nieuwsbrief via de website www.broekernieuws.nl. Indien leden geen internet hebben, zullen ze een papieren versie blijven ontvangen.

Ledengeld zal in januari weer automatisch worden afgeschreven van uw bankrekening, of persoonlijk bij u worden opgehaald.

Kunstgrasveld en pannaveld.
De aanleg van het kunstgrasveld en het pannaveld is afgerond en volop in gebruik genomen. Vele vrijwilligers hebben hieraan hun bijdrage geleverd.

Zwerfvuil-opruim-actie Bruchterveld of te wel ‘Mooi Schoon Bruchterveld’.
Op 11 november heeft voor de 2e keer een zwerfvuil opruim actie plaatsgevonden. Basisschoolkinderen van CBS De Wiekslag hebben in samenwerking met het PB en ROVA deze actie ondersteund. Met deze actie willen we Bruchterveld graag schoon houden, maar bewoners er ook bewust van maken dat het belangrijk is om hun eigen afval op te ruimen. Kijk voor meer informatie en foto’s op www.mooi-schoon.nl

Bladhekken van de gemeente worden op de parkeerplaats van de voetbal geplaatst in week 42 en in week 51 weer verwijderd.

Het Proathok bij de voetbal, is inmiddels afgebroken en geruimd, omdat het niet meer als zodanig gebruikt werd.

Transformator huisje zal binnenkort extra geplaatst worden door Enexis vanwege uitbreiding De Kuilen III en om het bestaande net meer storingsbestendig te maken. Het bestaande net zit momenteel tegen zijn grens qua capaciteit.

Verkeersveiligheid en wegenonderhoud.
Passeerstroken aan de Kerkweg en Morgenroodweg zijn gerealiseerd, aan de Emtenbroekerdijk zal er ook nog een komen. Buizen/camera’s langs deze wegen zijn bedoeld om het verkeers (gedrag) te monitoren voor en na aanleg van de passeerstroken.

In 2017 staat het volgende onderhoud aan wegen gepland:
Broekdijk, vanaf Kanaalweg Oost tot aan de Komgrens, aanbrengen van een slijtlaag.
Kerkweg, tussen Broekdijk-Kuilenweg, aanbrengen van een slijtlaag.
Kanaalweg Oost, vanaf Hoopsteeweg-Broekdijk, gedeeltelijk herleggen van grasstenen.
In 2018, Emtenbroekerdijk,vanaf Kerkweg tot Verlengde Broekdijk, aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag en herleggen van grasstenen.

In 2019, Emtenbroekerdijk,vanaf Kerkweg tot Verlengde Broekdijk, aanbrengen van een slijtlaag.
Broekdijk, vanaf Mr Holtropstraat tot drempel Komgrens, aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag.

PB gaat een voorstel “Masterplan Centrum Bruchterveld” indienen bij de gemeente voor het gehele deel van het centrum, wat recht doet aan de veiligheid en uitstraling van het dorp. Verder is er een vraag aan de gemeente om graskeien te leggen aan de Hongerdijk.

De gemeente wil bebording in de kern beperken en vraagt de inwoners voor goed gedrag in het verkeer.

Informatie uitwisseling met gemeente Hardenberg en overig betrokkenen.
In oktober is fractielid van de CU, Hr Erik van de Grampel, als gast aanwezig geweest bij de bestuursvergadering van PB. Op deze manier kan op persoonlijke wijze informatie over en weer uitgewisseld worden.

Deze nieuwsbrief wordt ook verspreid onder de fractieleden van alle politieke partijen van de gemeente Hardenberg, zij wil graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen in ons dorp. Het Samen Doen Team Zuid (Bergentheim e.o.) en de wijkagent zullen deze nieuwsbrief ook ontvangen.

Noaberschap, de werkgroep Wonen en Zorg van Bruchterveld en Ebbenbroek heeft het Noaberschap verder vorm kunnen geven.
Er hebben zich 140 vrijwilligers aangemeld! Vooral voor de kleine, acute probleemsituaties kan er een beroep op het Noaberschap gedaan worden. Het gaat om alledaagse dingen die je door omstandigheden even niet zelf meer kunt doen.
Het noaberschap zal starten vanaf 1 januari 2017. Indien u een hulpvraag hebt kunt u bellen naar 06-27130333. Van maandag t/m zaterdag, tussen 9.00-18.00 uur.

Spelregels bij carbidschieten: toegestaan op oudejaarsdag vanaf 10.00 – 02.00 ’s nachts. Bij overlast en/of onveilige situatie zal de politie optreden en een boete uitschrijven.

Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 2017, zal in april plaatsvinden.
U ontvangt te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging hiervoor.

Site www.broekernieuws.nl
Voor actuele en uitgebreide info over diverse onderwerpen verwijzen we u graag naar onze website www.broekernieuws.nl. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u mailen naar het adres: [email protected]
Bent u nog geen lid, maar wilt u het PB Bruchterveld (hun activiteiten) ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website of bij een van de bestuursleden (voor maar € 5,00 p/jr, per woonadres).

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van PB Bruchterveld, vergeet u dan niet zich aan te melden voor de online nieuwsbrief.

Het bestuur van PB Bruchterveld
wenst u allen
fijne feestdagen en
een goede jaarwisseling toe.