Het bestuur van Plaatselijk Belang Bruchterveld nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering.

Datum                         : 24 Mei 2023

Locatie                       : Dorpshuis “De Heujmansbelt”  Bruchterveld, Wijkstraat 2a.

Aanvang                     : 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening.
 • Terugblik ALV 2022
 • Jaarverslag 2022/2023.
 • Financieel jaarverslag 2022.
 • Verslag kascontrolecommissie.
 • Bestuursverkiezing:  Aftredend en niet herkiesbaar: Jorick Muis (alg. bestuurslid), Jolanda Richterink (penningmeester) en Richard Hugen (voorzitter) vacant.

Het bestuur stelt aan u voor: Marieke Jongsma en Ruud Lubbers.

 • Agenda punten komend jaar.
 • Rondvraag
 • Sluiting van het officiële deel van de ledenvergadering.
 1. Iris Bosch komt het e.e.a. vertellen over het Noaberschap.

Pauze

 1. Te gast: Burgemeester Maarten Offinga.

Wij hopen u allen te ontmoeten op deze ledenvergadering.

Bestuur Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Richard Hugen (voorzitter), Sharon Geuze (secretaris), Jolanda Richterink (penningmeester),

Roelof Veurink, Geert Folkers, Jasper Otter, Jorick Muis, Ruud Lubbers en Marieke Jongsma.

Hebt u zich al aangemeld voor de digitale nieuwsbrieven via www.broekernieuws.nl?