In Bruchterveld zijn 2 hondenuitlaatstroken; bij het Ebbenpad en bij de Dwarsweg. Een verzoek aan de hondenbezitters om hier gebruik van te maken.


Gemeente zet bestaande hondenbeleid voort (persbericht februari 2018)
De gemeente Hardenberg heeft de hondenbelasting verlaagd. Hiermee heeft de gemeente gehoor gegeven aan een wens van veel hondenbezitters. Daarnaast zet de gemeente het bestaande hondenbeleid voort. Dat houdt in dat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor een hondenpoepvrije openbare ruimte, maar dat de gemeente zorgt voor uitlaatstroken.
In samenwerking met Plaatselijke Belangen zijn in de meeste kernen hondenuitlaatstroken aangewezen. Deze uitlaatstroken bestaan inmiddels al vele jaren. Kenmerk van een uitlaatstrook is, dat men de hond hier mag laten poepen, zonder zelf de ontlasting te hoeven opruimen. Een aantal keren per jaar wordt de uitlaatstrook door de gemeente gereinigd met behulp van de hondenpoepzuiger.
Resultaten enquête hondenbeleid
In de zomer van 2016 heeft de gemeente een enquête gehouden over het hondenbeleid. Hiermee wilde de gemeente nagaan of er aanpassingen aan het huidige hondenbeleid nodig zijn. De gemeente wilde onder andere weten of ze moet doorgaan met de uitlaatstroken die door de gemeente worden gereinigd, of dat de gemeente moet overstappen op het plaatsen van poepbakken.
De enquête is destijds ingevuld door 1.291 inwoners, waarvan 80% hondenbezitter is. Uit de antwoorden komt geen duidelijke voorkeur voor een van beide varianten: uitlaatstroken of poepbakken. De uitlaatstroken voorzien duidelijk in een behoefte, hoewel veel hondenbezitters het liefst een uitbreiding van de uitlaatvoorzieningen en/of het onderhoud daarvan zou zien.
Geen aanpassing hondenbeleid
Een veelgenoemde wens is dat de voorzieningen in verhouding moeten staan tot de hoogte van de hondenbelasting.
Omdat in de enquête geen duidelijke voorkeur naar voren komt voor uitlaatstroken of in plaats daarvan poepbakken, wordt het huidige hondenbeleid in stand gehouden. Wel wordt erop gewezen, dat opgeruimde hondenpoep ook in de reguliere afvalbakken mag worden gedeponeerd.
Verlaging hondenbelasting
Met ingang van 2018 is de hondenbelasting verlaagd. Dit was een uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad, waarmee ook is tegemoetgekomen aan de wens die veel hondenbezitters in de enquête hadden aangegeven.
• Het tarief hondenbelasting voor de eerste hond is van € 66,45 verlaagd naar € 54.
• Het tarief voor de tweede en volgende hond is van € 99,50 verlaagd naar € 85.
• Het kenneltarief blijft gehandhaafd op € 467.
Initiatieven van bewoners en hondenbezitters
Hoewel de gemeente het bestaande beleid handhaaft, is er binnen dat beleid soms nog wel wat maatwerk mogelijk. Niet in alle gebieden is ruimte voor aanleg van een hondenuitlaatstrook. Soms is de loopafstand naar een dergelijke uitlaatstrook te groot. Dan is het ook toegestaan om de hondenpoep met een zakje op te ruimen en in een gewone afvalbak te gooien.
Als ook geen afvalbak aanwezig is, zal de gemeente eerst proberen dit op te lossen door het verplaatsen van een bestaande afvalbak. Desnoods zal er een extra bak worden geplaatst. De gemeente staat welwillend tegenover particuliere initiatieven, bijvoorbeeld om ergens een hondenspeelveld te realiseren.
Op dezelfde manier als de uitlaatstroken destijds tot stand zijn gekomen – dat wil zeggen: in samenspraak met Plaatselijk Belang – kunnen deze eventueel ook worden gewijzigd. Voorwaarde is wel dat deze initiatieven kunnen rekenen op de steun van omwonenden en dat deze met beperkte middelen kunnen worden gerealiseerd. Inwoners kunnen hiervoor contact opnemen met de heer Bakkenes van de afdeling Openbaar Gebied.
Handhaving
Buiten de aangewezen uitlaatstroken geldt voor de hondenbezitter wel de verplichting om zelf meteen de poep op te ruimen. Dat geldt op alle openbare plaatsen. Het is daarom handig om altijd een zakje of schepje mee te nemen als men met de hond gaat wandelen. Het poepzakje kan thuis in de afvalcontainer of in een gewone afvalbak langs de route.
Bovendien is het verboden om de hond te laten verblijven of te laten lopen op speelveldjes en kinderspeelplaatsen. Met de nieuwe APV (Algemene Plaatselijke Verordening) die onlangs is vastgesteld, zijn die regels opnieuw bekrachtigd en de toezichthouders van THV gaan daar weer geregeld op handhaven. De boete die staat op het niet opruimen van de uitwerpselen of voor het laten verblijven van de hond op een speelplaats of speelweide bedraagt € 140.