NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG BRUCHTERVELD juli 2014
Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Ledenvergadering PB
Op 22 april jl. is de jaarlijkse ledenvergadering van PB gehouden.
De samenstelling van het bestuur heeft één wijziging ondergaan. Het secretariaat is overgegaan van Esther Stroot naar Joke Muis.
Esther willen we vanaf deze plaats nog hartelijk bedanken voor haar inzet voor PB Bruchterveld en Joke heten we van harte welkom binnen het bestuur.

Aansluitend aan de vergadering heeft Anouk Zwakenberg van de gemeente Hardenberg een boeiende en interessante presentatie gegeven over de aanstaande veranderingen en wijzigingen binnen het zgn. sociaal domein. Vanaf 1 januari a.s. is er voor de gemeente een hele belangrijke taak weggelegd op het terrein van jeugdzorg, zorg, werk en inkomen.

Website.
De vernieuwde website www.broekernieuws.nl begint al aardig vorm te krijgen. Op deze site is veel informatie te vinden over de leefbaarheid van ons dorp en graag verwijzen we dan ook voor meer- en uitgebreidere informatie naar deze site.

4 mei comité.
Het 4 mei comité is erg blij met de grote opkomst bij de jaarlijkse dodenherdenking.
Bij de afgelopen herdenking op 4 mei was het ook weer fijn om te zien dat zoveel mensen de moeite nemen om samen te komen en stil te staan bij alle oorlogsslachtoffers.

Verkeersveiligheid.
Bij transportbedrijf Compass Transport op het industrieterrein de Broeklanden, (Denemarkenweg 5) is een zeer gevaarlijke situatie ontstaan doordat fietsers (richting Hardenberg) over het terrein van Compass fietsen, vlak voor (en achter) rijdende vrachtwagens. Een uitermate gevaarlijke situatie.
Het probleem is heel eenvoudig op te lossen door niet meer over dit terrein te fietsen. Rondom het terrein zijn inmiddels borden geplaatst met de tekst “verboden toegang en betreden op eigen risico”.
Wij hopen dat u deze gevaarlijke situatie onder de aandacht wil brengen bij deze en gene (vooral de schoolgaande kinderen).
Op onze website is de situatie verduidelijkt met een tekening.

Stichting Werkervaring en Dagbesteding Vechtdal (SWDV)
Zoals u waarschijnlijk heeft gezien is er weer bedrijvigheid in het oude winkelpand aan de Broekdijk. Hierin is de Stichting Werkervaring en Dagbesteding Vechtdal (SWDV) voornemens mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek of dagbesteding te bieden. Waar mogelijk worden deze mensen begeleid en gecoacht naar een reguliere baan.
De Stichting is onlangs opgericht door Jan Hogenkamp en Henk Luisman, beide gediplomeerd Sociaal Pedagogisch Werker.

De Stichting wil in eerste instantie eenvoudig werk aanbieden in de te realiseren (hout)werkplaats. Tevens wil de Stichting met hulp van ervaren vrijwilligers allerlei voorkomende werkzaamheden gaan verrichten. Het starten met een Groenteam en een Klussendienst is een optie. De Stichting zoekt ook buiten het winkelpand naar werkervaringsplekken en wil graag samenwerken met organisaties in het dorp.
Plaatselijk Belang Ebbenbroek en Plaatselijk Belang Bruchterveld (met ondersteuning van Stichting de Stuw) zien hier kansen in. De Stichting wil in samenspraak met beide Plaatselijke Belangen hun deelnemers werkzaamheden laten verrichten voor verenigingen en organisaties in de regio. Hiermee kunnen de huidige vrijwilligers ondersteund en ontlast worden.
Wilt u meer weten? Kom gerust eens een kijkje nemen en een praatje maken in de oude buurtsuper als Jan Hogenkamp en/of Henk Luisman aanwezig zijn. Tevens is er meer informatie te vinden op de website van www.werkplekplus.nl

Verkeersveiligheid: 60-kilometerzone
De gemeente Hardenberg is voornemens om alle wegen in het buitengebied in te richten als 60-kilometerzone, volgens het principe “Duurzaam Veilig”.Het begin en het eind van een 60-kilometerzone wordt aangeduid met duidelijke bebording in de vorm van 60-kilometerzoneportalen. Ook wordt er bij het begin van een 60-kilometerzone een dwarsmarkering op het wegdek aangebracht en het getal “60” op het wegdek aangegeven.
In de loop van dit jaar zal ons buitengebied worden aangewezen als 60-kilometerzone. Dit verkeersbesluit wordt na de zomer van dit jaar gepubliceerd. Aansluitend vindt de uitvoering van de werkzaamheden plaats.
Op de site www.hardenberg.nl/60-kilometer kunt u hierover meer informatie vinden. Zodra nadere informatie beschikbaar is zullen wij deze ook op onze site www.broekernieuws.nl plaatsen.

Woningbouw.
PB is zeer verheugd dat de procedures rond het bestemmingsplan “De Kuilen III” zijn afgerond.
Zoals u misschien al heeft gezien is inmiddels de schop daadwerkelijk de grond in gegaan en is de fundering voor de eerste woningen gelegd; een heugelijke mijlpaal.

Veiligheid: WhatsApp Wijkalert
Gelet op onder andere de recente inbraken in de gemeente Hardenberg is de politie bezig met opzetten van een zgn. wijkalert via WhatsApp.
De politie wil graag weten of hiervoor belangstelling bestaat. Wij als PB zijn zeer enthousiast om mee te doen aan dit wijkalert. Binnenkort zullen we nadere info op onze website www.broekernieuws.nl plaatsen en kunt u bij belangstelling zich op de website aanmelden voor de WhatsApp wijkalert. Bij voldoende belangstelling kunnen we een dergelijke WhatsApp groep opstarten en volgt er nog nadere uitleg en instructie van de kant van de politie.

Plaatselijk Belang wenst u allen een hele fijne vakantie