Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Algemene Ledenvergadering

We hebben als bestuur besloten om onze ledenvergadering te houden in het najaar op woensdag 21 ­­september om 20.00 uur in de Heujmansbelt. De uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering kunt u begin september van ons verwachten.

Fruitstruiken

Om de biodiversiteit te vergroten is er door de provincie Overijssel een actie opgezet met de naam: MMMMM….NATUUR OM OP TE (VR)ETEN! HAPJE VOOR JOU, HAPJE VOOR MIJ! Ook Bruchterveld wil zijn steentje bijdragen aan de biodiversiteit. Wij hebben bij het picknickbankje bij Moderna verschillende struiken geplant waaronder een framboos, kruisbes en wilde kers.

Centrumplan

Vorig jaar is de start gemaakt met de renovatie van het “centrum” van Bruchterveld door de Broekdijk aan te pakken. Dit voorjaar is hier de laatste hand aan gelegd door de rode toplaag.

De overige wegen: Schoolstraat, Wijkstraat en Hoopsteeweg zijn inmiddels ook aangepakt en het resultaat ziet er naar onze mening zeer goed uit!

Deze zomer komt er nog een rode deklaag op de Hoopsteeweg, omdat net als de Broekdijk ook de Hoopsteeweg ingericht wordt als fietsstraat. Hier is nog geen datum voor bekend, maar dat zal niet lang meer duren.

Aan de Wijkstraat is een Kiss en Ride strook gemaakt zodat de kinderen veilig afgezet kunnen worden om naar school of de opvang te gaan. Hier mag buiten de aangegeven tijden op de strook geparkeerd worden door een ieder.

Er zijn hier en daar nog wel wat kleine punten van aandacht wat wij als Plaatselijk Belang zullen oppakken met de gemeente zodat straks alles naar wens is. Zijn hier vragen of opmerkingen over horen wij dit natuurlijk graag.

Overlast hondenpoep

Als plaatselijk belang willen wij hondenbezitters erop attenderen dat er een uitlaatstrook is aan de Dwarsweg. Deze strook wordt door de gemeente onderhouden en met enige regelmaat schoon gemaakt.

Als uw hond zijn behoefte op straat doet, omdat het bijvoorbeeld te ver weg is. Dan willen wij u vragen dit op te ruimen. Het is niet alleen vervelend voor diegene die erin staat, maar verontreiniging veroorzaakt door hondenpoep kan bij grazend vee besmetting met een parasiet opleveren.

Boa’s van de afdeling Handhaving controleren of honden aan de lijn zijn en of u de hondenpoep opruimt. De Boa’s kunnen hier een boete op geven van € 100,- voor een niet-aangelijnde hond en een boete van € 150,- wanneer u de hondenpoep niet opruimt.

4 mei herdenking en bevrijdingsfietstocht 6 mei

Op 4 mei konden we gelukkig weer met publiek bij elkaar komen voor de jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtoffers. Dit gebeurde bij het Monument. De opkomst van jong en oud was groot. Met medewerking van ds. H.J. Visser, muziekvereniging CMV Hardenberg en basisschoolleerlingen was het een waardevolle herdenking.

Op 6 mei konden we alsnog de fietstocht organiseren t.g.v. 75 jaar bevrijding. Ook hier mochten we rekenen op een grote deelname!  De route was uitgezet aan de hand van gedeelde oorlogs-/bevrijdingsverhalen. Tevens kon een bezoek worden gebracht aan het streekmuseum Kloosterhaar/Balderhaar. Ons Gebouw in Ebbenbroek mocht veel enthousiaste fietsers verwelkomen voor een kop koffie/thee met lekkers. We kijken terug op een zeer geslaagde avond.

Overlast geparkeerde (werk)busjes/auto’s in het dorp

Graag willen wij uw aandacht vragen voor hinderlijk geparkeerde (werk)bussen/auto’s op de weg/stoep in het dorp. Een voertuig dat zodanig op de weg/stoep staat dat het gevaar of hinder veroorzaakt voor personen en/of verkeer kan door u gemeld worden bij de gemeente. Hierna kan de gemeente beslissen om over te gaan tot handhaving/toezicht.

Broeklanden Zuid

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Verlichting is geplaatst, de bermen zijn afgewerkt en ingezaaid. Ook zijn er ter hoogte van de aansluiting bij de Broekdijk aanrijblokken geplaatst, zodat de bermen niet kapot gereden worden. Tevens is er een bord geplaatst zodat duidelijk is dat men een industrieterrein op rijdt. Broeklanden Zuid valt nu ook volledig onder Hardenberg en niet meer onder Bruchterveld.

Hier geld tevens dat het een 60 km/h weg betreft en dat rechts dus voorrang heeft. Door de verwarring wat dit oplevert ter hoogte van Salomons en Moderna, is er belijning aangebracht om te verduidelijken wanneer het een uitrit betreft of een weg van rechts.

De gemeente zal ook toezien op de verlichting van bedrijven op dit industrieterrein. Men wil zo voorkomen dat er teveel lichtvervuiling ontstaat voor directe omwonenden van het industrieterrein.

Mobiele bereikbaarheid

We zijn blij te kunnen melden dat de mobiele bereikbaarheid verbeterd gaat worden. Om dit te behalen is het plaatsen van een mast nodig. De mast zal geplaatst worden achter de boslijn, op de hoek van de Hongerdijk en de Dwarsweg.

De vergunningsaanvraag is inmiddels afgerond en verleend. Dit project ligt momenteel bij de aannemer. Zoals het nu lijkt is de planning dat de bouw eind dit jaar gestart zal worden. Dit is natuurlijk afhankelijk van veel verschillende factoren o.a. leveringen van materialen en arbeiders.

We houden u op de hoogte! 

Site www.broekernieuws.nl

Voor actuele en uitgebreide info over diverse onderwerpen verwijzen we u graag naar onze website www.broekernieuws.nl. Op deze site kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u mailen naar het adres: [email protected].

Bent u nog geen lid, maar wilt u het PB Bruchterveld (hun activiteiten) ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website of bij een van de bestuursleden (voor maar € 7,50 p/jr,  per woonadres). https://www.broekernieuws.nl/invullijst/

Het bestuur van PB Bruchterveld wenst u allen een fijne vakantie toe!