Logo definitief

NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG BRUCHTERVELD Juli 2016
Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Glasvezel.
Mocht je nog vragen hebben over aanleg-providers-abonnementen rondom glasvezel, dan kun je contact opnemen met de ambassadeur-glasvezel van Bruchterveld, Jan Veltink, Kerkweg 3, tel nr 06-53995887.
De aanmeldingen moeten voor 18 juli binnen zijn.

Dorpsvisie Bruchterveld-Ebbenbrooek.
In januari is er een start gemaakt met het ontwikkelen van een dorpsvisie voor de regio Bruchterveld-Ebbenbroek. Er zijn 2 oriënterende bijeenkomsten geweest voor alle inwoners.

De volgende 4 werkgroepen zijn gevormd:
– Buitengebied, Landbouw en Veiligheid
– Wonen en Zorg
– Ondernemerschap
– Leefbaarheid en Promotie

De werkgroepen, met 8 a 10 leden, zijn enthousiast aan de slag gegaan. Het geheel wordt aangestuurd door de beide Plaatselijke Belangen. Ondersteuning is er van o.a. Welzijnsorganisatie De Stuw uit Hardenberg.
Enkele actiepunten van de verschillende werkgroepen zijn:
– Asbest sanering
– Woonbeleid->zowel ouderen als jongeren de mogelijkheid bieden betaalbare woningen te betrekken
– Bestemming zoeken voor het oude winkelpand
– Ontwikkelen van noaberschap
– Dorpsverfraaiing (plaatsen van bloembakken, glasbakken op een andere locatie)
– Verkeersveiligheid (passeerhavens op enkele smalle wegen)

Ben je nieuwsgierig, wil je mee doen en/of heb je ideeën voor deze werkgroepen, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van Plaatselijk Belang Bruchterveld, Benno Veltink.

Vanaf 2015 zijn er geen bloembakken meer geplaatst bij de kruising Broekdijk – G. Arendsweg. Er was veel schade ontstaan aan de bakken. Als gevolg van de bezuinigingen werden er door de gemeente geen nieuwe geplaatst.

Werkbezoek van het college van gemeente Hardenberg.

Het werkbezoek van het college van burgemeester en wethouders aan Ebbenbroek/Bruchterveld heeft 5 februari 2016 plaatsgevonden. Beide PB zijn er in geslaagd een zeer gevarieerd programma aan te bieden. Het college werd door de buurtbus vanaf gemeentehuis Hardenberg opgehaald en naar de Heujmansbelt gebracht. Hier werd een promotiefilmpje van Bruchterveld en Ebbenbroek getoond, waarin met name het vele vrijwilligers werk aan de orde kwam en de bedrijvigheid in de regio. Er werd een bezoek aan CBS De Wiekslag gebracht, een rondrit met de buurtbus door het dorp vond plaats, er was een stop bij loonbedrijf Altena, vervolgens ging men langs speeltuin Ebbenbroek, met een afsluiting in Ons Gebouw te Ebbenbroek.

Kunstgrasveld en pannaveld.
De aanleg van het kunstgrasveld is in volle gang. Er zal led verlichting geplaatst worden rondom het veld. De aanleg van het pannaveld zal binnenkort starten. Vele vrijwilligers dragen hun steentje hieraan bij.

Verkeers aangelegenheden.
Het groot onderhoud aan de Broekdijk is afgerond. Medio 2016 zal het nieuwe meerjarenplan voor 2017-2019 groot wegenonderhoud gepresenteerd worden door de gemeente.
Er wordt nog gezocht naar een goede oplossing voor een veilige oversteekplaats, met name voor de schoolkinderen, op kruising Broekdijk-Mr Holtropstraat.

Het oude fietspad langs de Broeklandenweg wordt op zeer korte termijn verwijderd.

In de zomerperiode zullen er grasbetonstenen langs ‘t Lijntje aangebracht worden, in verband met de verkeers (on)veiligheid. Het gaat om het deel vanaf de Dwarsweg tot aan het kanaal.

De grensovergang Balderhaar blijft open. Onder druk van zowel Duitse als Nederlandse zijde, is hiertoe besloten

Paasvuur en dodenherdenking.
Het Paasvuur heeft dit jaar toch nog plaats kunnen vinden, ditmaal op land van Grote Beverborg. Deze heeft toegezegd ook volgend jaar grond hiervoor beschikbaar te willen stellen. Veel vrijwilligers hebben dit traditioneel gebeuren laten slagen.

Het 4 mei Comite Bruchterveld/Ebbenbroek wil alle belangstellenden die 4 mei bij de herdenking aanwezig waren, bedanken voor hun aanwezigheid. Het is goed om te zien dat de belangstelling elk jaar toeneemt.

WhatsApp ALERT Bruchterveld.
Met de vakanties voor de deur, zullen velen van ons binnenkort huis en haard verlaten om elders te genieten. Niks mooier om bij thuiskomst alles aan te treffen, zoals het is verlaten. Helaas is dit niet altijd het geval. Een grotere sociale controle kan inbraak voorkomen. Sinds enige tijd heeft Bruchterveld een WhatsApp ALERT.
Via www.112hardenberg.nu/hardenbergalert kan men zich aanmelden om te worden toegevoegd aan de Bruchterveld groep. Voor alle overige informatie en de spelregels op de app verwijzen wij naar de bovengenoemde site of www.facebook.com/HardenbergALERT
Help mee om ons dorp nog veiliger te maken!

Deze nieuwsbrief wordt ook verspreid onder de fractieleden van alle politieke partijen van de gemeente Hardenberg, zij wil graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen in ons dorp.

Site www.broekernieuws.nl
Voor actuele en uitgebreide info over diverse onderwerpen verwijzen we u graag naar onze website www.broekernieuws.nl. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u mailen naar het adres: [email protected]
Bent u nog geen lid, maar wilt u het PB Bruchterveld (hun activiteiten) ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website of bij een van de bestuursleden (voor maar € 5,00 p/jr, per woonadres).

Het bestuur van PB Bruchterveld wenst u allen een goede zomerperiode toe.