Nieuwsbrief juli 2022

Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld. Algemene Ledenvergadering We hebben als bestuur besloten om onze ledenvergadering te houden in het najaar op woensdag 21 ¬≠¬≠september om 20.00 uur in […]