Het bestuur van Plaatselijk Belang Bruchterveld nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Datum                  : 27 Mei 2024
Locatie                 : Boerderij “De Wingerd” Bruchterveld, Broekdijk 12.
Aanvang              : 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. 2023/2024
  • Woningbouw
  • Speeltuin
  • Bezoek burgemeester
  • Besteding €5000,-
 3. Financieel jaarverslag 2023
 4. Rondvraag
 5. Directeur Roel Brouwer over CBS De Wiekslag

Nadien is er gelegenheid voor een drankje en om na te praten.

Wij hopen u allen te ontmoeten op deze ledenvergadering.

Bestuur Plaatselijk Belang Bruchterveld:

Sharon Geuze (secretaris), Ruud Lubbers (penningmeester), Roelof Veurink, Jasper Otter, Geert Folkers en Marieke Jongsma.

We hebben nog steeds €5000 te besteden!! Weet u een goed idee voor de besteding van dit bedrag in Bruchterveld. Kunt u dit mailen naar [email protected]