De gemeente Hardenberg wil tot nieuwe systematiek komen voor de planning van nieuwbouw woningprojecten. Daarbij zijn er  2 speerpunten;

  1. De planningshorizon wordt mede afhankelijk van de vraag naar woningen, het aantal te koop staande woningen en de daadwerkelijke afzetsnelheid van de nieuwbouw.
  2. De samenleving wordt meer betrokken bij de planning, locatiekeuze en woningtype.

In de structuurvisie wordt voorgesteld om met plaatselijke belangen van verschillende woonkernen een convenant af te sluiten.
Begin januari hebben wij met medewerkers van de gemeente een concept convenant besproken en deze wordt aangepast n.a.v. de opmerkingen die er toen gemaakt zijn.
De looptijd van dit convenant is van 2018 tot 2021.
Als Plaatselijk Belang Bruchterveld hebben wij voorgesteld om dit convenant samen met Plaatselijk Belang Ebbenbroek en de gemeente aan te gaan. Nu wordt er o.a. van ons gevraagd wat de daadwerkelijke behoefte is aan woningen de komende 4 jaar.
Een jaar geleden hebben wij al een enquête gehouden en deze heeft ook haar functie bewezen bij enkele ontwikkelingen. Toch is nu van groot belang dat jong en oud deze enquête gaat invullen.

Wij hopen op uw medewerking want dan kunnen wij samen met de gemeente de juiste keuzes maken.  

Het ingevulde formulier wordt voor 8 februari weer opgehaald!

Zijn er nog vragen dan kunt u die stellen aan:
Albert Jan Altena
Geert Arendsweg 10
Tel. 0523-232277 of mail:  [email protected]                                

Download hier het formulier.