NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG BRUCHTERVELD                    juli 2013

Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.

       Groot onderhoud wegen 2013

De gemeente heeft ons een overzicht verstrekt van de wegen waaraan dit jaar onderhoud zal worden gepleegd.
Het betreft hier de volgende wegen:
·         Dwarsweg (tussen Hongerdijk en ’t  Lijntje): aanbrengen nieuwe asfaltdeklaag (slijtlaag 2014).
·       ’t Lijntje (tussen Breeslootdijk en Dwarsweg): aanbrengen van een slijtlaag.
·         Hongerdijk (tussen Dwarsweg en Breeslootdijk): aanbrengen van een slijtlaag.
·         Breeslootdijk (tussen Balderhaarweg en Verlengde Broekdijk; richting Kloosterhaar):
overlagen klinkerverharding met een asfaltdeklaag (slijtlaag 2014).

Deze onderhoudswerkzaamheden zijn nu in de aanbestedingsfase en de betreffende aannemer zal zorgen voor de uitvoeringscommunicatie.In het najaar zal de gemeente de meerjarenplanning wegen voor de jaren 2014-2016 vaststellen.

       Ledenvergadering PB

Op 10 april jl. is de jaarlijkse ledenvergadering van PB gehouden.
De samenstelling van het bestuur is/wordt op twee plaatsen gewijzigd.
In de functie van voorzitter zal Gerrit Huisjes worden opgevolgd door Benno Veltink. Benno zal in september tot het bestuur toe treden en Gerrit zal nog tot die periode het voorzitterschap blijven uitoefenen. Voor de invulling van de vacature van Janny Zandman hebben we Hilda Smit bereid gevonden deze taak op haar te nemen. Het secretariaat van PB is overgegaan naar Esther Stroot.
Ook vanaf deze plaats heten we Benno en Hilda van harte welkom binnen het bestuur en willen we Janny en Gerrit hartelijk bedanken voor de inzet voor PB Bruchterveld.

Na afloop van de vergadering hebben twee dames van de politie IJsselland ( Marlon en Marjon) een leerzame presentatie gehouden over het werk van de politie in z’n algemeenheid en het werk van de wijkagenten in het bijzonder.

       Verkeersveiligheid.

1.     PB heeft navraag gedaan bij de gemeente over de problematiek rond de zwarte kunststofpalen (Geert Arendsweg / Hoopsteeweg) die met regelmaat omver worden gereden door met name groot en breed landbouwverkeer. De gemeente heeft als volgt gereageerd:De palen bij de Hoopsteeweg staan er ter bescherming van het nieuw aangelegde trottoir. Dit trottoir is er op uitdrukkelijk verzoek van de omgeving aangelegd, maar geeft uiteraard beperkingen in het weggebruik. De palen zouden iets terug kunnen worden geplaatst, maar dat gaat weer ten koste van de bruikbaarheid van het trottoir. Verwijderen van de palen is geen optie omdat dan met enige regelmaat het trottoir stuk wordt gereden. Van de weggebruikers mag een aangepast weggedrag verwacht worden!

2.     Met enige regelmaat bereiken ons klachten over hard rijdend landbouwverkeer (groot materieel). Daarnaast hebben we een aantal malen klachten ontvangen over mestvervuiling op de openbare weg. Degene die het aangaat wijzen we graag op hun verantwoordelijkheid. 

3.     Fietspad (Ebbenpad).

De paaltjes die geplaatst zijn aan het begin en het eind van het fietspad werden altijd in de winterperiode verwijderd ivm strooiwerkzaamheden. Uit een oogpunt van verkeersveiligheid heeft de gemeente op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten om deze paaltjes (in ieder geval voorlopig) niet meer terug te plaatsen. Het is nl. gebleken dat er de laatste jaren veel ongevallen zijn geweest met fietsers die in botsing komen met deze paaltjes.

Ook hier wijzen we graag ieder op z’n verantwoordelijkheid om uitsluitend met de fiets gebruik te maken van het fietspad.

       Werkgroep Centrumplan Bruchterveld.

Onder de verantwoordelijkheid van de beide Plaatselijke Belangen (Bruchterveld en Ebbenbroek) is sinds enige tijd een werkgroep geformeerd, die zich bezig houdt met het ontwikkelen van eventuele mogelijkheden voor leef- en woonomgeving van Bruchterveld en Ebbenbroek. Tijdens de ledenvergadering heeft Henk Luisman ( voorzitter van de werkgroep) hierover al een korte presentatie gegeven.

De werkgroep is enthousiast bezig met het onderzoeken van mogelijkheden voor verbetering van de leefbaarheid van het dorp waarbij bijvoorbeeld gedacht moet worden aan de exploitatie van een kleinschalige buurtsuper met de inzet van mensen met een beperking / mensen waarvoor een leertraject in gang wordt gezet. De werkgroep heeft hierover al diverse (positieve) gesprekken gevoerd met verschillende instanties/personen. Zodra er concrete resultaten zijn zullen we u dat laten weten.

       Website.

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het updaten en vullen van de nieuwe website: www.pbruchterveld.nl .
De site begint al aardig vorm te krijgen en we nodigen u van harte om eens een kijkje te nemen op deze site.
Eventuele tips, wetenswaardigheden etc. kunt u ook via deze site doorgeven.
De domeinnaam “pbbruchterveld” zal na aflopen van het contract (eind 2013) weer gewijzigd worden in “broekernieuws”

       Boek historie van Bruchterveld en Ebbenbroek.

Ook de verkoop van de tweede druk van het boek van “Hooimaatsbelt tot Broek”  (350 stuks) verloopt voorspoedig. In totaal zijn er nu ruim 700 boeken verkocht en er is nog een aantal boeken te koop ( prijs € 30,-). De boeken kunnen besteld worden bij Gerrit Huisjes of Hotze Corporaal. Weet u nog iemand die belangstelling heeft voor het boek? Geef het door, want ook hier geldt op = op.

       Veiligheid.

Ziet u iets verdachts of ongewoons in uw omgeving of vertrouwt u iets niet, neem dan contact op met de politie op het telefoonnummer 0900-8844. Bij heterdaad situaties vraagt de politie zelfs om het alarmnummer 1-1-2 te bellen.
Op de site
www.broekernieuws.nl staat nadere informatie en tips van wijkagent Hendrik Mepschen.

       Contactpersoon Publicatiebord.

Wilt u gebruik maken van het publicatiebord (hoek meester Holtropstraat/Broekdijk) dan kunt u contact opnemen met Hilda Smit, Broekdijk 27, tel. 232652.

 

Plaatselijk Belang wenst u allen een hele fijne vakantie.