Jaarwisseling
Bij de jaarwisseling horen ook tradities. Niet alleen oliebollen en champagne, maar ook carbidschieten en vuurwerk. Als we tijdens de jaarwisseling rekening met elkaar houden, zorgen we ervoor dat de jaarwisseling met z’n tradities voor iedereen prettig en veilig verloopt.

Laten wij er met elkaar een mooie jaarwisseling van maken!

Algemene Ledenvergadering PB
Door de Corona pandemie hebben wij als plaatselijk belang de ledenvergadering in september moeten houden. De periode waarin de ledenvergadering normaal plaats vindt, was te onzeker om deze door te kunnen laten gaan.  Voor komend jaar zal de ledenvergadering weer plaats vinden in mei zoals jullie gewend waren. De exacte datum en agenda zal middels een brief aan u kenbaar worden gemaakt.

Vrijwilligers gezocht
Ons mooie dorp Bruchterveld wordt leefbaar gehouden met de hulp van veel vrijwilligers. Denk hierbij aan de bardiensten bij de voetbal/dorpshuis, trainen van de jeugd (voetbal/gym), plaatselijk belang/werkgroepen, kerk, buurtbus, kinderdorp of het organiseren van het Oranjefeest.
Helaas blijkt dat het vinden van nieuwe vrijwilligers erg lastig is en dat het vaak op dezelfde personen aan komt.

Als Plaatselijk belang willen wij graag een oproep doen:

Geen idee wat vrijwilligerswerk is of welke verenigingen/besturen er zijn die uw hulp goed kunnen gebruiken? Via de website www.broekernieuws.nl, tabblad contact, kunt u een mail sturen om u aan te melden. Wij gaan ons best doen om u te koppelen aan een vereniging die bij u past en wat u leuk vindt om te doen.

Paasvuur 2023
Het duurt nog een tijdje maar de Plaatselijke Belangen Bruchterveld en Ebbenbroek willen na 2 jaar afwezigheid, het paasvuur weer organiseren. We gaan ervan uit dat Corona ons ditmaal geen parten zal spelen en zullen op korte termijn starten met de voorbereidingen om het paasvuur weer te organiseren.

Snelheid
Bij de vernieuwing/renovatie van de wegen in het dorp is bewust ingezet op het verminderen van de snelheid. Helaas constateren wij dat zowel binnen als buiten de bebouwde kom er nog vaak te hard wordt gereden.

I.s.m. de gemeente zijn er op sommige plekken in het dorp DSI’s (snelheidssmiley’s) geplaatst om automobilisten te confronteren met hun snelheid.

Het blijft een ieders eigen verantwoordelijkheid om uw snelheid aan te passen en rekening te houden met andere weggebruikers, waaronder fietsende/spelende kinderen.

Fietspaaltje Ebbenpad
De fietspaal op het fietspad Ebbenpad wordt in de winterperiode verwijderd i.v.m. de strooiroute. Dit heeft helaas tot zeer ongewenst autoverkeer geleid, maar ook in de zomerperiode als het paaltje er wel staat rijden er auto’s door de berm langs het paaltje.

Vanuit PB hebben wij diverse mogelijkheden/oplossingen besproken met de gemeente.

In de zomerperiode blijft het paaltje op de huidige plek staan, maar er worden extra diamantkoppaaltjes aan de zijkanten geplaatst om het rijden door de berm te voorkomen. Een flexibele paal zorgt voor schade aan de strooiauto’s en gewone auto’s. Ook hier geldt: we doen een dringend beroep op het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel. Als blijkt dat het nodig is, worden boa’s ingezet voor handhaving.

Stoep naar De Wingerd
Tussen de drempel ter hoogte van De Wingerd en de Meester van Engbrinkstraat zal een stoep aangelegd worden. Deze stoep zorgt ervoor dat wandelaars en bezoekers van De Wingerd veilig langs de Broekdijk kunnen lopen.

 De stoep wordt zo aangelegd dat deze qua uitstraling past bij de nieuw aangelegde stoep en straat richting het centrum. De stoep zal verhoogd worden aangelegd, maar op een dusdanige wijze dat het verkeer uit kan wijken door gebruik van schuine trottoirbanden. De gebruikte materialen voor de stoep zijn vrijgekomen uit de reconstructie van de broekdijk. Mede hierdoor is de realisatie van de stoep mogelijk. Een mooie vorm van hergebruik.

De aanleg van de stoep zal dit jaar nog afgerond worden.

Centrumplan
Afgelopen jaar is het laatste deel van de Broekdijk en het centrum plan klaar gemaakt. Dit betreft een deel van de Hoopsteeweg, Schoolstraat en Wijkstraat. Het werk aan de straten heeft hier en daar voor wat hinder gezorgd, maar over het resultaat zijn wij erg tevreden. Dit resultaat was niet mogelijk zonder de ideeën en inzet van de bewoners! Een groot deel van de afwerking is ook al opgepakt door de uitvoerder waardoor alles nagenoeg is afgerond. Als plaatselijk belang gaan we samen met de Gemeente nog een opleverronde doen daarna is het project officieel afgesloten. Wij hopen dat jullie net zo tevreden zijn als ons over het eindresultaat.

Site www.broekernieuws.nl
Voor actuele en uitgebreide info over diverse onderwerpen verwijzen we u graag naar onze website www.broekernieuws.nl. Op deze site kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u mailen naar het adres: [email protected].

Bent u nog geen lid, maar wilt u het PB Bruchterveld (hun activiteiten) ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website of bij een van de bestuursleden (voor maar € 7,50 p/jr,  per woonadres). https://www.broekernieuws.nl/invullijst/

Het bestuur van PB Bruchterveld wenst u allen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe!