Monthly Archives: januari 2018

Uitnodiging presentatie dorpsvisie 21 februari

 

Komt allen!

21 februari

      20:00 uur

 

Door de goede samenwerking tussen Plaatselijk Belang Ebbenbroek en Bruchterveld en door de fantastische inzet van de vele inwoners die meedraaien in onze vier werkgroepen;

  1. Wonen & Zorg
  2. Ondernemers
  3. Leefbaarheid & Promotie
  4. Buitengebied, Landbouw & Veiligheid,

hebben wij een uitdagende dorpsvisie opgesteld.

De Plaatselijk Belangen nemen u mee door de tijd van een Bruchterveld en Ebbenbroek van toen tot nu en geven u een blik in de toekomst.

 

Spectaculaire onthulling van onze dorpsslogan door DAMAS.

 

Bent u ook nieuwsgierig hoe de basisschool De Wiekslag, Ons gebouw, HaWe en het wandelpad eruit gaan zien?

 

Kom 21 februari om 20:00 uur in De Heujmansbelt, Wijkstraat 2, Bruchterveld

 

Aanmelden voor deze avond kan via; [email protected] of bij A.J. Altena, Geert Arendsweg 10 7695 TK Bruchterveld. Graag voor 16 februari 2018!

Informatie en enquete brief Wonen & Zorg Bruchterveld – Ebbenbroek

De gemeente Hardenberg wil tot nieuwe systematiek komen voor de planning van nieuwbouw woningprojecten. Daarbij zijn er  2 speerpunten;

  1. De planningshorizon wordt mede afhankelijk van de vraag naar woningen, het aantal te koop staande woningen en de daadwerkelijke afzetsnelheid van de nieuwbouw.
  2. De samenleving wordt meer betrokken bij de planning, locatiekeuze en woningtype.

In de structuurvisie wordt voorgesteld om met plaatselijke belangen van verschillende woonkernen een convenant af te sluiten.
Begin januari hebben wij met medewerkers van de gemeente een concept convenant besproken en deze wordt aangepast n.a.v. de opmerkingen die er toen gemaakt zijn.
De looptijd van dit convenant is van 2018 tot 2021.
Als Plaatselijk Belang Bruchterveld hebben wij voorgesteld om dit convenant samen met Plaatselijk Belang Ebbenbroek en de gemeente aan te gaan. Nu wordt er o.a. van ons gevraagd wat de daadwerkelijke behoefte is aan woningen de komende 4 jaar.
Een jaar geleden hebben wij al een enquête gehouden en deze heeft ook haar functie bewezen bij enkele ontwikkelingen. Toch is nu van groot belang dat jong en oud deze enquête gaat invullen.

Wij hopen op uw medewerking want dan kunnen wij samen met de gemeente de juiste keuzes maken.  

Het ingevulde formulier wordt voor 8 februari weer opgehaald!

Zijn er nog vragen dan kunt u die stellen aan:
Albert Jan Altena
Geert Arendsweg 10
Tel. 0523-232277 of mail:  [email protected]                                

Download hier het formulier.