Beste inwoners,


Er is al jaren over gesproken en nu is de handtekening gezet: vanaf 1 januari 2024 gaat cbs De Wiekslag verder onder de vlag van onderwijsstichting Chrono. Met de fusie verandert er voor de kinderen en de ouders in Bruchterveld vrijwel niets. Wel voor het onderwijsteam, dat straks kan meeliften op de faciliteiten van een grotere onderwijsstichting en zo aanzienlijk wordt ontlast. Daar plukken de kinderen uiteindelijk de vruchten van!

Waarom een fusie?
Na het langdurig uitvallen door ziekte van directeur/bestuurder Jan Bakker gaf de Raad van Toezicht in 2023 aan dat de materie hen boven het hoofd groeide. Het aansturen van en toezicht houden op een hedendaagse onderwijsorganisatie vraagt veel. Daarnaast is de werkdruk van zowel de directeur als de leerkrachten behoorlijk hoog.
Al twee jaar lang waren er verkennende gesprekken. Eigenlijk wist iedereen wel dat de school beter af zou zijn onder een breder toegeruste organisatie, maar men was ook bang de eigenheid en stem te verliezen. Nu helder is dat dat niet het geval is, is iedereen blij dat de school voor het dorp behouden blijft.

Wat gaat er veranderen?
Voor de kinderen en ouders verandert er weinig. De school blijft hetzelfde met dezelfde juffen en meesters. Voor de leerkrachten verandert er wel het één en ander. Zij kunnen gebruik maken van allerlei faciliteiten die hun werk gemakkelijker maken. Wanneer personeelsproblemen ontstaan, kan er onderling geschoven worden wat de personele kwetsbaarheid op de school aanzienlijk verkleint. Ook biedt Chrono veel activiteiten op het gebied van kennis delen, waar niet alleen de leerkracht, maar ook de leerling uiteindelijk baat bij heeft.

Wat gebeurt er met de opvang?
De fusie tussen de twee schoolbesturen is nu afgerond. Vanaf het nieuwe jaar valt De Wiekslag onder Chrono. Chrono is een onderwijsorganisatie die nauw samenwerkt met Welluswijs in zogeheten kindcentra. De gezamenlijke stuurgroep is volop in gesprek en heeft de ambitie om kinderopvang WiekWijs onder te brengen bij Welluswijs. Zo wordt een kindcentrum gecreëerd waar iedereen nauw samenwerkt om kinderen een ononderbroken lijn te bieden in leren en leven. Kindcentrum Bruchterveld slaat een nieuw boek open en is na 110 jaar springlevend!


Met vriendelijke groet,

Bas van Loo
Bestuurder Stichting Chrono

Zweers Wijnholds
Interim-bestuurder Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Bruchterveld en omstreken