Broekernieuws.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de eventuele persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Plaatselijk belang Bruchterveld e.o. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen. Ons bestuur en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.