logo-plaatselijk-belang-bruchterveld

NIEUWSBRIEF

PLAATSELIJK BELANG BRUCHTERVELD Juli 2017

Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Dit is de laatste papieren versie van de nieuwsbrief van het PB. Voortaan zult u de nieuwsbrief digitaal ontvangen. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, dan kan dat door u in te schrijven op www.broekernieuws.nl ‘aanmelden nieuwsbrief’. Indien leden geen internet hebben, zullen ze een papieren versie blijven ontvangen.

Op dit moment zijn er 75 aanmeldingen binnen voor de digitale nieuwsbrief, de papieren nieuwsbrief werd aan 325 adressen in het dorp verspreid.

De nieuwsbrief is ook te lezen op de website van het broekernieuws.

Deze nieuwsbrief wordt ook verspreid onder de fractieleden van alle politieke partijen van de gemeente Hardenberg, zij wilen graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen in ons dorp. Het Samen Doen Team Zuid (Bergentheim e.o.) en de wijkagent zullen deze nieuwsbrief ook ontvangen.

 

ALV 2017.

Deze is onder grote belangstelling bezocht.

De 4 werkgroepen dorpsvisie hielden een korte presentatie over hun voortgang en doelstellingen. Als gast en spreker was burgemeester hr P.H (Peter)Snijders aanwezig, om zijn visie te geven over de leefbaarheid op het platteland.

Op de ALV is genoemd dat de seniorenreis komt te vervallen. Er is op dit moment andere aandacht aan senioren, oa. Wonen en  zorg, vanuit de dorpsvisie.

Tot op heden is het helaas nog niet gelukt om iemand de voorzittersrol van het PB te laten vervullen.

 

Paasvuur.

De opkomst was dit jaar groot. Er wordt veel tijd in gestoken door vele vrijwilligers. ‘Ons gebouw’ verzorgde dit jaar de catering. Grote Beverborg heeft kosteloos zijn land en rijplaten beschikbaar gesteld. Het duurde enige dagen voordat het vuur was gedoofd. De vele vrijwilligers worden van harte bedankt door PB Ebbenbroek/Bruchterveld.

 

Dodenherdenking.

Medewerking werd verleend door o.a. muziekvereniging Excelsior i.s.m. De Eendracht. Ds R van Doorn heeft de herdenkingsrede gehouden. Een afgevaaardigde van de gemeente Hardenberg was aanwezig. Kinderen van CBS De Wiekslag hebben een krans gelegd, waarna ook anderen hun bloemen konden neerleggen. Vele dorpsbewoners waren present op deze herdenking.

 

Glasvezel.

De aansluiting van glasvezel is in volle gang.

 

Glasbak verplaatsing.

Er wordt nog steeds gezocht naar een veiliger locatie van de glasbak, waardoor er tevens meer ruimte vrij komt aan de Hoopsteeweg om elkaar te passeren. Er zijn meerdere partijen bij betrokken, die hierover hun toezegging moeten doen, tot op heden zijn hierin nog geen toezeggingen gedaan.

 

Whats app meldingen.

In Bruchterveld en Ebbenbroek zijn op een aantal plekken whats app borden opgehangen.

In de bestuursvergadering van februari is wijkagent hr Martin Veurink aanwezig geweest, daarbij kwam oa. whats app meldingen aan de orde.

De politie verzoekt dat verdachte zaken (auto, voertuigen, personen e.d) ook telefonisch gemeld worden bij de politie. Dus niet alleen in de whats app alert groep delen maar ook bellen. Hiervoor kan 0900-8844 gebeld worden. 112 mag gebeld worden als u direct politie nodig heeft. Dit kan al in het geval van een verdachte situatie. Vermeld in het whats app bericht als u de politie gebeld heeft. Dan weet de rest dat ook meteen.

 

Noaberschap.

Indien u een hulpvraag hebt kunt u bellen naar 06-27130333. Van maandag t/m zaterdag, tussen 9.00-18.00 uur. Er zijn een aantal hulpvragen binnengekomen, die vervolgens door vrijwilligers zijn opgepakt.

 

Verkeersveiligheid en wegenonderhoud.

Al jaren zijn wij als PB van mening dat de Broekdijk binnen de bebouwde kom toe is aan een renovatie.  Met name het gedeelte vanaf de PKN Kerk tot de voormalige Hervormde Kerk heeft prioriteit. Samen met ambtenaren van de gemeente, leden van de buurtverenigingen en de werkgroep Buitengebied en Veiligheid hebben wij overleg gehad.

Daarnaast gaan wij de verbeterpunten van de Broekdijk richting Hardenberg in beeld brengen. Het belang voor alle gebruikers heeft onze aandacht,  zoals de voetgangers (trottoir), aanwonenden (parkeerstrook) fietsers en landbouwverkeer. PB gaat een voorstel “Masterplan Centrum Bruchterveld” indienen bij de gemeente wat recht doet aan de veiligheid en uitstraling van het dorp.

 

Cbs de Wiekslag en Kinderopvang WiekWijs bouwen aan de toekomst.

Ongeveer 105 jaar geleden werd begonnen met de bouw van een nieuwe school aan de Bruchter Wieke. Twee lokalen werden gebouwd volgens de toen geldende normen: een kolenkachel in de hoek en hoge smalle ramen. Tweezitsbankjes in rijen achter elkaar, (waarschijnlijk) de meester op een verhoging en het krijtbord. Nu, in 2017, zijn we bezig met de voorbereiding voor een compleet nieuw gebouw en gelden de regels van de duurzaamheid, o.a. op de individu afgestemde lesprogramma’s, computers of tablets, digitale schoolborden (waar geen krijtje meer aan te pas komt) en kleinere lokalen. Er komt heel veel bij kijken. Een prachtig proces, wat we samen met de kinderopvang WiekWijs mogen doen. Ook een resultaat van deze tijd. Opvang aan school, onderdak bieden aan kinderen van 0 – 12 jaar.

WiekWijs mag trots zijn op de groei die doorgemaakt wordt. Ondanks dat blijft de norm van kleinschaligheid en aandacht voor ieder kind voorop staan.

Dat de school niet op een eilandje staat in een dorp blijkt ook uit de gesprekken met het dorpshuis, Plaatselijk Belang en de buren om gezamenlijk de toekomst in te kunnen gaan.

Voor meer informatie over school, kinderopvang of andere zaken, neem dan contact op met Jan Bakker (directeur, 0523-231210).

 

Site www.broekernieuws.nl

Voor actuele en uitgebreide info over diverse onderwerpen verwijzen we u graag naar onze website www.broekernieuws.nl. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u mailen naar het adres: [email protected]

Bent u nog geen lid, maar wilt u het PB Bruchterveld (hun activiteiten) ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website of bij een van de bestuursleden (voor maar € 5,00 p/jr,  per woonadres).

Het bestuur van PB Bruchterveld wenst u allen een goede zomerperiode toe.