Het bestuur van Plaatselijk Belang Bruchterveld nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering.

Datum                         : 21 september 2022
Locatie                       : Dorpshuis “De Heujmansbelt”  Bruchterveld, Wijkstraat 2a.
Aanvang                     : 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening.
 2. Terugblik ALV 2021
 3. Jaarverslag 2021/2022.
 4. Financieel jaarverslag 2021.
 5. Verslag kascontrolecommissie.
 6. Bestuursverkiezing:  Aftredend en niet herkiesbaar: Janine Lamberink (alg. bestuurslid).
  Het bestuur stelt aan u voor: Roelof Veurink, Geert Folkers en Sharon Geuze.
 7. Agenda punten komend jaar.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting van het officiële deel van de ledenvergadering.

Pauze

 • Route 29 Met burgemeester Maarten Offinga.

Wij hopen u allen te ontmoeten op deze ledenvergadering.

Bestuur Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Richard Hugen (voorzitter), Sharon Geuze (secretaris), Jolanda Richterink (penningmeester),

Roelof Veurink, Janine Lamberink, Jasper Otter en Jorick Muis.

Hebt u zich al aangemeld voor de digitale nieuwsbrieven via www.broekernieuws.nl?