Bij Plaatselijk Belang Bruchterveld zijn de afgelopen tijd klachten binnengekomen dat er veel te hard wordt gereden binnen de dorpskern. Verkeersveiligheid is één van de punten die hoog bij ons op de agenda staan. Wij zijn hier volop mee bezig en in gesprek hierover met VVN, wijkagent en gemeente.

Als aanvulling hierop heeft een inwoner uit Bruchterveld een mooi initiatief genomen om borden te maken en extra aandacht te vragen voor spelende en fietsende kinderen in het dorp. De borden zijn geplaatst bij twee ingangen in het dorp en de speeltuin.

Wij doen dan ook een dringende oproep aan iedereen om uw/jouw snelheid aan te passen en elkaar hierop ook aan te spreken!

Namens het bestuur van PB Bruchterveld willen wij Herm Altena, die de borden heeft gemaakt, en de Gemeente Hardenberg, voor het plaatsen van de borden, hartelijk bedanken!