Monthly Archives: maart 2018

Uitnodiging 4 mei herdenking

Het 4-mei comité nodigt u uit om op vrijdag 4 mei de herdenking bij te wonen.
De herdenking vindt, zoals gebruikelijk, plaats bij het monument aan de Broekdijk bij de PKN kerk de “Ark”.
Het landelijke thema van dit jaar is:
2018 Jaar van Verzet

Gedicht van Sterre Huijers (16 jaar) uit Amsterdam.

Laten we

Laten we denken…
Zullen we samen nadenken?
Terugdenken aan de dingen uit een andere tijd
Zolang we nog herdenken,
raakt dit nog niet kwijt.

Zullen we samen herinneren?
Bedenken hoe het verleden onze toekomst bepaalt.
Het altijd blijven proberen,
ook als we zijn verdwaald.

Zullen we samen niet vergeten?
Niet meer wegdenken wat er is gebeurd.
Maar leren beseffen te weten,
tot ons verleden verkleurt.

Laten wij samen denken, leven in de stilte.
Laten we naar elkaar luisteren, leven met onze tranen.
Laten we samen hopen, dat wij hier altijd stil bij blijven staan.

Hondenbeleid gemeente Hardenberg

In Bruchterveld zijn 2 hondenuitlaatstroken; bij het Ebbenpad en bij de Dwarsweg. Een verzoek aan de hondenbezitters om hier gebruik van te maken.


Gemeente zet bestaande hondenbeleid voort (persbericht februari 2018)
De gemeente Hardenberg heeft de hondenbelasting verlaagd. Hiermee heeft de gemeente gehoor gegeven aan een wens van veel hondenbezitters. Daarnaast zet de gemeente het bestaande hondenbeleid voort. Dat houdt in dat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor een hondenpoepvrije openbare ruimte, maar dat de gemeente zorgt voor uitlaatstroken.
In samenwerking met Plaatselijke Belangen zijn in de meeste kernen hondenuitlaatstroken aangewezen. Deze uitlaatstroken bestaan inmiddels al vele jaren. Kenmerk van een uitlaatstrook is, dat men de hond hier mag laten poepen, zonder zelf de ontlasting te hoeven opruimen. Een aantal keren per jaar wordt de uitlaatstrook door de gemeente gereinigd met behulp van de hondenpoepzuiger.
Resultaten enquête hondenbeleid
In de zomer van 2016 heeft de gemeente een enquête gehouden over het hondenbeleid. Hiermee wilde de gemeente nagaan of er aanpassingen aan het huidige hondenbeleid nodig zijn. De gemeente wilde onder andere weten of ze moet doorgaan met de uitlaatstroken die door de gemeente worden gereinigd, of dat de gemeente moet overstappen op het plaatsen van poepbakken.
De enquête is destijds ingevuld door 1.291 inwoners, waarvan 80% hondenbezitter is. Uit de antwoorden komt geen duidelijke voorkeur voor een van beide varianten: uitlaatstroken of poepbakken. De uitlaatstroken voorzien duidelijk in een behoefte, hoewel veel hondenbezitters het liefst een uitbreiding van de uitlaatvoorzieningen en/of het onderhoud daarvan zou zien.
Geen aanpassing hondenbeleid
Een veelgenoemde wens is dat de voorzieningen in verhouding moeten staan tot de hoogte van de hondenbelasting.
Omdat in de enquête geen duidelijke voorkeur naar voren komt voor uitlaatstroken of in plaats daarvan poepbakken, wordt het huidige hondenbeleid in stand gehouden. Wel wordt erop gewezen, dat opgeruimde hondenpoep ook in de reguliere afvalbakken mag worden gedeponeerd.
Verlaging hondenbelasting
Met ingang van 2018 is de hondenbelasting verlaagd. Dit was een uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad, waarmee ook is tegemoetgekomen aan de wens die veel hondenbezitters in de enquête hadden aangegeven.
• Het tarief hondenbelasting voor de eerste hond is van € 66,45 verlaagd naar € 54.
• Het tarief voor de tweede en volgende hond is van € 99,50 verlaagd naar € 85.
• Het kenneltarief blijft gehandhaafd op € 467.
Initiatieven van bewoners en hondenbezitters
Hoewel de gemeente het bestaande beleid handhaaft, is er binnen dat beleid soms nog wel wat maatwerk mogelijk. Niet in alle gebieden is ruimte voor aanleg van een hondenuitlaatstrook. Soms is de loopafstand naar een dergelijke uitlaatstrook te groot. Dan is het ook toegestaan om de hondenpoep met een zakje op te ruimen en in een gewone afvalbak te gooien.
Als ook geen afvalbak aanwezig is, zal de gemeente eerst proberen dit op te lossen door het verplaatsen van een bestaande afvalbak. Desnoods zal er een extra bak worden geplaatst. De gemeente staat welwillend tegenover particuliere initiatieven, bijvoorbeeld om ergens een hondenspeelveld te realiseren.
Op dezelfde manier als de uitlaatstroken destijds tot stand zijn gekomen – dat wil zeggen: in samenspraak met Plaatselijk Belang – kunnen deze eventueel ook worden gewijzigd. Voorwaarde is wel dat deze initiatieven kunnen rekenen op de steun van omwonenden en dat deze met beperkte middelen kunnen worden gerealiseerd. Inwoners kunnen hiervoor contact opnemen met de heer Bakkenes van de afdeling Openbaar Gebied.
Handhaving
Buiten de aangewezen uitlaatstroken geldt voor de hondenbezitter wel de verplichting om zelf meteen de poep op te ruimen. Dat geldt op alle openbare plaatsen. Het is daarom handig om altijd een zakje of schepje mee te nemen als men met de hond gaat wandelen. Het poepzakje kan thuis in de afvalcontainer of in een gewone afvalbak langs de route.
Bovendien is het verboden om de hond te laten verblijven of te laten lopen op speelveldjes en kinderspeelplaatsen. Met de nieuwe APV (Algemene Plaatselijke Verordening) die onlangs is vastgesteld, zijn die regels opnieuw bekrachtigd en de toezichthouders van THV gaan daar weer geregeld op handhaven. De boete die staat op het niet opruimen van de uitwerpselen of voor het laten verblijven van de hond op een speelplaats of speelweide bedraagt € 140.

Maandelijks inloopspreekuur voor senioren over OV-chipkaart in Hardenberg

Maandelijks inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het openbaar vervoer in opdracht van de Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel

Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij?
De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat.
Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen.

Het eerstvolgende inloopspreekuur is op dinsdag 3 april 2018 van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Locatie: Buurtkamer Centrum, Burgemeester Bramerstaat 92, Hardenberg

We zien u graag.

OV-ambassadeurs
P/a YMCA
Peterskampweg 12
8031 LK Zwolle
tel. 038-4540130
e-mail: [email protected]

Ondertekening convenant woningbouw

Albert Jan Altena en Gertie Rijkmans ondertekenden dit convenant namens de beide Plaatselijke Belangen Bruchterveld-Ebbenbroek

Albert Jan Altena en Gertie Rijkmans ondertekenden convenant woningbouw namens de beide Plaatselijke Belangen Bruchterveld-Ebbenbroek

Uitreiking Noaberschapsaward

Hardenberg – Het Hardenbergse project De Eettafel heeft de Noaberschapsaward 2018 gewonnen. De prijs, die vier jaar geleden door de ChristenUnie Hardenberg in het leven is geroepen, werd zaterdagavond uitgereikt in De Voorveghter door Carola Schouten, minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit.

Uit bijna 20 inschrijvingen waren vier genomineerden geselecteerd, die hun initiatief voor een volle blauwe foyer in theater De Voorveghter presenteerden. De jury, onder voorzitterschap van de minister, was erg enthousiast over alle kandidaten, maar koos ‘De Eettafel’ als de winnaar.

‘De Eettafel’ wil door gezamenlijk te koken en te eten, verbinding tussen mensen en culturen tot stand brengen. Zij kregen, naast de award, een aanmoedigingsbedrag van € 500 mee naar huis. De andere kandidaten, De Lijsterstraat en De Makelij uit Dedemsvaart en de werkgroep Zorg uit Bruchterveld/Ebbenbroek, kregen als aandenken aan vandaag een oorkonde mee.

De presentatie van de werkgroep Wonen/Zorg uit Bruchterveld-Ebbenbroek werd verzorgd door Joke Muis, waarbij Agnes Strieper haar ervaring deelde met het Noaberschap. Er waren meerdere belangstellenden uit Bruchterveld/Ebbenbroek aanwezig op deze middag. Een exemplaar van de Dorpsvisie werd overhandigt aan de Minister Carola Schouten. Zij prees Bruchterveld-Ebbenbroek vanwege de professionaliteit wat het geheel uitstraalde.

De ChristenUnie Hardenberg heeft de Noaberschapsaward in 2014 in het leven geroepen, omdat zij het belangrijk vinden noaberschap blijvend te stimuleren. Noaberschap staat voor omzien naar elkaar, elkaar tot hand en voet zijn, of, zoals minister Carola Schouten het verwoordde: ‘het is juist niet individualisme; we zijn op deze wereld niet voor onszelf maar voor elkaar”. Iedere twee jaar reikt de ChristenUnie Hardenberg de award uit.

 

Excursie naar ROVA in Zwolle

Schrijf u nu in voor een excursie naar ROVA in Zwolle

 

Ook altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen bij ROVA?

 

Op vrijdag 9 maart heeft u de kans een voorlichtingsbijeenkomst en een rondleiding te volgen bij ROVA.

Een ervaren voorlichter vertelt u over de historie en de nieuwe ontwikkelingen op afvalgebied. Bovendien ziet u tijdens de rondleiding op het werkterrein van ROVA  o.a. hoe het gescheiden afval wordt opgeslagen en vervoerd.

De ROVA Groenbus, de bus die rijdt op gas uit uw GFT, zal u halen en brengen.

 

Programma

12.00 uur                                 instappen bij de Lidl aan de Lange Wijk in Dedemsvaart

12.45 uur                                 instappen locatie bij gemeente huis, Stephanusweg 1 in Hardenberg

13.30 uur                                 koffie en thee bij ROVA Zwolle 

13.45 uur                                 start voorlichting en rondleiding

15.45 uur                                 einde en vertrek

16.30 uur                                 terug bij gemeentehuis Hardenberg                                                         

 

Interesse? schrijf u dan vóór zaterdag 3 maart geheel kosteloos in via: www.rova.nl/rondjerova

 

 

We gaan op pad met minimaal 15 deelnemers en er kunnen maximaal 40 deelnemers mee, minimale leeftijd 12 jaar. (Er zal worden geselecteerd op tijdstip van inschrijving. De bevestiging ontvangt u op de maandag voorafgaand aan de excursie per e-mail. )

 

Namens de gemeente Hardenberg en ROVA wensen wij u alvast een goede en leerzame excursie toe!

 

 

Noaberschapaward 2018

Werkgroep Wonen en Zorg Bruchterveld-Ebbenbroek doet mee met de Nominatie Noaberschapsward op 10 maart in de Voorvegter. Komt allen!

Nominatie ChristenUnie Noaberschapsaward 2018.

Op zaterdag 10 maart in de Voorvegter.

 

De werkgroep Wonen en zorg van Bruchterveld-Ebbenbroek is een van de 4 genomineerden.

Joke Muis zal de presentatie verzorgen.

Agnes Strieper zal haar ervaring met het noaberschap delen.

Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

 

 Het programma ziet er als volgt uit:

16.00 – 16.30 uur          inloop, koffie

16.30 – 16.50 uur          welkom en introductie

16.30 – 16.50 uur          welkom en introductie

16.50 – 17.10 uur          presentatie van twee award kandidaten:

17.10 – 17.30 uur          dubbelinterview Carola Schouten en Sake Christiaan Stelpstra

17.30 – 17.50 uur          presentatie van twee award kandidaten

17.50 – 18.10 uur          pauze & juryberaad

18.10 – 18.45 uur          uitreiking van de award en napraten met drankje & hapje